Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Contactgroep vastgoedonderhoud in het teken van verduurzaming

Contactgroep Vastgoedonderhoud in het teken van verduurzaming

Woensdag 26 juni 2024

Met de Contactgroep Vastgoedonderhoud biedt Bouwend Nederland een platform om specifieke onderwerpen te bespreken en kennis en ervaringen uit te wisselen. Afgelopen maandag ontmoetten zo'n dertig professionals in het vastgoedonderhoud elkaar in Geldermalsen. Deze keer ging het onder meer over de Standaard voor Woningisolatie en over werken met biobased materialen.

Onderhoudswerkzaamheden zijn vaak een logisch moment om een gebouw te verduurzamen. Veelal gaat het om isolatiemaatregelen. Maar welke stappen moet je zetten om nu of over een aantal jaar van het aardgas af te gaan? Harm Valk van Nieman Raadgevende Ingenieurs lichtte diverse mogelijkheden toe aan de hand van de Standaard voor Woningisolatie. Ook kan het gebruik van isolerende beglazing interessant zijn. Bekijk de folder hierover.

Daarna vertelde bedrijfsleider Mark van Logten hoe Knaapen Groep bezig is om duurzamer te werken, bijvoorbeeld door biobased materialen te gebruiken. Zij denken ook mee over gewassen die op Nederlandse grond kunnen groeien om verwerkt te worden tot natuurlijke bouwmaterialen. Daarnaast willen ze bij onderhoudsopdrachten voor woningcorporaties de milieukosten van de diverse scenario’s inzichtelijk maken.  

Interesse om aan te sluiten?

Ben jij ook actief in het vastgoedonderhoud en wil je aansluiten? Stuur dan een mail naar Evelien van Rhijn en je krijgt een uitnodiging.

De bijeenkomst van oktober zal in het teken staan van bescherming van gegevens van de gebruikers van het pand en het juist toepassen van regels vanuit de AVG. Graag tot dan!

Reina Uittenbogaard

Gerelateerd nieuws

Woensdag 10 juli 2024
Ook provincie Limburg hanteert ingroeimodel emissieloos bouwen

Najaar 2023 tekenden ruim 45 partijen het convenant Schoon en Emissieloos bouwen. Zo ook de provincie Limburg. De provincie sprak met een aantal grote Limburgse gemeenten af om de methode van gemeente Eindhoven te gebruiken, elk op een eigen ambitieniveau met het convenant SEB als minimumeis.

Vrijdag 5 juli 2024
Hoe klimaatmaatregelen eenvoudig omgezet worden tot commercieel voordeel

Het Klimaatakkoord of de Green Deal zorgen ervoor dat steeds meer bouw- & infrabedrijven moeten aantonen welke impact zij hebben op het klimaat. Ze worden verantwoordelijk gehouden de CO2-uitstoot verder te verlagen. Hiervoor is een accurate CO2-registratie noodzakelijk.

Vrijdag 5 juli 2024
Selecta Nederland focust op duurzaam transport om CO2-uitstoot verder terug te dringen

Pelican Rouge Group klimt naar hoogste sport van CO2-Prestatieladder