Logo Bouwend Nederland

Dit zijn voor- en nadelen van waterstof, kernenergie en wind op zee

Zondag 25 juni 2023

Juist nu het energiesysteem in rap tempo verandert, is inzicht en overzicht van groot belang voor de keuzes die we als samenleving moeten maken. Het Platform Zó werkt energie in Nederland publiceert daarom drie nieuwe informatiekaarten: over waterstof, kernenergie en wind op zee. Op deze informatiekaarten kun je de voor- en nadelen, kenmerken en strategische vragen over deze onderwerpen vinden.

Het doel van de informatiekaarten is om professionals in en buiten de energiesector en andere geïnteresseerde lezers meer houvast te geven bij gedachtevorming en afwegingen over energie. Deze kaarten zijn gemaakt op basis van meerdere denksessies met deskundigen in opdracht van Platform Zó werkt energie, waar ook Bouwend Nederland bij is aangesloten. De komende jaren zal het platform meerdere informatiekaarten aanbieden.

  1. Informatiekaart waterstof
  2. Informatiekaart kernenergie
  3. Informatiekaart wind op zee

Hoe werkt waterstof in ons toekomstige energiesysteem?

Over waterstof wordt veel gesproken in het energiedebat. Waterstof kan als energiedrager veel rollen vervullen in het energiesysteem, en verduurzaming in bepaalde sectoren versnellen – zeker als er op grote schaal groene waterstof beschikbaar komt. De informatiekaart Waterstof laat zien hoe waterstof in ons toekomstige energiesysteem werkt. Naast een beschrijving van de techniek om verschillende ‘kleuren’ waterstof te maken, geeft de kaart ook de belangrijkste strategische vragen weer. Ook de voor- en nadelen van waterstof worden benoemd.

Inzet van kernenergie

Kernenergie staat voor het eerste in decennia weer hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. De overheid is van plan om twee kerncentrales te ontwikkelen bij Borssele in de komende 10 jaar. De informatiekaart kernenergie geeft weer hoe kernenergie werkt en wat de rol van kernenergie is in ons toekomstige energiesysteem. Ook hebben de experts in kaart gebracht welke voor- en nadelen de inzet van kernenergie heeft.

Wind op Zee als grootste energiebron

Windenergie op de Noordzee zal in de nabije toekomst de grootste energiebron van Nederland zijn. Het streven is om in 2050 70GW vermogen opgesteld te hebben. Deze duurzame elektriciteit is zeer welkom om te voldoen aan klimaatdoelstellingen, maar er kleven ook nadelen aan de grootschalige windparken op zee. Deze kaart zet op rij hoe windenergie werkt met de voor- en nadelen ervan, maar ook welke strategische vragen er nog beantwoord moeten worden over de opschaling van wind op zee.

Platform Zó werkt energie

Zó werkt energie in Nederland is een samenwerking van partijen uit het Nederlandse energiesysteem die gedreven worden door een gedeelde missie: inzicht geven in de werking van ons energiesysteem en zo het voeden van de geïnformeerde dialoog.

Edgar van Niekerk
Beleidsadviseur Duurzaamheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 27 mei 2024
Emission-0 telt al ruim 400 emissievrije materieelstukken

Hoe mooi zou het zijn als we elektrisch materieel gaan delen zodat emissievrij werken voor iedereen betaalbaar is, dacht innovatiemanager Anne Koudstaal van Dura Vermeer. Inmiddels is deelplatform Emission-0 een feit. Hier kan je emissieloos bouw-, transportmaterieel en laadvoorzieningen uit heel Nederland huren en boeken. Met partners als Betuwewind, Ploegam en Van Oord is Dura Vermeer óók bezig om een landelijk dekkend netwerk van laadpleinen voor de bouw uit te rollen.

Vrijdag 24 mei 2024
Warmtemanifest: maak warmtenetten weer HOT

In de toekomst zal ongeveer een kwart tot dertig procent van de warmtevraag met duurzame collectieve warmtenetten worden ingevuld. Deze uitdagende stip aan de horizon kunnen we alléén bereiken, wanneer we constructief samenwerken aan dit gemeenschappelijke doel. Dat is de kernboodschap van het Warmtemanifest, dat gisteren op het Warmtenetwerk Jaarcongres werd overhandigd aan Caroline Kollau, Directeur Energiemarkt en plaatsvervangend DG Klimaat en Energie bij het ministerie van EZK. In het Warmtemanifest worden tien concrete voorstellen gedaan en een uitnodiging om deze samen met de warmtebedrijven, netbeheerders, de bouwsector en overige sectoren op te pakken.

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.