Logo Bouwend Nederland

Handelingskader bij prijsstijgingen en leveringsproblemen decentrale overheden verschenen

Dinsdag 13 december 2022

Deze week hebben vertegenwoordigers van opdrachtgevers en opdrachtnemers overeenstemming bereikt over een handelingsakkoord in het kader van de prijsstijgingen en leveringsproblemen voor infrastructurele werken voor decentrale overheden. Het handelingskader is van meet af aan inzet geweest van Bouwend Nederland en andere branchepartners. Doel is om de gevolgen van de prijsstijgingen door de Oekraïne-oorlog zoveel als mogelijk te beperken en om samen mét opdrachtgevers door te kunnen bouwen in onzekere tijden. Intussen werken we samen met andere partijen door aan handelingskaders voor nog andere deelmarkten in de sector.

Download hier het Handelingskader Infrastructurele projecten decentrale overheden

of kijk op de pagina van: Bouwberaad op Volkshuisvesting Nederland (een website van het Ministerie van BZK) en het nieuwsbericht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 

Het handelingskader is uitkomst van de intentieverklaring Samen Doorbouwen In Onzekere Tijden. Hierin hebben een groot aantal ketenpartners en de ministers De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Harbers van Infrastructuur en Waterstaat uitgangspunten vastgelegd hoe om te gaan met de kostenstijgingen in de bouw en infra die het gevolg zijn van de extreme materiaalprijsstijgingen en de leveringsproblemen van materiaal. Het doel is om de risico's te verkleinen, de schade te beperken en bouwproductie op gang te houden. Dit op een manier die past voor zowel opdrachtnemer als opdrachtgever.

Gespreksagenda op projectniveau

Het handelingskader voorziet in een gespreksagenda op projectniveau. Het is belangrijk om het al bestaande instrumentarium voor het opvangen van de prijsstijgingen opnieuw onder de aandacht te brengen van opdrachtgevers en opdrachtnemers. Aan de hand daarvan kan dan op specifiek opdracht- of contractniveau constructief het gesprek gestart worden.

Zorgpunten

Tijdens de gesprekken tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn ook twee zorgen geuit. In de eerste plaats is essentieel dat decentrale overheden over voldoende financiële middelen beschikken om opvolgende crises met bijbehorende prijsstijgingen en aanhoudende onzekerheden het hoofd te kunnen bieden. In de tweede plaats is er een zorg over het doorbelasten van risico’s rond leveranties na inkoop. Deze zorgpunten vragen om een sectorbrede aanpak.

Tom van Eck
Coördinator infra
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 1 mei 2024
RWU-index 1991 stopt per 1 januari 2025

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project is in 1991 de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met de RWU-index 1991.

Woensdag 6 maart 2024
Ruimtelijk Voorstel Provincie zet woningbouw in Zuid-Holland verder klem

Het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie Zuid-Holland maakt bouwen van betaalbare woningen in Zuid-Holland verder onhaalbaar. Bouwend Nederland vindt het beleid onverstandig en onrealistisch.

Donderdag 29 februari 2024
Partners woningbouw: 'Uitvoering moet beter en sneller'

Nederland kampt met een woningcrisis. Om het enorme woningtekort in te lopen is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties. Twaalf partijen hebben onderling afspraken gemaakt over hoe dat doel versneld bereikt kan worden. Tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag vragen ze de politieke partijen om dit initiatief daadkrachtig te steunen en de grote woningnood gezamenlijk met meer urgentie aan te pakken.