Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Bouwactueel en kerncijfers bouw en infra

BouwActueel en kerncijfers bouw en infra

Bouw- en infrabedrijven hebben een belangrijke bijdrage aan een goed woon-, werk- en leefklimaat in Nederland. De totale bouwsector is goed voor zo’n 10% van het bruto binnenlands product en voor een productie van ruim 82 miljard euro. Op deze pagina vind je de belangrijkste feiten en cijfers over de bouw- en infrasector.

BouwActueel

Samen met het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) brengen we alle relevante economische bouwmarktinformatie bijeen. BouwActueel biedt inzicht in recente ontwikkelingen, prognoses, kengetallen bedrijfsvoering (infographics) en historische jaarreeksen.

Kerncijfers bouw & infra

Bouw- en infrabedrijven hebben een belangrijke bijdrage aan een goed woon-, werk- en leefklimaat in Nederland. Daar zijn we trots op! Bekijk hieronder de belangrijkste feiten en cijfers per richting.

Meer weten?

Pieter Jan Halma
Strategisch onderzoekscoördinator
E-mailadres