Logo Bouwend Nederland

351,6 miljoen voor structureel techniekonderwijs voor alle kinderen

Maandag 18 maart 2024

Het programma Techkwadraat (ingediend als NGF-voorstel “Investeren in het talent van de toekomst”), met als doel om technologieonderwijs voor elk kind toegankelijk te maken, kan van start. Het kabinet heeft op advies van de Nationaal Groeifonds commissie besloten om deels voorwaardelijk 351,6 miljoen euro aan dit voorstel toe te kennen. Regionale en landelijke partners kunnen met deze impuls overal in Nederland leerrijke omgevingen creëren waar kinderen en jongeren hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen, zowel op school als daarbuiten. Of het gaat om techniek, technologie, ICT, (natuur)wetenschappen en praktijkvaardigheden: we willen zorgen voor een brede oriëntatie in al deze richtingen. Kinderen en jongeren komt tot hun 16e jaar structureel in aanraking met techniek én dus bouw en infra.

Wat gaan alle kinderen en jongeren nu structureel leren met Techkwadraat?


Het Platform Talent voor Technologie heeft samen met de ministeries OCW en EZK een plan ingediend om techniekonderwijs via 80 regionale netwerken naar een hoger niveau te tillen. Een plan om iedere leerling van de basisschool tot aan zijn of haar middelbareschooldiploma zowel binnen als buiten de school een duurzaam en goed functionerend techniek-inclusief leerecosysteem te bieden.
Het doel van het programma Techkwadraat is ieder kind een eerlijke kans te geven om talenten en nieuwsgierigheid te ontwikkelen, ongeacht achtergrond of sociaaleconomische status. Technologie is overal en speelt in ieders dagelijkse leven een rol. Door kinderen van jongs af aan vertrouwd te maken met de complexiteit en potentie van technologie, leren ze er de waarde van inschatten en de mogelijkheden ervan zien. Binnen het programma Techkwadraat gaan regionale samenwerkingsverbanden van onderwijsinstellingen, bedrijven en buitenschoolse organisaties aan de slag om de impact van hun lopende initiatieven en activiteiten op het gebied van technologieonderwijs te vergroten.

Regio’s aan zet 

Met de toekenning kan de volgende stap worden gezet. Scholen, bedrijven en buitenschoolse organisaties zoals musea, bibliotheken, verenigingen kunnen zich regionaal verbinden. Op de netwerkkaart staan regionale samenwerkingen die al actief zijn in de regio en waar men zich bij kan aansluiten. Na de zomer komt er meer informatie beschikbaar over de subsidieregeling en ondersteuning voor samenwerkingsverbanden bij netwerk- en planvorming.  

 

Hoe is Bouwend Nederland hierbij betrokken?


Het Nationaal Groeifonds is ingesteld door het huidige kabinet om met 20 miljard euro te investeren in projecten die zorgen voor economische groei op de lange termijn. Kortom, investeren in talent en kennis voor techniek, dus ook alles wat te maken heeft met de bouw en infra.
Platform Talent voor Technologie is het landelijke centrum van kennis, expertise en netwerken op gebied van de technologische onderwijs- en arbeidsmarkt. De eerdere reservering voor het voorstel is nu omgezet in een onvoorwaardelijke toekenning van 145,8 miljoen euro tot en met 2027.


Vera van Rossem: ‘Het is heel goed nieuws. Ieder kind krijgt hierdoor een eerlijke kans om technische, digitale en praktische vaardigheden te ontdekken en ontwikkelen. Belangrijk voor jezelf en de samenleving. Kinderen krijgen plezier in de mogelijkheden en leren de beroepen van de toekomst kennen. Denk aan bouwen aan duurzame gebouwen of slimme constructies bedenken voor droge voeten. Het is geweldig dat we met zoveel partners landelijk en regionaal structureel hieraan gaan werken.'


Er wordt een landelijke kennis- en ondersteuningsstructuur – met verschillende expertpartners - ingericht om kennisuitwisseling van werkende aanpakken te stimuleren, aansluiting op het curriculum te realiseren, én om te zorgen voor samenhang, doorontwikkeling en borging van opgedane kennis. Bouwend Nederland is daar uiteraard onderdeel van met andere partners uit de industriecoalitie. 

Vera van Rossem
Adviseur onderwijs & arbeidsmarkt
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 27 mei 2024
Kinderen enthousiast maken voor de bouw en infra?

Dat kan vanaf nu met ‘De bouw maakt het op school’! Bouwend Nederland ontwikkelde met doelgroepexperts, kinderen en leden een set aan materialen waarmee bouw- en infrabedrijven op een leuke en gemakkelijke manier aan kinderen op de basisschool kunnen vertellen over hun mooie werk. Bouw- en infrabedrijven krijgen vaak de vraag om iets over hun werk te komen vertellen op een basisschool. Of zij zijn aan het werk aan (of vlakbij) een school en willen zelf laten zien wat er allemaal bij de bouw en infra komt kijken. Vanaf nu kan dat met het materiaal van ‘De bouw maakt het op school’.

Dinsdag 23 april 2024
Opmars zij-instromers in de bouw en infra

Wist je dat er gemiddeld zo'n 50 kandidaten zich aan het oriënteren zijn voor een carrière in de bouw en infra in de regio Brabant en Limburg?

Zondag 7 april 2024
Girls' Day: duizenden meiden bezoeken bedrijven in de techniek

Aanstaande donderdag 11 april is het Girls' Day en dan gaan ruim 8300 meiden tussen de tien en vijftien jaar op bezoek bij meer dan 230 bedrijven in bèta, techniek en IT verdeeld over ruim 250 locaties in Nederland. De meiden maken zo laagdrempelig kennis met techniek en IT, met de bedrijven, ze ontmoeten vrouwelijke medewerkers en leren wat bedrijven in deze sectoren allemaal te bieden hebben. Meiden komen op hun pad naar een baan in bouw, infra, techniek of IT allerlei hordes tegen. Daarom kiezen zij nog steeds veel minder vaak dan jongens voor doorleren of werken in die sectoren. Dat is jammer, want het zijn kansrijke sectoren met veel baanzekerheid en beroepsmogelijkheden. Bovendien kunnen bedrijven in deze sectoren alle talent gebruiken dat er is.