Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. De zero emissiezones komen eraan

De zero-emissiezones komen eraan

Woensdag 22 maart 2023

Vanaf 2025 worden in de dertig tot veertig grootste gemeenten zero-emissiezones voor stadslogistiek ingevoerd. Deze regelgeving sluit aan bij het streven naar schoon en emissieloos bouwen, een overheidsdoel dat Bouwend Nederland onderschrijft. Maar er is ook nog veel onduidelijkheid over deze ZE-zones. Daarom gaan we een onderzoek uitvoeren naar wat er precies wordt verwacht van bouwbedrijven en hoe zij hieraan kunnen voldoen.

Om de leefbaarheid in de stad te verbeteren en overlast te beperken, stellen bijna veertig grote gemeenten een zogenoemde zero-emissiezone is. Dat betekent in de praktijk dat bestel- en vrachtauto’s in deze zones vanaf 1 januari 2025 uitstootvrij moeten zijn. Voor een aantal voertuigcategorieën is er tot 2030 een overgangsregeling.

De invoering van zero-emissiezones is niet alleen goed voor het milieu, maar draagt ook bij aan een schonere en veiligere omgeving voor medewerkers in de bouw. Dat is ook de reden dat we samen met BMWT, CUMELA, VHG en MKB Infra de Groene Koers hebben opgezet, een programma waarmee we versneld werken aan emissiereductie. 

Toch hebben we vanuit Bouwend Nederland ook nog vragen. Hoe komen die zero-emissiezones er precies uit te zien? Gemeenten mogen hierin namelijk hun eigen keuzes maken. Hoe zit het precies met die overgangsregeling voor bepaalde categorieën bestelauto’s en vrachtwagens? Is de invoering per 2025 realistisch gezien de levertijden van zwaar uitstootvrij materieel?

De komende periode gaat Bouwend Nederland het antwoord op deze vragen verkennen. We verwachten eind 2023 met praktische hulpmiddelen te komen. Tot die tijd is de meest actuele informatie over de ZE-zones te vinden op de website Op weg naar zes. Op deze website staat ook een aanklikbare kaart met de contouren van de ZE-zones per gemeente.

Meerjarenprogramma Mobiliteit

We attenderen je op dit onderzoek vanuit ons meerjarenprogramma Mobiliteit. Dit programma draagt bij aan het ontwikkelen van een nieuwe visie op mobiliteit in de brede zin. Lees hier verder over onze doelen.

Job van den Broek
Adviseur markt & overheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 12 juni 2024
Uitvoeringsakkoord voor versnelling in verzwaring lokale netten

Het is voor de Nederlandse samenleving en economie van cruciaal belang om het elektriciteitsnet fors uit te breiden. Dat is nodig om alle woningen, bedrijven en bouwlocaties ook in de toekomst te kunnen aansluiten. Netbeheer Nederland, Bouwend Nederland en Techniek Nederland slaan de handen ineen om de uitvoering te versnellen. De drie partijen ondertekenden daartoe gisteren het Uitvoeringsakkoord voor de verzwaring van laag- en middenspanningsnetten. Michel Heijdra, directeur-generaal Klimaat en Energie van EZK, nam het akkoord in ontvangst.

Maandag 3 juni 2024
Alle sprekers bekend Lente-akkoord Congres 2024

Het Lente-akkoord congres is hét event voor marktpartijen, corporaties en beleidsmakers die bezig zijn met duurzaam bouwen. Op 19 juni kun je luisteren en meepraten over alle belangrijke actuele ontwikkelingen op het vlak van circulair industrieel bouwen. Het complete programma staat nu online.

Maandag 3 juni 2024
Richtlijn veilige inzet elektrisch materieel nu beschikbaar

Het is onvermijdelijk dat we in de toekomst in Nederland 100% emissieloos bouwen. Bouw- en infrabedrijven zijn dan ook volop bezig om hun materieel te elektrificeren. Omdat duidelijke regelgeving nog ontbreekt, heeft Bouwend Nederland de richtlijn Veilige inzet elektrisch materieel opgesteld. Met deze richtlijn kunnen bedrijven en opdrachtgevers onnodige risico’s uitsluiten en goede afspraken maken over de beheersmaatregelen.