Logo Bouwend Nederland

Blauwdruk IT-inrichting voor bouwcombinaties

Dinsdag 24 oktober 2023

De bouwbedrijven die vaak samenwerken in bouwcombinaties hebben behoefte aan een generieke, voorspelbare aanpak voor de inrichting van de ICT-omgeving voor die combinatie. Zij hebben hiervoor contact gezocht met Bouwend Nederland. Op deze manier kan de blauwdruk sectorbreed worden ontwikkeld. De eerste stap is een haalbaarheidsonderzoek.

Grote bouw- en infraprojecten hebben vaak een meerjarig karakter. Het onderbrengen van de ICT binnen de ICT-omgeving bij de penvoerder levert dan een aantal problemen op. Zo kunnen de IT wensen en eisen van de bouwcombinatie conflicteren met die van de penvoerder, of is het voor medewerkers soms lastiger vanwege dubbele hardware of meerdere mailadressen. Ook is er nu vaak sprake van dubbele licentiekosten voor software. Daarom formuleerden initiatiefnemers BAM, Dura Vermeer, Heijmans, TBI en VolkerWessels een aantal uitgangspunten voor een gezamenlijke IT-richting.

 

De denkrichting is als volgt:

  • De bouwcombinatie krijgt een eigen Cloud gebaseerde ICT omgeving. In eerste instantie kijken we daarvoor naar Microsoft 365.
  • De blauwdruk is beschikbaar onafhankelijk van wie de penvoerder is.
  • Het beheer van de blauwdruk wordt bij een onafhankelijke partij belegd.
  • De blauwdruk zou een keuzemenu moet bieden gebaseerd op de standaardbehoefte van een bouwcombinatie, uit te breiden met specifieke vereiste(n).
  • Een standaard ontwerp en inzet van Cloud technologie maakt keuze en kosten van te voren inzichtelijker.

Eerste fase: haalbaarheidsonderzoek

Als eerste wordt nu de haalbaarheid van deze denkrichting onderzocht. De uitkomst van deze fase is een globale IT architectuur en een rapport dat uitwijst of verdere uitwerking nuttig is. Als de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek positief is, zal Bouwend Nederland de voorgestelde blauwdruk breder toetsen bij geïnteresseerde leden en belanghouders. In de derde fase wordt de blauwdruk gefinaliseerd en wordt er een roadmap opgesteld. De laatste fase is het organiseren van het beheer en onderhoud van de IT-architectuur voor bouwcombinaties.

Dennis Mollet
beleidsadviseur digitalisering
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 23 mei 2024
Standaarden en unieke innovaties besproken in Brabant in Zeeland

Dinsdag 14 mei kwamen weer zo’n 25 leden van Zeeland en Brabant Mid-West samen om ervaringen over digitalisering uit te wisselen. Er waren dit keer een aantal sprekers uitgenodigd.

Dinsdag 21 mei 2024
Haalbaarheidsonderzoek IT-blauwdruk bouwcombinaties positief

Bouwbedrijven die vaak samenwerken in bouwcombinaties hebben behoefte aan een generieke, voorspelbare aanpak voor de inrichting van de ICT-omgeving. Zij hebben hiervoor contact gezocht met Bouwend Nederland. Zo kan de blauwdruk sectorbreed worden ontwikkeld. Het haalbaarheidsonderzoek is nu afgerond. Kenan Tupkovic van BAM en Martin Mouton van TBI vertellen er meer over, ook namens Dura Vermeer, Heijmans, Van Oord en VolkerWessels.

Vrijdag 10 mei 2024
Met DICO naar een bijna ‘onbemande’ administratie

Lithos en PHB Bouw maken deel uit van Aan de Stegge Verenigde Bedrijven (ASVB). Waar de 50 medewerkers van Lithos zich vooral richten op nieuwbouw, houden de 100 medewerkers van PHB zich bezig met nieuwbouw, renovatie én restauratie. Beide bedrijven streven naar zo min mogelijk administratieve rompslomp, en daarin zijn ze met de DICO standaard goed geslaagd.