Logo Bouwend Nederland

Duurzame Installatie Keuzetool helpt om de juiste duurzame installatie te kiezen

Woensdag 24 januari 2024

In de komende 25 jaar wordt de cv-ketel ingewisseld voor 100% duurzame warmtevoorziening. Het marktaandeel van de warmtepomp groeit al flink, en ook de eerste duurzame warmtenetten zijn een feit. Maar overgaan op duurzame warmte is nog lang geen routineklus. Welke installaties moet je kiezen? Door de variëteit aan technische oplossingen zie je soms door de bomen het bos niet meer. Daarom hebben we samen met Aedes, OnderhoudNL, Stroomversnelling en Techniek Nederland de Duurzame Installatie Keuzetool ontwikkeld: een handig hulpmiddel bij het voeren van gesprekken over het verduurzamen van de warmtevraag.

Aan de hand van drie vuistregels en een paar aandachtspunten wordt precies uitgelegd hoe het energetische spel in elkaar zit. Download de tool met daarin de Duurzame Warmteschijf (voortaan ook Duurzame Installatie Keuzetool) meteen.

Praatplaat

Print de Duurzame Installatie Keuzetool en gebruik het als een 'praatplaat'. De vier pagina's tellende tool bevat een template waarop je snel de (huidige én gewenste) energetische situatie van een project kunt invullen. Zo kun je eenvoudig de situatie inzichtelijk te maken voor alle gesprekspartners, en samen tot een snelle en solide 'achterkant van een sigarendoosje' versie van een verduurzamingsoplossing komen.   

Welke vragen kun je hiermee beantwoorden?

  • Welk soort warmteopwekker past bij een bepaald type woning?
  • Wanneer is de woning (thermisch) comfortabel voor de huurder?
  • Moet het afgiftesysteem aangepast worden?
  • Is een voorgesteld innovatief concept realistisch?

Geen commerciële agenda

De Duurzame Installatie Keuzetool is een objectief hulpmiddel voor alle betrokken partijen. Er zit geen commerciële agenda achter. Het is niet meer, maar ook niet minder dan een zo begrijpelijk mogelijke uitleg van het warmtevraagstuk: een ontwerp-assistent die helpt om de juiste keuzes te maken en tot de beste renovatieopdracht te komen.

De Duurzame Installatie Keuzetool is handig voor woningcorporaties, bouwers, installateurs en onderhoudsbedrijven. Als bouwbedrijf of installateur kun je de schijf gebruiken in het gesprek met je opdrachtgever.

Naslagwerk: Strategisch kiezen van duurzame installaties

Als je opdrachtgever nog aanvullende vragen heeft, raadpleeg dan de bijbehorende publicatie 'Strategisch kiezen van duurzame installaties'. Deze verdiepende publicatie vind je op deze websiteLees ook ons eerdere interview over deze publicatie.

Edgar van Niekerk
Beleidsadviseur Duurzaamheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 27 mei 2024
Emission-0 telt al ruim 400 emissievrije materieelstukken

Hoe mooi zou het zijn als we elektrisch materieel gaan delen zodat emissievrij werken voor iedereen betaalbaar is, dacht innovatiemanager Anne Koudstaal van Dura Vermeer. Inmiddels is deelplatform Emission-0 een feit. Hier kan je emissieloos bouw-, transportmaterieel en laadvoorzieningen uit heel Nederland huren en boeken. Met partners als Betuwewind, Ploegam en Van Oord is Dura Vermeer óók bezig om een landelijk dekkend netwerk van laadpleinen voor de bouw uit te rollen.

Vrijdag 24 mei 2024
Warmtemanifest: maak warmtenetten weer HOT

In de toekomst zal ongeveer een kwart tot dertig procent van de warmtevraag met duurzame collectieve warmtenetten worden ingevuld. Deze uitdagende stip aan de horizon kunnen we alléén bereiken, wanneer we constructief samenwerken aan dit gemeenschappelijke doel. Dat is de kernboodschap van het Warmtemanifest, dat gisteren op het Warmtenetwerk Jaarcongres werd overhandigd aan Caroline Kollau, Directeur Energiemarkt en plaatsvervangend DG Klimaat en Energie bij het ministerie van EZK. In het Warmtemanifest worden tien concrete voorstellen gedaan en een uitnodiging om deze samen met de warmtebedrijven, netbeheerders, de bouwsector en overige sectoren op te pakken.

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.