Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Betonreparaties aan kunstwerk giessenbrug

Betonreparaties aan kunstwerk Giessenbrug

Donderdag 11 juli 2024

Betonreparaties aan kunstwerk Giessenbrug in de Spaanse Polder Rotterdam

In opdracht van combinatie Sterk, voert Gebr. Van Kessel Speciale Technieken en Producten (STEP) op meerdere locaties aan het kunstwerk Giessenbrug Spaanse Polder Rotterdam betonreparaties uit naar aanleiding van brandschades en diverse technische betonschades. Dit project is onderdeel van het project Vast Onderhoud Beweegbare Objecten (VOBO2) in WNZ. 

In de huidige situatie kunnen deze betonschades problemen veroorzaken zoals vallende loszittende betonschollen, met alle denkbare nadelige gevolgen van dien. Het is daarom zaak om deze schades op tijd en adequaat te laten herstellen.  
De combinatie STERK heeft voor de aanpak van STEP gekozen, omdat wij hen compleet ontzorgen voor de reparatiemethode, conform de CUR-aanbevelingen 118,  en de benodigde bereikbaarheidsvoorzieningen en afzettingen verzorgen. 
Na de reparaties is een verlenging van de levensduur gewaarborgd. 

Op dit project hebben wij 2 leerling betonreparateurs ingezet. Zij werken vier praktijkdagen in de week mee bij ons als opleidingsbedrijf en worden door één van onze leermeesters persoonlijk begeleid. 
Daarnaast volgen zij één dag de theorielessen bij het opleidingscentrum OtBS in Nieuwegein om uiteindelijk het diploma voor betonreparateur te behalen. 
Al bij al een mooie prestatie van deze jongens, welke weer een stukje ervaring hebben opgedaan met de diverse betonreparatie technieken, zie foto`s

Charles Verheyen
Verenigingsmanager
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 13 juni 2024
Bestuurswisselingen op ledendag Vakgroep gecertificeerde BetonReparatiebedrijven

Op dinsdag 11 juni was de Algemene Ledenvergadering van de VBR, gecombineerd met de jaarlijkse ledendag.

Woensdag 5 juni 2024
VBR Netwerkbijeenkomst HSEQ

Geslaagde netwerkbijeenkomst HSEQ van de Vakgroep gecertificeerde BetonReparatiebedrijven

Maandag 8 april 2024
Werkinstructies asbesthoudend voegenkit ter beoordeling aangeboden VIP-asbest

Rioolwerkzaamheden zijn niet opgenomen in het AC-Werkplan. In het verleden zijn er asbestcementbuizen en asbesthoudend voegenkit gebruikt bij de realisatie van de riolering. De sector heeft onder leiding van Stichting RIONED in 2021 reeds een landelijk onderzoek uitgevoerd naar aanwezigheid, samenstelling en blootstelling bij noodzakelijke werkzaamheden aan de riolering. Vervolg metingen hebben geleid tot een uitbreiding en een nieuwe werkinstructie.