Logo Bouwend Nederland

Bouw en techniek voert snelheid digitalisering op met nieuw digiAkkoord

Donderdag 23 maart 2023

Een brede coalitie van 61 ketenpartners in de ontwerp-, bouw- en technieksector tekende vandaag het nieuwe digiAkkoord tot 2030. Daarmee zetten zij zich de komende jaren in voor het versnellen van digitalisering en ketensamenwerking. Bouwend Nederland is vanaf het begin betrokken bij digiGO. Voorzitter Arno Visser: "Dankzij de concrete afspraken in dit akkoord zullen bedrijven ervaren dat digitalisering echt helpt om de nieuwbouw- en renovatieopgave op te schalen."

Versnellen gebeurt met zogenoemde digiDeals: concrete projecten over het uitwisselen van meer data, het verbeteren van de kwaliteit van data, over vertrouwen en samenwerking in de hele keten. De ondertekening vond plaats tijdens het Ketenstandaard Bouw en Techniek Congres 2023 in Nijkerk, met een groot gedeelte van de ondertekenaars op het podium.

De brede steun voor dit akkoord, hangt volgens voorzitter Joseph Kuling van de Bouw Digitaliseringsraad (BDR) samen met een groot besef van urgentie: 

"Van ontwerpers en bouwers tot en met beheerders van gebouwen… Allemaal staan we voor forse maatschappelijke en individuele opgaven. Energietransitie, klimaatadaptatie, opschaling van woningbouw en infra-vervanging. Dat alles met zo min mogelijk uitstoot én circulair. Dit moet ieder in z’n eigen organisatie en keten bolwerken, met schaarser wordend personeel, minder tijd en hogere kosten. Versnelde digitalisering en data-gedreven ketensamenwerking zijn dan keiharde randvoorwaarden om dingen samen toch voor elkaar te krijgen. We zijn blij dat steeds meer partners daarop inzetten."

Roger Tan, lid van de BDR en voorzitter van het bestuur van stichting digiGO, is blij met de vele ondertekenaars:  

"Het platform van stichting digiGO is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een krachtige aanjager en regievoerder van digitalisering, van en voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in onze sector. Dit digiAkkoord leidt tot nieuwe projecten en programma’s om samenwerking in de keten – meetbaar - verder te digitaliseren, als uitbreiding van de huidige lopende uitvoeringsagenda. We kijken er naar uit om met alle ondertekenende partijen deze grote sprong voorwaarts te maken en de ambities voor 2030, zoals gesteld in het digiAkkoord, te realiseren!"

Voorzitter Arno Visser van Bouwend Nederland vult aan:

"Mede dankzij digiGO zijn de standaarden voor de bouwsector inmiddels wel bij iedereen bekend. Standaarden maken het mogelijk om goed samen te werken in de keten, daar zit een grote winst voor bedrijven. Nu moeten we opschalen, met elkaar de digitale samenwerking omarmen. Daarvoor is vertrouwen nodig en extra inzet van mensen."

Wat omvat het digiAkkoord tot 2030?

Veel betrokken partijen bij dit nieuwe digiAkkoord, waaronder het ministerie van BZK, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en Aedes, en bedrijven en organisaties die actief zijn in de gebouwde omgeving, legden in 2019 de basis voor het digiGO netwerk.

De hele tekst van het digiAkkoord tot 2030 is te downloaden via de digiGO website. Nieuwe partijen kunnen zich daar nog steeds melden als medeondertekenaar of als ze een digiDeal willen voorstellen.

Joppe Duindam
Manager Brancheontwikkeling & Verenigingszaken
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 23 mei 2024
Standaarden en unieke innovaties besproken - contactgroep Digitalisering

Dinsdag 14 mei kwamen weer zo’n 25 leden van Zeeland en Brabant Mid-West samen om ervaringen over digitalisering uit te wisselen. Er waren dit keer een aantal sprekers uitgenodigd.

Dinsdag 21 mei 2024
Haalbaarheidsonderzoek IT-blauwdruk bouwcombinaties positief

Bouwbedrijven die vaak samenwerken in bouwcombinaties hebben behoefte aan een generieke, voorspelbare aanpak voor de inrichting van de ICT-omgeving. Zij hebben hiervoor contact gezocht met Bouwend Nederland. Zo kan de blauwdruk sectorbreed worden ontwikkeld. Het haalbaarheidsonderzoek is nu afgerond. Kenan Tupkovic van BAM en Martin Mouton van TBI vertellen er meer over, ook namens Dura Vermeer, Heijmans, Van Oord en VolkerWessels.

Vrijdag 10 mei 2024
Met DICO naar een bijna ‘onbemande’ administratie

Lithos en PHB Bouw maken deel uit van Aan de Stegge Verenigde Bedrijven (ASVB). Waar de 50 medewerkers van Lithos zich vooral richten op nieuwbouw, houden de 100 medewerkers van PHB zich bezig met nieuwbouw, renovatie én restauratie. Beide bedrijven streven naar zo min mogelijk administratieve rompslomp, en daarin zijn ze met de DICO standaard goed geslaagd.