Logo Bouwend Nederland

Bouwprojecten vertraagd door netcongestie, wat te doen?

Vrijdag 8 december 2023

Demissionair minister Jetten noemde het een ‘ongemakkelijke waarheid’. Door de explosief toegenomen vraag naar elektriciteit loopt het elektriciteitsnet vast. Twee Bouwend Nederland-experts leggen uit wat we kunnen doen aan de netcongestie.

Elektrische auto’s, inductiekookplaten en zonnepanelen: de energietransitie vergt meer elektriciteit dan gedacht. "We kampen met een gigantisch capaciteitsprobleem", stellen Jan van der Meer van de vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer en beleidsadviseur Duurzaamheid Edgar van Niekerk. "De netbeheerders kunnen hun afspraken niet meer nakomen en dat raakt de bouwsector direct. Projecten lopen vertraging op doordat gebouwen niet kunnen worden aangesloten op het overbelaste net. Dat zorgt voor een groeiende wachtlijst voor nieuwe aansluitingen. Bovendien belemmert het stroomtekort de inzet van elektrisch materieel om schoon en emissieloos te bouwen." 

Tachtig miljard en 20.000 extra technici nodig 

Van der Meer: "Zelfs met de tachtig miljard euro die de netbeheerders de komende tien jaar investeren, duurt het nog jaren voordat het netwerk kan voldoen aan de vraag. Er zijn minstens 20.000 extra technici nodig om het plan uit te voeren. Daarnaast belemmeren de complexe vergunningprocedures en (stikstof)regelgeving het uitbreiden van nieuwe netinfra. Hier is een goede samenwerking tussen verschillende bestuurslagen nodig. Tot slot verschilt de vraag naar elektriciteit van regio tot regio, wat het probleem geografisch ongelijk verdeeld maakt en waardoor het niet overal gelijktijdig wordt aangepakt."

Congestiemanagement

Op korte termijn ligt de oplossing volgens Van Niekerk in congestiemanagement. "Je kunt de beschikbare netcapaciteit veel efficiënter benutten door apparatuur slim aan te sturen en rekening te houden met piek- en dalmomenten. Denk ook aan groepscontracten voor bedrijventerreinen die gezamenlijk elektriciteitscapaciteit aanvragen." Daarnaast kunnen bouwbedrijven netbeheerders meer ondersteunen, stelt hij. "Als de infrastructuur er al ligt, kan de aannemer bijvoorbeeld de aansluiting verzorgen volgens de regels van de netbeheerder. Hier wordt ook al mee geëxperimenteerd." Van der Meer vult aan dat Bouwend Nederland zich samen met de netbeheerders hard maakt voor een slimmere samenwerking in de keten, zodat er toch zoveel mogelijk netaansluitingen kunnen plaatsvinden. 

Vraag je stroomaansluiting tijdig aan 

Voorlopig adviseert Bouwend Nederland bedrijven om stroomaansluitingen tijdig aan te vragen. "Houd rekening met een mogelijke wachttijd van een jaar voor grootverbruik en 18 weken voor kleinverbruik", aldus Van Niekerk. "Geef de netbeheerder zo vroeg mogelijk inzicht in het energieconcept en type aansluiting en controleer vooraf congestie in het regionale netwerk. Of nog beter: de gemeente of de projectontwikkelaar heeft de netwerkaansluiting al aangevraagd." Daarnaast pleit Bouwend Nederland voor maatschappelijk prioriteren bij woningbouwprojecten, wat afwijkt van de huidige 'first come, first served’-praktijk. De concept spelregels die ACM hiervoor heeft opgesteld, krijgen onze steun. Van der Meer: "Als ons elektriciteitsnetwerk overbelast raakt, kunnen we niet optimaal profiteren van duurzaam opgewekte energie en wordt verdere elektrificatie van Nederland bemoeilijkt. We moeten dus snelheid maken en de samenwerking in de hele keten hierop afstemmen."

Jan van der Meer

Gerelateerd nieuws

Donderdag 16 mei 2024
Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.

Woensdag 8 mei 2024
CROW-richtlijn Warm Mix Asfalt ligt nu ter visie

Vanaf 1 januari 2025 is Warm Mix Asfalt het nieuwe standaard asfaltmengsel. Met het doel om de duurzaamheid van asfaltwegverhardingen te verbeteren en schadelijke emissies te verminderen. Om deze transitie te begeleiden heeft CROW de Richtlijn Warm Mix Asfalt opgesteld. Het gaat om een op zichzelf staande CROW-richtlijn. De richtlijn ligt nu ter visie. Reageren kan tot en met 15 juni.

Woensdag 8 mei 2024
Verzeker je van lage stabiele energieprijzen via Bouwend Nederland partner Atlas Power and Gas

Binnen de energiemarkt heerst er veel onzekerheid. De onrust in landen waaruit wij een belangrijk deel van onze energie halen baart veel energiebedrijven zorgen. Dit zorgt voor sterk wisselende energietarieven en dure lange termijn contracten.