Logo Bouwend Nederland

Cao Railinfrastructuur (RIS) 2023 definitief

Donderdag 30 maart 2023

Nadat werkgeverspartijen (vakgroep Railinfra Bouwend Nederland en Strukton Rail) en de vakbonden (FNV, CNV Vakmensen en Vakorganisatie HZC) eind december 2022 akkoord gingen met het bereikte onderhandelingsresultaat, is de tekst van de cao RIS nu definitief vastgesteld. Partijen hebben de cao inmiddels aangemeld bij het ministerie van SZW, waarna een verzoek tot algemeen verbindend-verklaring (AVV) bij hetzelfde ministerie zal worden ingediend.

De definitieve tekst van de huidige cao RIS vind je hier.

Charles Verheyen
Verenigingsmanager
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 14 maart 2024
Onderhandelingsakkoord cao voor de groothandel in vlakglas

De achterban van de vakbonden CNV en FNV hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat wat op 28 februari 2024 is bereikt. Hiermee is de cao voor de groothandel in vlakglas, het glasbewerkings- en het glazeniersbedrijf 2024 definitief.

Vrijdag 1 maart 2024
Onderhandelingsresultaat cao Vlakglas 2024

Op 28 februari 2024 hebben sociale partners elkaar gevonden in een onderhandelingsresultaat voor de cao groothandel in vlakglas, het glasbewerkings-en het glazeniersbedrijf 2024. De vakbonden leggen dit resultaat positief voor aan hun achterban.

Donderdag 11 januari 2024
Terugkijken: vragen en antwoorden over cao Bouw & Infra 2024

Wat betekent de cao Bouw & Infra 2024 voor loonsverhogingen, toeslagen en vergoedingen, het functie- en loongebouw, de zwaarwerkregeling, werkdruk en de overwerkregeling voor uta-werknemers? Dit zijn slechts enkele onderwerpen in het druk bezochte webinar over de nieuwe cao. Bekijk in dit artikel het webinar terug.