• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Cao onderhandeling Bouw en Infra in koelkast door stikstof en PFAS-crisis

Cao onderhandeling Bouw en Infra in koelkast door stikstof en PFAS-crisis

vrijdag 1 november 2019
Afbeelding Cao onderhandeling Bouw en Infra in koelkast door stikstof en PFAS-crisis

De cao bouw en infra loopt af op 1 januari 2020. Om te voorkomen dat er een cao-loos tijdperk ontstaat zouden werkgevers en werknemers vanaf november moeten onderhandelen over een nieuwe cao. Maar de bouw- en infrasector krijgt nu als eerste de economische klappen die ontstaan door de besluiteloosheid van dit kabinet. Hierdoor kunnen sociale partners niet onderhandelen over een nieuwe cao.

De Raad van State heeft het Programma Aanpak Stikstof in strijd met de Europese Habitatrichtlijn beoordeeld. Die uitspraak is op juridische gronden verdedigbaar, maar pakt voor de bouw rampzalig uit. Nederland zit nu al maanden op slot.

Daarnaast publiceerde de minister medio dit jaar een handelingskader met normen voor het hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Maar die normen blijken in de praktijk zodanig streng, dat er eigenlijk niets meer kan. Huizen worden niet gebouwd, files worden niet aangepakt en grondwerk ligt stil. Heel Nederland is hiervan de dupe. Het zal niet ontgaan zijn dat werkgevers en vakbonden 30 oktober samen op het Malieveld hebben gestaan om te protesteren tegen het kabinetsbeleid.

Onderhandeling ondoenlijk

De afgelopen periode hebben werkgevers en vakbonden intensief met elkaar gesproken tijdens de verkennende gesprekken. Cao partijen hebben thema’s zoals de problematiek van het langer doorwerken, duurzame inzetbaarheid, functie- en loongebouw, flexibilisering besproken, veiligheid en instroom en imago. Ook hebben cao-partijen de problematiek van de PFAS en PAS besproken. Door bestuurlijk onvermogen is het voor cao-partijen ondoenlijk om nu te onderhandelen over arbeidsvoorwaarden.

In afwachting van meer zekerheid

Als er geen oplossing komt spreken we over een grote recessie. Dan is het onlogisch om nu een afspraak te maken over arbeidsvoorwaarden. Dat neemt niet weg dat cao-partijen het belang inzien van een cao die algemeen verbindend is verklaard. Een lange periode zonder cao is onwenselijk omdat dit oneerlijke concurrentie met zich mee kan brengen. Daarom moeten cao partijen blijven inzetten om de problemen met de PAS en de PFAS op te lossen. Maar door bestuurlijk onvermogen worden partijen nu belet om over belangrijke onderwerpen te spreken. Bonden en werkgevers hebben de ambitie uitgesproken om begin 2020 te onderhandelen in de hoop meer zekerheid te hebben wat de consequenties op lange en korte termijn zijn van de gevolgen van de PAS en PFAS.