Logo Bouwend Nederland

Bouwsector rukt op naar de digitale voorhoede

Vrijdag 13 januari 2023

De uitkomsten van een nieuw groot onderzoek naar digitalisering in de bouw zijn nu beschikbaar. In het onderzoek zijn leden van Bouwend Nederland bevraagd over hun strategie ten aanzien van digitalisering én over hun verwachtingen voor de komende jaren. Belangrijkste uitkomst: bouwbedrijven hebben de afgelopen jaren grote stappen gezet. Inmiddels heeft bijna driekwart zijn processen grotendeels gedigitaliseerd. Voor een sector met overwegend mkb-bedrijven is dat een heel goede prestatie.

Het onderzoek is een vervolg op twee eerdere digitaliseringsonderzoeken die Bouwend Nederland in 2018 en in 2020 liet uitvoeren door USP. Voor het nu gepresenteerde rapport zijn wederom leden, niet-leden en experts bevraagd en is gekeken of houding en gedrag ten aanzien van digitalisering van processen veranderd zijn.

Interne werkprocessen volop gedigitaliseerd

Leden zijn positief over de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. Ze zijn de afgelopen jaren volop bezig geweest met het optimaliseren van interne processen. Daarin zijn echt grote stappen gezet. Had in 2018 nog 46% van de leden zijn processen grotendeels gedigitaliseerd, inmiddels is dat opgelopen tot 74%. Wat opvalt is dat bedrijven veel meer integraal naar hun proces kijken en daarvoor één softwaresysteem kiezen. Op die manier is het voor medewerkers ook beter behapbaar.

Jongeren met een digitale mind-set

Succesvolle leden geven aan dat commitment van de directie belangrijk is. Medewerkers stimuleren is ook essentieel. 72% van de leden verwacht van hun medewerkers dat zij zich ontwikkelen in op het vlak van digitaal werken. Dat geldt evengoed voor vakmensen op de bouwplaats. Vooral de grotere bedrijven zetten zwaar in op het aannemen van jongeren met een digitale mind-set om de bedrijfscultuur te veranderen.

Veel minder ervaren belemmeringen

Kijken we naar de verwachte belemmeringen om te digitaliseren, dan worden die in veel mindere mate ervaren dan in eerdere jaren. Het veranderen van de bedrijfscultuur staat met 39% bovenaan (47% in 2018). Heel positief is dat nog maar slechts een kwart van de leden een gebrek aan standaarden als belemmering noemt (33% in 2018). De initiatieven van digiGO en het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving, waar Bouwend Nederland nauw bij betrokken is, beginnen hun vruchten af te werpen.

Onderzoeksuitkomsten

Bekijk hier de onderzoeksresultaten.

Dennis Mollet
beleidsadviseur digitalisering

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 10 mei 2024
Met DICO naar een bijna ‘onbemande’ administratie

Lithos en PHB Bouw maken deel uit van Aan de Stegge Verenigde Bedrijven (ASVB). Waar de 50 medewerkers van Lithos zich vooral richten op nieuwbouw, houden de 100 medewerkers van PHB zich bezig met nieuwbouw, renovatie én restauratie. Beide bedrijven streven naar zo min mogelijk administratieve rompslomp, en daarin zijn ze met de DICO standaard goed geslaagd.

Woensdag 1 mei 2024
Je kan nu inschrijven voor de digiDare Award

Met de DigiDare Award vragen we aandacht voor succesverhalen van digitale ketensamenwerking in de gebouwde omgeving. Het belangrijkste doel van de prijs is om anderen te inspireren met positieve voorbeelden van digitaal samenwerken—rechtstreeks uit de praktijk.

Donderdag 25 april 2024
Test jij mee onze nieuwe module van de Digiscan Bouw

We hebben samen met Techniek Nederland een nieuwe module ontwikkeld voor de digiscan. Deze nieuwe module toetst hoe goed jij digitaal samenwerkt in de keten en welke stappen je daarin mogelijk kan zetten. We vinden het fijn als je deze nieuwe module mee wil testen.