Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Lidmaatschap
 3. Trainingen
 4. Bestuursacademy trainingen
 5. Bestuurder bij bouwend nederland

Bestuurder bij Bouwend Nederland

Vertegenwoording en bestuurlijke verantwoordelijkheid

 • Voor (aankomende) bestuursleden van Bouwend Nederland
 • Interactieve training; veel ruimte om met elkaar in gesprek te gaan

Deze training voorziet in de behoefte van (aankomende) bestuursleden op het gebied van vertegenwoordiging en bestuurlijke verantwoordelijkheid. We behandelen diverse vragen, zoals: hoe creëer je draagvlak en met welke bevoegdheid zit je aan tafel.

Programma

Het programma van deze training bestaat uit de volgende delen:

 • In kort bestek worden de belangrijkste punten uit de BNL-statuten en -reglementen, zoals de bestuursaansprakelijkheid behandeld.
 • De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur, verplichtingen, wet- en regelgeving en risico’s worden besproken.
 • Bespreken welke kwaliteiten en vaardigheden je als bestuurder nodig hebt om draagvlak te creëren en om de belangen van je achterban te behartigen.

Aan de hand van een casus wordt een aantal strategische en juridische uitdagingen uit de praktijk besproken. De deelnemers kunnen actuele zaken ter sprake brengen.

In de training behandelen we onder andere deze vragen

 • Wat is mijn positie/verantwoordelijkheid volgens de statuten en reglementen van KBNL en wat betekent de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) voor mij?
 • Met welke bevoegdheid zit je in een bestuur en wat betekent ‘zonder last en ruggespraak’?
 • Wat is mijn positie in een externe overleggen met stakeholders, zoals Gemeentelijke Bouw- en Infraoverleggen (GBIO)?
 • Hoe krijg ik voldoende informatie vanuit de leden en vanuit BNL om mijn rol als bestuurder goed in te vullen?
 • Hoe creëer ik draagvlak voor lastige besluiten?

Kosten

Deze training is gratis (exclusief voor leden van Bouwend Nederland).

Kies je startmoment

Er zijn op dit moment geen trainingen gepland. Op de hoogte blijven van nieuwe trainingsdata? Meld je dan aan voor de Academy Alert!

Aanmelden Academy Alert