Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Ketensamenwerking
  4. Programma s gericht op ketensamenwerking

Programma's gericht op ketensamenwerking

Ontdek de belangrijkste programma’s die gericht zijn op ketensamenwerking. We geven je een overzicht op deze pagina.

De Verbinders

Met behulp van De Verbinders steken de sleutelspelers van opdrachtgevers, opdrachtnemers, ingenieursbureaus en/of andere relevante stakeholders in teamverband de peilstok in hun project. Via een systeemgerichte verbeteraanpak krijgen de deelnemende teams zicht op de onderliggende patronen en dynamieken, die een soepele samenwerking belemmeren of juist kunnen bevorderen. Wat De Verbinders speciaal maakt, is dat de teams ook van elkaars oplossingen leren.

Het leertraject bestaat uit zeven bijeenkomsten van ongeveer een dag met een maandelijkse frequentie. Meer informatie vind je op deze website of volg het programma op LinkedIn.

De Verbinders is een initiatief van opdrachtgevers, opdrachtnemers en ingenieursbureaus. Het programma is ontwikkeld door Neerlands diep en BOB-KOB opleidingen. Bouwend Nederland is een van de partners.

HD Impact

De meeste bouw-, techniek- en infraprojecten verlopen hectisch. Het programma HD Impact helpt je om een einde te maken aan al die worstelingen die je ervaart en om als bedrijf en keten zélf verandering te realiseren. Wat je gaat doen: samenwerken met de mannen en vrouwen op de bouwplaats, op de werkvloer en in de keet. Op de plek waar gewerkt en gebouwd wordt. Mét de ideeën van de vakmensen en veel aandacht voor hoe je binnen de samenwerking met elkaar omgaat en elkaar kan helpen. Hoe dat in de praktijk werkt, lees je in dit interview.

Bouwend Nederland is een van de initiatiefnemers. Kijk voor meer informatie op deze website: HD Impact | ketensamenwerking in de bouw.

Bouwcampus

De Bouwcampus jaagt transities aan binnen drie complexe, urgente maatschappelijke opgaven: vervanging en renovatie infrastructuur, verduurzaming gebouwen en omgeving en herinrichting van de stedelijke ondergrond. Bouwend Nederland is een van de partners.

Wil jij ook je tanden zetten in een vraagstuk, deze binnenste buiten keren met andere gemotiveerde mensen? Wij nodigen je uit om deel te nemen. Zet jouw persoonlijke ambitie en praktijkervaring in en werk mee aan oplossingen gericht op opschaling, repeteerbaarheid en versnelling: De Bouwcampus

KUBR

Doel van platform KUBR is de samenwerking en kennisuitwisseling tussen professionals met een interesse in de gebouwde omgeving bevorderen. De kracht zit hem in de kwaliteit van de informatie die deelnemers delen over actuele thema’s zoals de energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie, installatietechniek, veiligheid en opdrachtgeverschap. Deelnemers kunnen het platform kosteloos gebruiken. 

De KUBR community is ontwikkeld door TVVL in samenwerking met Techniek Nederland, Bouwend Nederland en De Bouwcampus.

Benieuwd? Neem dan snel een kijkje op KUBR.

Topsector logistiek, programma bouwlogistiek

Logistiek is de coördinatie van alle partijen die gezamenlijk een project uitvoeren. De coördinatie om alle mensen, materialen en goederen door middel van transport op het juiste moment op de juiste plek te krijgen. Om internationaal voorop te blijven lopen blijft innovatie noodzakelijk. Daarnaast heeft de logistiek een flinke opgave om CO2 en andere uitstoot terug te dringen.

In het uitvoeringsprogramma van de Topsector Logistiek werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan innovaties voor een concurrerende én emissieloze logistiek. Ook Bouwend Nederland is hier nauw bij betrokken. Ga voor meer informatie naar de website van Topsector Logistiek.

digiGO

Overheid, opdrachtgevers en uitvoerende partijen in de ontwerp-, bouw- en technieksector trekken binnen dit programma - digitalisering van de Gebouwde Omgeving - samen op. Zij dragen nieuwe en bestaande digitaliseringsinitiatieven en -projecten aan, die we onder de paraplu van digiGO benutten als zogenoemde digiDeals.

De ervaringen die in de praktijk worden opgedaan, zijn van nut voor anderen die met digitalisering in de slag willen. Bouwend Nederland is een van de partners. Kijk voor meer informatie op de website van digiGO.

Bekijk ook eens

Resultaatgericht samenwerken

Opdrachtgevers maken bij hun onderhouds- en verbeteractiviteiten steeds meer en beter gebruik van de expertise van de markt.