Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Geslaagd werksymposium naar meer dagwerk in de weginfra

Geslaagd werksymposium Naar meer dagwerk in de weginfra

Vrijdag 7 juni 2024

Op 6 juni was er op initiatief van HZC en samen met Bouwend Nederland en Rijkswaterstaat een werksymposium om met elkaar oplossingen te zoeken voor het vele nachtwerk in de wegenbouw. Het leverde veel waardevolle oplossingsrichtingen op en het commitment was groot.

Heijmans was zo sympathiek om de locatie aan te bieden, dus de 60 deelnemers meldden zich in Rosmalen. De groep was heel divers: productiemensen, uitvoerders, veiligheidsmensen, assetmanagers, bedrijfsleiders, HR-mensen en ceo’s. Vanuit de brancheorganisaties waren Bouwend Nederland, AFNL, MKB Infra en Transport en Logistiek Nederland vertegenwoordigd. De Nederlandse Arbeidsinspectie sloot aan. En natuurlijk waren er veel medewerkers van infrabedrijven, van zowel grote als kleinere bedrijven.

Beschikbaarheid geld en personeel knelpunt voor maakbaarheid

HZC directeur Chris van Veldhuizen trapte af. Hij stelde dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt hoe ongezond nachtwerk is. Dat er in de nacht meer veiligheidsrisico’s zijn door vermoeidheid en concentratieverlies en door het (wan)gedrag van weggebruikers. Dat we als sector voor een enorme opgave staan, die lastig haalbaar is vanwege beperkte budgetten en tekort aan goede vakmensen. Hoewel sommige wegwerkers minder moeite met nachtwerk hebben, werd duidelijk dat er iets moet veranderen. Maar wat zijn de mogelijkheden?

Fictieve casus A333

Na deze opening ging het gezelschap in vier groepen uit elkaar om een fictieve casus uit te werken. Hierin werden oplossingen bedacht voor het groot onderhoud van de A333, een belangrijke, drukke 2x2 baans verkeersader tussen de steden Bouwcity en Rijksstad. Bij de uitwerking moest het gaan over het vermijden van nachtwerk, rekening houdend met de veiligheid, doorstroming, productie en personeel. In elke groep zaten vertegenwoordigers van opdrachtgever en opdrachtnemers, waardoor interessante gesprekken ontstonden. Er werd naar elkaar geluisterd, belangen werden toegelicht, knelpunten besproken en ideeën gedeeld. Uiteindelijk koos elke groep één voorkeursrichting om tijdens de plenaire afsluiting te pitchen. 

Opbrengsten werksessies

Er waren volop creatieve en verrassende ideeën om meer overdag te werken. Denk aan een 4-0 systeem: de weg verbreden naar een profiel van 13 meter, waardoor er 2x2 rijstroken op een rijbaan passen. Op de andere rijbaan kan je dan in volledige afsluiting veilig én effectiever werken (want minder op- en afbouwwerk). Met twee dagploegdiensten – ochtend en avond – kan je zo veel meer werk verzetten. Een ander idee is het plannen in deelfasen van knooppunt naar knooppunt. Hierbij kan je ervoor kiezen om 1 rijstrook open houden en alle opritten af te sluiten, zodat er geen hinder is van invoegend verkeer. Afsluiten van rijstroken dan alleen met sterke fysieke barrières i.p.v. schildjes en pilonnen.

 

Belang van communicatie en beïnvloeden gedrag

Er is vooral gesproken over een meer tijdige én andere ‘framing’ van de boodschap. Nu is boodschap meestal ‘reken op files’, ‘lastig’, ‘hinder’, ‘vertraging’. Dat leidt tot ergernis bij weggebruikers. Een positieve boodschap richt de aandacht op de comfortabele en veilige weg die in de maak is. Door het intensievere dagwerk kunnen de werkperiodes en afsluitingen korter duren en is er per saldo minder hinder. Daarnaast strak handhaven op snelheidsbeperkingen maar óók spitsmijders belonen, te financieren uit de flitsinkomsten. Andere voorstellen gingen over het stimuleren van weggebruikers om thuis te werken of gebruik te maken van ander vervoer, bijvoorbeeld het OV of een elektrische leenfiets voor korte afstanden.

Hoe verder

Hoewel een middag werken nog te snel is is om concrete afspraken op papier te zetten, was er veel instemming voor meer dagwerk in de infra. De deelnemers vinden verandering noodzakelijk en willen het commitment en de inspiratie van dit symposium graag vasthouden. Ze drongen aan op een fundamentele verandering om het werken in de infrasector gezond en veilig te houden. Alle aanwezige partijen - werkgevers/aannemers, Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland, MKB Infra en AFNL – nemen de opbrengsten vanaf nu mee in besprekingen over de aanpak van het werken aan de weg. Rijkswaterstaat deed nog de handreiking om gesprekspartner te worden bij een bestaand strategisch overleg over de toekomst van de Infra.

Dit HZC werksymposium krijgt halfjaarlijks een vervolg. De eerste stap naar meer dagwerk in de weginfra is gezet!

Christel Peppelenbos
Beleidsadviseur veiligheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Zondag 28 januari 2024
35 jaar in de wegenbouw: 'Ik ging fluitend naar mijn werk'

Henk (66) is vorig jaar september met pensioen gegaan. Na ruim vijfendertig jaar in de wegenbouw kijkt hij tevreden terug op een mooie carrière. "Mijn werkgever heeft mij altijd erg gesteund en meegedacht toen het werk wat zwaarder werd. Hierdoor heb ik het daar zo lang volgehouden." Hoe zag zijn carrière eruit en hoe kon hij dankzij de zwaarwerkregeling eerder met pensioen?