Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. 21 nieuwe partijen tekenen voor schoon en emissieloos bouwen

21 nieuwe partijen tekenen voor schoon en emissieloos bouwen

Maandag 1 juli 2024

Vandaag tekenen 21 partijen het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Onder hen vele gemeenten, het Havenbedrijf Rotterdam, Schiphol en Koninklijke NLIngenieurs. Zo werken zij aan de verbetering van natuur (stikstof), klimaat (CO2) en gezondheid (fijnstof en stikstof).

In oktober 2023 werd het convenant SEB al getekend door zo’n 45 partijen (namens bijna 80 organisaties): vijf ministeries, alle Nederlandse waterschappen en provincies, enkele grote gemeenten en de belangrijkste branche- en netwerkorganisaties in de bouw. Deze partijen vertegenwoordigen weer duizenden ondernemingen in Nederland. 

De toetreders

Daar komen nu 21 ondertekenaars bij. Dit zijn de gemeenten Almere, Asten, Brummen, Doetinchem, Dordrecht, Gouda, Heerlen, Heusden, Overbetuwe, Renkum, Voorst, Waadhoeke, Waalre, Waalwijk, Zaanstad en Zeist. De branche- en netwerkverenigingen Koninklijke NLIngenieurs, Vereniging Circulair Friesland, Verhurend Nederland en de (opdrachtgevende) bedrijven Royal Schiphol Group en Havenbedrijf Rotterdam.

De afspraken

In het convenant SEB en de bijbehorende routekaart staan de stappen die de partners de komende jaren nemen om werk-, voer- en vaartuigen in de bouw te vervangen door schone of emissieloze exemplaren. Lichter materieel wordt daarbij eerder emissieloos dan zwaarder of specialistisch materieel. De afspraken geven de sector duidelijkheid over wat zij de aankomende jaren kunnen verwachten en hoe zij zich hierop kunnen voorbereiden.

Ondersteuning

Het Rijk heeft ter ondersteuning tot 2030 ruim 1 miljard euro beschikbaar gesteld. Dat geld wordt benut voor schoner materieel, laadoplossingen, slimmer werken en innovatie van werkwijzen en technieken. Zo is er voor ondernemers in de bouw de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) bij de overstap naar duurzamer bouwmaterieel. Deelnemende medeoverheden kunnen gebruik maken van een Specifieke Uitkering (SPUK SEB) als tegemoetkoming in de extra kosten voor de inzet van emissieloos materieel via contracten en aanbestedingen.

Zomerevent SEB

De ondertekening van de 21 nieuwe toetreders vindt plaats bij het Bouw & Infra Park in Harderwijk. Daar is ook te zien hoe de subsidies bijdragen aan technische innovaties. Er staat onder meer een model van het gebruik van waterstof in de bouw en er zijn proefmodellen te zien van een volledig elektrische stoomwals en asfaltspreider.

Pascal Kregting
Adviseur vakgroep bitumineuze werken en secretaris adviesgroep KOMAT
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 15 juli 2024
Rekentool extra voorwaarden TOjuli beschikbaar

Sinds deze maand gelden er strengere voorwaarden bij de TOjuli-eis. Je kan niet meer volstaan met het vinkje ‘actieve koeling’ binnen de BENG berekeningen. Er gelden enkele aanvullende voorwaarden. Via de website van RVO kan je een rekentool aanvragen voor de vereenvoudigde berekening van de koelcapaciteit.

Woensdag 10 juli 2024
Ook provincie Limburg hanteert ingroeimodel emissieloos bouwen

Najaar 2023 tekenden ruim 45 partijen het convenant Schoon en Emissieloos bouwen. Zo ook de provincie Limburg. De provincie sprak met een aantal grote Limburgse gemeenten af om de methode van gemeente Eindhoven te gebruiken, elk op een eigen ambitieniveau met het convenant SEB als minimumeis.

Vrijdag 5 juli 2024
Hoe klimaatmaatregelen eenvoudig omgezet worden tot commercieel voordeel

Het Klimaatakkoord of de Green Deal zorgen ervoor dat steeds meer bouw- & infrabedrijven moeten aantonen welke impact zij hebben op het klimaat. Ze worden verantwoordelijk gehouden de CO2-uitstoot verder te verlagen. Hiervoor is een accurate CO2-registratie noodzakelijk.