Logo Bouwend Nederland

Bijeenkomst ’Energietransitie: succes of briljante mislukking?’ levert mooie inzichten op

Dinsdag 21 februari 2023

Zo’n 70 deelnemers waren dinsdag 21 februari aanwezig bij de jaarlijkse bijeenkomst van Stadswerk, NL Ingenieurs en het Platform Infra van Bouwend Nederland Regio Noord. In Paviljoen Sterrebos in Groningen kregen ze een interessant programma voorgeschoteld met de prikkelende titel 'Energietransitie: succes of briljante mislukking?’.

Een keer per jaar komen vertegenwoordigers van Stadswerk (waarin Noordelijke gemeenten en de provincie Groningen zijn vertegenwoordigd), NL Ingenieurs en het Platform Infra van Bouwend Nederland samen om de banden aan te halen en bij te praten. Belangrijk, want de partijen hebben elkaar hard nodig om de diverse opgaven in de regio aan te pakken. Een grote daarvan is de energietransitie, dus vandaar dat dit het thema van de bijeenkomst van 21 februari was. Bij de titel van het programma: ’Energietransitie: succes of briljante mislukking?’ zou je bijna denken dat het niet goed gaat met de energietransitie, maar niets is minder waar. De middag stond vooral in het teken van samenwerking en (het toepassen van) innovaties om de grote energieopgave te klaren.

Mislukken mag, maar het moet wel goed gebeuren

In het eerste deel van de bijeenkomst legde Paul Iske van het Instituut voor Briljante Mislukkingen uit hoe belangrijk samenwerking is om tot échte vernieuwing te komen. En dan met name samenwerking tussen mensen en organisaties met verschillende achtergronden. Want, zoals hij met een formule aantoonde: nieuwe technologie + oude organisatie = dure oude organisatie.

Uiteraard ging hij ook in op Briljante Mislukkingen, want voor succesvolle vernieuwing heb je een klimaat nodig waarin mensen dingen durven te proberen. En dat betekent dat er dus ook dingen mogen mislukken. Punt is wel om te zorgen dat je iets opsteekt van een mislukking, dat het dus een Briljante Mislukking wordt. Dat vereist dat een poging een aantal elementen bevat. Opnieuw zette de natuurkundige daar een formule voor op het bord: BM = V x I x R x A x L. Oftewel: Briljante Mislukking = Visie x Inzet x Risicomanagement x Aanpak x Leren.

Praatpauze

Het verhaal van Iske leverde de deelnemers genoeg stof op om in de aansluitende pauze met elkaar over te praten. Vervolgens gingen ze aan de slag met de workshops. De ene helft van het gezelschap schoof aan bij  René Schutte van HyNorth om de impact van waterstof en het waterstofecosysteem onder de loep te nemen. De andere helft liet zich door Dick Takkebos bijpraten over het initiatief WarmteStad. Na een ruim halfuur werd er gerouleerd.

Van positie gewisseld

WarmteStad Groningen is een initiatief dat sinds 2017 in drie oudere stadsdelen in het noordelijke deel van de stad een nieuwe generatie warmtenet aanlegt. Directeur Takkebos vertelde over de aanpak, waarbij onder meer wordt geprobeerd om zoveel mogelijk budgetten te combineren, en hoe de samenwerking met de gemeente Groningen gaandeweg is veranderd. "Waar voorheen de gemeente bij ons op de bagagedrager zat, is dat nu omgedraaid. De gemeente is in de lead bij wijkontwikkeling, en WarmteStad volgt. Dan hoeft bijvoorbeeld niet twee keer achter elkaar de straat open.". Op de vraag of WarmteStad als een succes of mislukking gezien kan worden, reageert Takkebos dat dit het beste aan de bewoners die vrijwillige zijn overgegaan op het warmtenet zelf gevraagd kan worden. Daarbij merkt hij wel op dat de berichtgeving tot nu toe positief is en dat het Groningse warmtenet heeft laten zien dat warmtenetten kunnen bijdragen om de afhankelijkheid van aardgas af te bouwen bij het verwarmen van huizen.

Niet op één paard wedden

Bij René Schutte van HyNorth ging het de diepte in over de impact van waterstof en het waterstofecosysteem dat voor 2025 in Noord-Nederland gerealiseerd moet zijn. Van de deelnemers kwam onder meer de vraag waar je nu op moet inzetten: waterstof of warmtenet. Schutte maakte duidelijk dat voor de transitie naar duurzame warmte, beide nodig zullen zijn. Daarom is het volgens hem ook van wezenlijk belang dat op álle terreinen van duurzame energie moet worden ingezet en stappen worden gezet. "Als iedereen op elkaar blijft wachten gebeurt er niets", waarschuwde hij.

Na afloop van de interessante presentaties was er nog een plenaire afsluiting met aansluitend een aangeklede borrel om de ontvangen inzichten rustig met elkaar te kunnen bespreken. 

Sander Wubbolts
Regiomanager - Regio Noord
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 25 april 2024
Tussenbijeenkomst Sliepe yn 'e takomst 24 april

Kun je jonger worden door een weekje in een biobased recreatiewoning te vertoeven in het mooie Friesland? De zeven teams van het project Sliepe yn’e Takomst presenteerden woensdag 24 april een tussenstand van hun ontwerpen voor biobased recreatiewoningen. Psycholoog Bernard Maarsingh gaf tijdens de bijeenkomst een lezing over de effecten van een biobased recreatiewoning op de gezondheid en vitaliteit van de gasten.

Vrijdag 22 maart 2024
Gezamenlijk het aansluitproces optimaliseren staat centraal tijdens bijeenkomst in Emmen

‘Samen beter aansluiten, dat wil toch iedereen?’, was de slogan op de uitnodiging voor de bijeenkomst van 18 maart in het stadion van FC Emmen. Desondanks bleek tijdens de bijeenkomst, georganiseerd door Grond’G, MijnAansluiting en Bouwend Nederland, dat de praktijk weerbarstig is. Mede gevoed door de personeelstekorten en verschillende (maatschappelijke) transities, waardoor de vraag naar elektra, gas, media en water sterk verandert, vraagt het op tijd realiseren van de gewenste aansluiting om een steeds betere afstemming tussen opdrachtgever, netbeheerder, bovengrondse aannemer, ondergrondse aannemer en de gemeente als vergunningverlener. Het versterken van de aansluitketen en het toepassen van slimme innovaties, was tijdens deze volgeboekte bijeenkomst in Emmen, dan ook hét centrale thema.

Vrijdag 1 maart 2024
JBN Noord op excursie naar de Nieuwe Waterwerken in Zoutkamp

Op donderdag 29 februari bezochtend de leden van Jong Bouwend Nederland in Regio Noord het project 'De Nieuwe Waterwerken' in Zoutkamp waar wordt gewerkt aan een nieuw gemaal en de renovatie van de Hunsingosluis.