Logo Bouwend Nederland

"Aannemers willen onze facturen ontvangen via de DICO Standaard"

Vrijdag 15 december 2023

Veel van de pleinen en straten waarover we dagelijks lopen, zijn voorzien van bestrating geproduceerd en geleverd door de mensen van Struyk Verwo Infra. Duurzame en slimme bestrating zoals klimaatadaptieve groenbestrating die water sneller afvoert en hittestress tempert. Of speciale tegels waarin oplaadkabels van elektrische auto’s veilig opgeborgen zijn om struikelgevaar te voorkomen. Struyk Verwo Infra vernieuwt ook de eigen bedrijfsvoering door te digitaliseren en te standaardiseren, vertelt commercieel manager Edwin de Bruin.

Factureren via DICO

Edwin de Bruin vertegenwoordigt NVTB (Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie) in de DICO Beheercommissie van Ketenstandaard. Hij licht graag toe waarom Struyk Verwo Infra de DICO Standaard is gaan gebruiken. "Gemeenten zijn onze belangrijkste opdrachtgevers, maar vaak loopt de bestelling van onze producten en diensten via een aannemer die voor de gemeente werkt. Bijna alle grote aannemers willen onze facturen ontvangen via de DICO Standaard. Sinds 2002 is dit dé standaard voor elektronisch factureren in de bouwsector."

Tijd en kosten besparen

Het versturen van facturen via DICO werpt vruchten af, merken ze bij Struyk Verwo Infra. Van de 65.000 facturen tot en met november, wordt ongeveer een derde verstuurd via deze standaard. De Bruin: "We besparen veel tijd en kosten door op deze manier te werken. Omdat het versturen van DICO volledig digitaal verloopt, ontstaan er minder vergissingen dan wanneer de gegevens handmatig ingevoerd worden. En het scheelt een heleboel arbeidsuren die bij vergissingen worden besteed aan het opstellen en goedkeuren van creditnota’s."

Dezelfde taal spreken

De Bruin is ook blij met de eenduidigheid die de DICO Standaard biedt. "Vanochtend waren we bijvoorbeeld bezig met een offerte voor het leveren van stootbanden. In het veld heten die ook wel ‘varkensruggen’, maar niet iedereen begrijpt dan wat je bedoelt. Door DICO te gebruiken, spreekt iedereen dezelfde taal. Dan worden de stootbanden in één keer besteld met de juiste specificaties wat betreft materiaal, hoogte en vorm."

Klanten ontzorgen

Op dit moment gebruikt Struyk Verwo Infra de DICO Standaard voor facturen en leveringen. In de toekomst wil De Bruin de standaard ook gaan gebruiken bij offertes en opdrachtbevestigingen. "Dit staat hoog op onze wensenlijst. Met vergaande digitalisering willen we klanten ontzorgen in elke fase en processen vergemakkelijken. Dit geldt voor meerdere aandachtspunten in onze organisatie, zoals bijvoorbeeld ook het finetunen van logistieke apps. Stapsgewijs maken we dit soort digitaliseringsslagen."

Breder gebruik DICO

De DICO Beheercommissie waar De Bruin deel van uitmaakt, is verantwoordelijk voor een goed beheer van de standaard. De Bruin: "Het is voor mij leerzaam om tijdens bijeenkomsten te horen hoe andere bedrijven de DICO Standaard benutten. Die informatie vertaal ik naar mijn eigen werkzaamheden en deel ik ook met de NVTB. Ook deel ik mijn eigen praktijkervaringen. Ik zet me er graag voor in om te stimuleren dat we in onze sector de DICO Standaard nog breder gaan gebruiken. We kunnen zoveel efficiënter werken als iedereen dezelfde taal spreekt."

Gegevens versturen via DICO

Deze berichten kunnen via DICO worden verstuurd.

  • Databerichten: productinformatie, artikelgegevens, condities en product/artikel relaties
  • Transactieberichten: offertes, offerte berichten, orders, orderbevestigingen, leverbonnen en facturen
  • Onderhoudsberichten: planning, onderhoudsopdrachten, onderhoudsstatussen, storingsmeldingen
  • Verhuurberichten: afmeldberichten en – bevestigingen

 

Dit artikel bieden we je aan via Ketenstandaard.

Dennis Mollet
beleidsadviseur digitalisering
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 23 mei 2024
Standaarden en unieke innovaties besproken - contactgroep Digitalisering

Dinsdag 14 mei kwamen weer zo’n 25 leden van Zeeland en Brabant Mid-West samen om ervaringen over digitalisering uit te wisselen. Er waren dit keer een aantal sprekers uitgenodigd.

Dinsdag 21 mei 2024
Haalbaarheidsonderzoek IT-blauwdruk bouwcombinaties positief

Bouwbedrijven die vaak samenwerken in bouwcombinaties hebben behoefte aan een generieke, voorspelbare aanpak voor de inrichting van de ICT-omgeving. Zij hebben hiervoor contact gezocht met Bouwend Nederland. Zo kan de blauwdruk sectorbreed worden ontwikkeld. Het haalbaarheidsonderzoek is nu afgerond. Kenan Tupkovic van BAM en Martin Mouton van TBI vertellen er meer over, ook namens Dura Vermeer, Heijmans, Van Oord en VolkerWessels.

Vrijdag 10 mei 2024
Met DICO naar een bijna ‘onbemande’ administratie

Lithos en PHB Bouw maken deel uit van Aan de Stegge Verenigde Bedrijven (ASVB). Waar de 50 medewerkers van Lithos zich vooral richten op nieuwbouw, houden de 100 medewerkers van PHB zich bezig met nieuwbouw, renovatie én restauratie. Beide bedrijven streven naar zo min mogelijk administratieve rompslomp, en daarin zijn ze met de DICO standaard goed geslaagd.