Column | Stikstof tot nadenken

maandag 16 december 2019
Afbeelding Column | Stikstof tot nadenken

Als regiobestuurder bezoek ik regelmatig bijeenkomsten van Bouwend Nederland. Zo was ik laatst op een startbijeenkomst van de afdeling Noord-Holland Noord over het Klimaatakkoord. Op deze goed bezochte bijeenkomst, waar Bernard Wientjes en Diederik Samson het woord voerden, werd ingegaan op de noodzaak van energietransitie en de kansen voor de bouwsector.

Diederik Samson sprak over investeringen in isolatie en verbetering van woningen. Hij liet zich ontvallen dat er wel weer een crisis zou opdoemen en dat we ons daarop moesten voorbereiden. Inmiddels bevinden we ons in een dubbele crisis: de PAS en de PFAS! Als sluipmoordenaars maakten ze onmiddellijk slachtoffers, zonder dat Haagse alarmbellen afgingen. Dankzij de publiciteit van Bouwend Nederland en andere partijen, zoals het EIB en de actiegroep Grond in Verzet, dringt het besef door dat onze sector in zwaar weer verkeert.

De Provincie Utrecht heeft een bijeenkomst met stakeholders over de PAS georganiseerd, waar ik namens Bouwend Nederland bij aanwezig mocht zijn. Een prima initiatief, maar heel Hollands: praten over compromissen. Maar… de tijd van alleen praten is voorbij!

Wat zien we? Een stijgend aantal faillissementen, werknemers die op de rol staan ontslagen te worden en een woningproductie die dramatisch daalt. Onze sector, met een stikstofuitstoot van slechts 0,6 procent, betaalt het gelag. Wordt het niet tijd om deze problematiek efficiënter aan te pakken? De landelijk politiek kan dat doen door NU een aantal maatregelen te nemen, zoals het aanpassen van normwaarden, door NU voor een tijdelijke oplossing te zorgen én daarmee tijd te winnen voor de ontwikkeling van bestendige, duurzame oplossingen.

Rob Beukema
Regiobestuurder Bouwend Nederland Regio Randstad Noord