Logo Bouwend Nederland

Btw-tarief 0% voor zonnepanelen op of bij een woning per 2023

Vrijdag 13 januari 2023

Op Prinsjesdag heeft het kabinet de fiscale plannen voor 2023 gepresenteerd. Een van de fiscale maatregelen is de verlaging van het btw-tarief op de levering en installatie van zonnepanelen op woningen van 21 procent naar 0 procent per 1 januari 2023. De verlaging van het btw-tarief zal alleen gelden voor de levering en/of installatie van niet-geïntegreerde panelen en zonnepanelen als dakbedekking die worden aangebracht op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen.

Wij begrijpen dat dit tarief geldt in elke schakel van de keten en niet wordt beperkt tot de partij die de uiteindelijk niet-geïntegreerde zonnepanelen of zonnepanelen als dakbedekking op de woning(en) (op)levert. Dit wetsvoorstel heeft impact op (onder meer) ontwikkelaars, installateurs en aannemers. Het is voor deze partijen belangrijk om actie te ondernemen.

Bewijs in administratie

Je moet als leverancier of installateur kunnen bewijzen dat de zonnepanelen op of bij een woning zijn geïnstalleerd. Dit kan bijvoorbeeld met een schermprint van het adres in BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Bewaar dit bewijs goed, samen met je lopende administratie. De Belastingdienst kan bij een controle de administratie opvragen.

Wetswijziging definitief

Dit voorstel is onderdeel van het Belastingplan 2023. De Tweede en Eerste Kamer hebben dit voorstel goedgekeurd en is daarmee op 1 januari 2023 ingegaan. Kijk voor meer informatie op deze pagina Wetsvoorstel: 0% btw voor zonnepanelen op woningen vanaf 1 januari 2023 (belastingdienst.nl) van de Belastingdienst. Heb je na het lezen van de informatie op de website nog vragen? Bel dan naar de Belastingtelefoon: 0800-0543.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wat betekent de voorgenomen wetswijziging precies? Mede met inzet van de Werkgroep Fiscaliteit van Bouwend Nederland heeft PWC de belangrijkste vragen op een rijtje gezet.

Bekijk hier de belangrijkste vragen en antwoorden over de verlaging van het btw-tarief op de levering en installatie van zonnepanelen.

In deze tweede versie van de Q&A is (i) de informatie in het Wetsvoorstel Belastingplan 2023, (ii) de uitleg van de Memorie van toelichting Belastingplan 2023 en (iii) de Nota naar aanleiding van het verslag Belastingplan 2023 verwerkt. De inhoud en toelichting bij de gevolgen van de tariefswijziging blijft onder voorbehoud van de definitieve wet- en regelgeving. Onder 'A' gaan wij in op de meest urgente vraag: de gevolgen voor lopende projecten. Vervolgens zijn de vragen en antwoorden per deelonderwerp opgenomen.

Harry Wisse
Accountmanager Bouw & Infra Groot - Belangenbehartiging
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 16 mei 2024
Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.

Woensdag 8 mei 2024
CROW-richtlijn Warm Mix Asfalt ligt nu ter visie

Vanaf 1 januari 2025 is Warm Mix Asfalt het nieuwe standaard asfaltmengsel. Met het doel om de duurzaamheid van asfaltwegverhardingen te verbeteren en schadelijke emissies te verminderen. Om deze transitie te begeleiden heeft CROW de Richtlijn Warm Mix Asfalt opgesteld. Het gaat om een op zichzelf staande CROW-richtlijn. De richtlijn ligt nu ter visie. Reageren kan tot en met 15 juni.

Woensdag 8 mei 2024
Verzeker je van lage stabiele energieprijzen via Bouwend Nederland partner Atlas Power and Gas

Binnen de energiemarkt heerst er veel onzekerheid. De onrust in landen waaruit wij een belangrijk deel van onze energie halen baart veel energiebedrijven zorgen. Dit zorgt voor sterk wisselende energietarieven en dure lange termijn contracten.