Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Kennis
  3. Marktomstandigheden
  4. Oekraine crisis en prijsstijgingen

Oekraïne-crisis en prijsstijgingen

Bouwend Nederland volgt, in samenwerking met andere brancheverenigingen, nauwgezet de ontwikkelingen rondom de Russische invasie in Oekraïne. Eén van de meest acute gevolgen van het conflict zijn de snel stijgende prijzen van materiaal en brandstof. Op deze pagina maken we globaal de consequenties van de oorlog inzichtelijk voor onze sector en laten we je weten waar je met vragen terecht kunt. Kom regelmatig terug naar deze pagina aangezien we die zullen bijhouden met ontwikkelingen die relevant zijn voor onze sector.

Direct downloaden

Hieronder vind je een aantal praktische hulpmiddelen.

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vind je een overzicht met veelgestelde vragen over de Oekraïne-crisis en de prijsstijgingen.

Effecten voor de bouwsector

Materiaalprijzen maar ook de prijzen van brandstof stijgen momenteel pijlsnel. Dit kan allerlei nare gevolgen hebben. De verliezen bij aangenomen werk kunnen fors oplopen aangezien de uitzonderlijk hogere prijzen veelal niet doorberekend kunnen worden. Bouwend Nederland vindt dat dergelijke unieke en niet te voorziene prijsstijgingen niet eenzijdig bij ondernemers in de bouw- en infra neergelegd kunnen worden. Ook publieke en particuliere opdrachtgevers zullen hierin hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Dergelijke prijsstijgingen waren immers niet te voorzien.

Voorkomen moet worden dat de contractering in de bouw en infra stilvalt door de grote onzekerheid die in de markt sluipt. De kans bestaat immers dat door de onvoorspelbaarheid van de ontwikkelingen ondernemers het risico niet langer willen nemen om werk aan te nemen maar ook opdrachtgevers terugdeinzen om werk in de markt te zetten. Hiermee kan de enorme opgaaf waar Nederland voor staat op het gebied van de energietransitie, verduurzaming, woningbouw en mobiliteit in de knel komen.

Bouwend Nederland voert nu gesprekken met publieke opdrachtgevers om tot collectieve afspraken te komen hoe om te gaan de prijsstijgingen in lopende en nieuwe contracten. Tegelijkertijd doet Bouwend Nederland een oproep aan alle partijen binnen de bouwketen om redelijkheid en billijkheid te betrachten.

Staalprijzen

Staalproducent ArcelorMittal heeft vorige week alle gedane aanbiedingen geannuleerd en deze week nieuwe prijzen bekend gemaakt die maar voor een beperkte periode geldig zijn. Houd deze site in de gaten voor updates hierover. We monitoren de eventuele gevolgen voor andere bouwmaterialen.

Verhoging energieprijzen

De verdere stijging van de energieprijzen heeft onder meer gevolgen voor de asfaltproductie, baksteenproductie, staalproductie enz. Aanbiedingen van 2021 zijn nu al verlieslatend. Bouwend Nederland verzoekt actief opdrachtgevers coulant te zijn en mee te denken met oplossingen.

Personele consequenties

Signalen van buitenlandse arbeidskrachten die terug willen of moeten keren horen wij vooralsnog zeer beperkt.

Webinars

Rondom de Oekraïne-crisis en prijsstijgingen heeft Bouwend Nederland een aantal webinars georganiseerd.

Webinar
Hoe kaart je leveringsproblemen aan bij aanbestedingen?
Webinar
Wat kun je doen tegen onverwachte bouwkostenstijgingen?
Webinar
Prijsstijgingen, hoe ga je als aannemer om met particulieren?

Hulp bieden

De gevolgen van de oorlog zijn uiteraard het allerergst voor de bewoners van Oekraïne. Veel ondernemers willen hulp bieden om dit leed te verzachten. Bouwend Nederland voert gesprekken of en hoe ze een mogelijk coördinerende rol kan spelen in een bijdrage die onze ondernemers zouden kunnen leveren bij het aanbieden van hulp.

Bekijk ook

Marktomstandigheden

Blijf op de hoogte van de laatste marktomstandigheden.