Logo Bouwend Nederland

De zero-emissiezones komen eraan

Woensdag 22 maart 2023

Vanaf 2025 worden in de dertig tot veertig grootste gemeenten zero-emissiezones voor stadslogistiek ingevoerd. Deze regelgeving sluit aan bij het streven naar schoon en emissieloos bouwen, een overheidsdoel dat Bouwend Nederland onderschrijft. Maar er is ook nog veel onduidelijkheid over deze ZE-zones. Daarom gaan we een onderzoek uitvoeren naar wat er precies wordt verwacht van bouwbedrijven en hoe zij hieraan kunnen voldoen.

Om de leefbaarheid in de stad te verbeteren en overlast te beperken, stellen bijna veertig grote gemeenten een zogenoemde zero-emissiezone is. Dat betekent in de praktijk dat bestel- en vrachtauto’s in deze zones vanaf 1 januari 2025 uitstootvrij moeten zijn. Voor een aantal voertuigcategorieën is er tot 2030 een overgangsregeling.

De invoering van zero-emissiezones is niet alleen goed voor het milieu, maar draagt ook bij aan een schonere en veiligere omgeving voor medewerkers in de bouw. Dat is ook de reden dat we samen met BMWT, CUMELA, VHG en MKB Infra de Groene Koers hebben opgezet, een programma waarmee we versneld werken aan emissiereductie. 

Toch hebben we vanuit Bouwend Nederland ook nog vragen. Hoe komen die zero-emissiezones er precies uit te zien? Gemeenten mogen hierin namelijk hun eigen keuzes maken. Hoe zit het precies met die overgangsregeling voor bepaalde categorieën bestelauto’s en vrachtwagens? Is de invoering per 2025 realistisch gezien de levertijden van zwaar uitstootvrij materieel?

De komende periode gaat Bouwend Nederland het antwoord op deze vragen verkennen. We verwachten eind 2023 met praktische hulpmiddelen te komen. Tot die tijd is de meest actuele informatie over de ZE-zones te vinden op de website Op weg naar zes. Op deze website staat ook een aanklikbare kaart met de contouren van de ZE-zones per gemeente.

Meerjarenprogramma Mobiliteit

We attenderen je op dit onderzoek vanuit ons meerjarenprogramma Mobiliteit. Dit programma draagt bij aan het ontwikkelen van een nieuwe visie op mobiliteit in de brede zin. Lees hier verder over onze doelen.

Job van den Broek
Adviseur markt & overheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 27 mei 2024
Emission-0 telt al ruim 400 emissievrije materieelstukken

Hoe mooi zou het zijn als we elektrisch materieel gaan delen zodat emissievrij werken voor iedereen betaalbaar is, dacht innovatiemanager Anne Koudstaal van Dura Vermeer. Inmiddels is deelplatform Emission-0 een feit. Hier kan je emissieloos bouw-, transportmaterieel en laadvoorzieningen uit heel Nederland huren en boeken. Met partners als Betuwewind, Ploegam en Van Oord is Dura Vermeer óók bezig om een landelijk dekkend netwerk van laadpleinen voor de bouw uit te rollen.

Vrijdag 24 mei 2024
Warmtemanifest: maak warmtenetten weer HOT

In de toekomst zal ongeveer een kwart tot dertig procent van de warmtevraag met duurzame collectieve warmtenetten worden ingevuld. Deze uitdagende stip aan de horizon kunnen we alléén bereiken, wanneer we constructief samenwerken aan dit gemeenschappelijke doel. Dat is de kernboodschap van het Warmtemanifest, dat gisteren op het Warmtenetwerk Jaarcongres werd overhandigd aan Caroline Kollau, Directeur Energiemarkt en plaatsvervangend DG Klimaat en Energie bij het ministerie van EZK. In het Warmtemanifest worden tien concrete voorstellen gedaan en een uitnodiging om deze samen met de warmtebedrijven, netbeheerders, de bouwsector en overige sectoren op te pakken.

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.