Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Bestuurswisselingen op ledendag vakgroep gecertificeerde betonreparatiebedrijven

Bestuurswisselingen op ledendag Vakgroep gecertificeerde BetonReparatiebedrijven

Donderdag 13 juni 2024

Op dinsdag 11 juni was de Algemene Ledenvergadering van de VBR, gecombineerd met de jaarlijkse ledendag.

Op dinsdag 11 juni was de Algemene Ledenvergadering van de Vakgroep gecertificeerde BetonReparatiebedrijven (VBR). 

Tijdens deze vergadering is afscheid genomen van Chris Uittenbogaard als bestuurslid. Chris is bedankt voor het vele werk dat hij als bestuurslid heeft gedaan. Hij zal zeker gemist worden, maar legt gelukkig niet al zijn werkzaamheden meteen neer. Sjoerd Groot is aangetreden als nieuw bestuurslid. 

Na de ALV zijn de aanwezige leden op de e-chopper door de mooie omgeving van Maarsbergen gereden. Hierna is afgesloten met een gezamenlijk diner. 

Het was een mooie (koude) middag!

Charles Verheyen
Verenigingsmanager
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 11 juli 2024
Betonreparaties aan kunstwerk Giessenbrug

Betonreparaties aan kunstwerk Giessenbrug in de Spaanse Polder Rotterdam

Woensdag 5 juni 2024
VBR Netwerkbijeenkomst HSEQ

Geslaagde netwerkbijeenkomst HSEQ van de Vakgroep gecertificeerde BetonReparatiebedrijven

Maandag 8 april 2024
Werkinstructies asbesthoudend voegenkit ter beoordeling aangeboden VIP-asbest

Rioolwerkzaamheden zijn niet opgenomen in het AC-Werkplan. In het verleden zijn er asbestcementbuizen en asbesthoudend voegenkit gebruikt bij de realisatie van de riolering. De sector heeft onder leiding van Stichting RIONED in 2021 reeds een landelijk onderzoek uitgevoerd naar aanwezigheid, samenstelling en blootstelling bij noodzakelijke werkzaamheden aan de riolering. Vervolg metingen hebben geleid tot een uitbreiding en een nieuwe werkinstructie.