Logo Bouwend Nederland

De complexiteit van een digitaliseringstraject wordt structureel onderschat

Donderdag 2 februari 2023

Tijdens de derde bijeenkomst van de contactgroep digitalisering stond het thema verandermanagement centraal. Heb je het over digitalisering in de bouw- en infrasector, dan heb je het tegelijkertijd ook over verandering. Voor veel medewerkers is het moeilijk hun traditionele manier van werken los te laten: “Zo doen we het al 20 jaar”, “het gaat nu toch ook goed zo, dus waarom moet dit anders”, “mijn werk kan niet gedigitaliseerd worden”. Dit zijn enkele kreten die vaak gehoord worden bij organisaties. Begrijpelijk, maar niet terecht. Naast het feit dat veel mensen niet staan te springen om verandering in de manier van werken, komt hier soms ook bij, dat men bang is dat digitalisering hen overbodig maakt. Het doel is juist om met dezelfde mensen en middelen, een verhoogde productiviteit te realiseren.

Lector Cees Reezigt over de complexiteit van digitaliseringstrajecten

Reezigt is lector in organisatieontwerp- en verandering, en kon de groep meenemen in hoe digitaliseringstrajecten vaak structureel complex van aard zijn. Waarbij er verschillende fasen worden doorlopen, doorgaans startend met een pilot met als doel uiteindelijk te eindigen bij duurzame implementatie. De mate van complexiteit varieert echter, en daarbij kan gekeken worden naar de inhoud, interne context en externe omgeving. Voordat je begint met een traject, is het belangrijk om goed na te denken over wat voor project het is en welke veranderingen dit teweeg gaat brengen. Aan de hand van praktische voorbeelden uit de groep werd volop de link gelegd naar de dagelijkse praktijk, en werden er ervaringen uitgewisseld tussen de leden van Bouwend Nederland regio Noord. Zie hier zijn volledige presentatie.

Best practice

Gebruikelijk binnen de contactgroep is het delen van een best practice of casus, verzorgd door één van de lidbedrijven. Dit keer werd er vanuit Bouwgroep Dijkstra Draisma gedeeld over hoe de implementatie van nieuwe software bij hun binnen het bedrijf verloopt. Welke strategie wordt gehanteerd, en wat hebben we kunnen leren van de gekozen manier? Ook werd er stil gestaan bij hoe je de ICT-security van je medewerkers kunt verhogen, en welke stappen het soms vergt om dit als bedrijf goed te implementeren. Gedachten werden uitgewisseld en het was mooi om te horen hoe de aanwezigen hierin verschillende aanpakken hadden en tips deelden. 

Training Leiderschap bij digitale transformaties in de bouw

De bijeenkomst werd afgesloten met het bespreken van de training Leiderschap bij Digitale Transformaties in de Bouw, gericht op het analyseren en begeleiden van digitale transformaties in de bouw en infra voor bedrijven en overheden. Jurjen Haitsma van HanzePro lichtte de training toe, en greep de gelegenheid ook om te peilen of de opzet van het programma aansluit bij de wensen van de leden van de contactgroep. Er wordt veel aandacht geschonken aan de coördinatie van de transformatie, de inzet van datamanagement en het (virtueel) samenwerken met andere organisaties binnen deze training. "Technologie maakt digitalisering mogelijk; mensen betrekken/invloed geven, zorgt er uiteindelijk voor of en hoe goed de transformatie plaatsvindt.", aldus Jurjen. 

Contactgroep digitalisering

Viermaal per jaar komen leden vanuit regio Noord samen om in gesprek te gaan over thema's gekoppeld aan digitalisering in de bouw. De volgende bijeenkomst staat gepland op 11 mei, van 15.00 uur - 17.00 uur. Ben jij de volgende keer ook aanwezig bij de contactgroep? Je bent als lid van harte welkom! Mocht je je willen aansluiten bij de contactgroep en/of opgenomen willen worden op de verzendlijst, neem contact op met Willemijn Visscher.

Willemijn Visscher
Coördinator meerjarenprogramma's
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 23 mei 2024
Standaarden en unieke innovaties besproken in Brabant in Zeeland

Dinsdag 14 mei kwamen weer zo’n 25 leden van Zeeland en Brabant Mid-West samen om ervaringen over digitalisering uit te wisselen. Er waren dit keer een aantal sprekers uitgenodigd.

Dinsdag 21 mei 2024
Haalbaarheidsonderzoek IT-blauwdruk bouwcombinaties positief

Bouwbedrijven die vaak samenwerken in bouwcombinaties hebben behoefte aan een generieke, voorspelbare aanpak voor de inrichting van de ICT-omgeving. Zij hebben hiervoor contact gezocht met Bouwend Nederland. Zo kan de blauwdruk sectorbreed worden ontwikkeld. Het haalbaarheidsonderzoek is nu afgerond. Kenan Tupkovic van BAM en Martin Mouton van TBI vertellen er meer over, ook namens Dura Vermeer, Heijmans, Van Oord en VolkerWessels.

Vrijdag 10 mei 2024
Met DICO naar een bijna ‘onbemande’ administratie

Lithos en PHB Bouw maken deel uit van Aan de Stegge Verenigde Bedrijven (ASVB). Waar de 50 medewerkers van Lithos zich vooral richten op nieuwbouw, houden de 100 medewerkers van PHB zich bezig met nieuwbouw, renovatie én restauratie. Beide bedrijven streven naar zo min mogelijk administratieve rompslomp, en daarin zijn ze met de DICO standaard goed geslaagd.