Logo Bouwend Nederland
 1. Home
 2. Lidmaatschap
 3. Trainingen
 4. Bestuursacademy trainingen
 5. Strategie en intervisie op maat

Strategie en intervisie op maat

Ondersteuning door professionals voor individuele bestuurders of een geheel bestuur.

Strategiemiddag

Zijn jullie als bestuur van jullie eigen verenigingsonderdeel bijvoorbeeld op zoek naar een meer strategische aanpak? Willen jullie meer vooruitdenken, effectiever samenwerken of jullie achterban beter bereiken of vertegenwoordigen? Maak dan een afspraak voor een strategiemiddag onder begeleiding van een professional.

Kennis uitwisselen met andere bestuurders

Loop je als bestuurder ergens tegenaan en zou je daar graag een keer over sparren met bestuurders van andere verenigingsonderdelen? Denk bijvoorbeeld aan jouw rol in jouw bestuur, omgang met andere bestuurders of medewerkers van Bouwend Nederland, extern optreden, combineren van bestuurswerk met eigen bedrijf, of andere zaken. Je kan je individueel aanmelden voor een intervisiesessie. De Bestuursacademy koppelt je aan andere bestuurders en een intervisiebegeleider.

Wie begeleiden de gesprekken?

De intervisiebijeenkomsten worden begeleid door Gorry Cleven en Daniël Krouwel. Gorry was tien jaar bestuursvoorzitter van een beroepsorganisatie en nu werkzaam als intervisiebegeleider. Daniël is geregistreerd coach en heeft ruime ervaring in de infrasector. Beiden zijn gespecialiseerd in het begeleiden van processtappen om te komen tot verheldering en verdieping van de ingebrachte probleemstelling. Zo komt de groep tot inzichten en antwoorden om praktisch mee aan de slag te gaan.

Let op: Voor deze diensten wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Vragen of andere ondersteuningswensen?

Wil je meer informatie of heb je andere ondersteuningswensen? Neem contact met ons op via het formulier of bel direct 079-3252 133. Dan kijken we samen hoe we je hiermee kunnen helpen.

Programma

Het programma van deze training bestaat uit de volgende delen:

 • In kort bestek worden de belangrijkste punten uit de BNL-statuten en -reglementen, zoals de bestuursaansprakelijkheid behandeld.
 • De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur, verplichtingen, wet- en regelgeving en risico’s worden besproken.
 • Bespreken welke kwaliteiten en vaardigheden je als bestuurder nodig hebt om draagvlak te creëren en om de belangen van je achterban te behartigen.

Aan de hand van een casus wordt een aantal strategische en juridische uitdagingen uit de praktijk besproken. De deelnemers kunnen actuele zaken ter sprake brengen.

In de training behandelen we onder andere deze vragen

 • Wat is mijn positie/verantwoordelijkheid volgens de statuten en reglementen van KBNL en wat betekent de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) voor mij?
 • Met welke bevoegdheid zit je in een bestuur en wat betekent ‘zonder last en ruggespraak’?
 • Wat is mijn positie in een externe overleggen met stakeholders, zoals Gemeentelijke Bouw- en Infraoverleggen (GBIO)?
 • Hoe krijg ik voldoende informatie vanuit de leden en vanuit BNL om mijn rol als bestuurder goed in te vullen?
 • Hoe creëer ik draagvlak voor lastige besluiten?

Kosten

Deze training is gratis (exclusief voor leden van Bouwend Nederland).

Kies je startmoment

Er zijn op dit moment geen trainingen gepland. Op de hoogte blijven van nieuwe trainingsdata? Meld je dan aan voor de Academy Alert!

Aanmelden Academy Alert