Logo Bouwend Nederland

Inspraak uitstootvrije zone vanaf 2025 voor bestel- en vrachtauto’s

Dinsdag 19 september 2023

Vanaf 11 september tot en met 23 oktober 2023 kunt u reageren op het ontwerpverkeersbesluit nul-emissiezone bestel- en vrachtauto’s. Vanaf 1 januari 2025 moeten alle nieuwe bestel- en vrachtauto's die binnen de Ring A10 in Amsterdam rijden, uitstootvrij zijn. Nieuwe auto's zijn bestel- en vrachtauto's die vanaf 1 januari 2025 op kenteken worden gezet. Bestelauto’s op fossiele brandstof (diesel, benzine, LPG en aardgas, ook hybride) mogen vanaf 1 januari 2025 niet meer binnen de Ring A10 rijden.

Alleen bestel- en vrachtauto`s die elektrisch of op waterstof rijden, mogen na 1 januari 2025 nog de uitstootvrije zone in. Voor een aantal bestaande bestel- en vrachtauto’s gelden overgangsregelingen, waardoor deze een paar jaar langer toegang tot het gebied binnen de Ring A10 behouden.

Op 20 juni jl. heeft gemeente Amsterdam een toelichting gegeven op de voorgenomen uitstootvrije zones. Hier leest u meer over deze bijeenkomst. Meer over de inspraakprocedure leest u op de website van gemeente Amsterdam.

Bouwend Nederland afd. Amsterdam zal een zienswijze indienen op het ontwerpverkeersbesluit, deze zal uiteraard via deze kanalen worden gedeeld.

Lydia de Wit
Verenigingsmanager Regio Randstad Noord
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 27 mei 2024
Emission-0 telt al ruim 400 emissievrije materieelstukken

Hoe mooi zou het zijn als we elektrisch materieel gaan delen zodat emissievrij werken voor iedereen betaalbaar is, dacht innovatiemanager Anne Koudstaal van Dura Vermeer. Inmiddels is deelplatform Emission-0 een feit. Hier kan je emissieloos bouw-, transportmaterieel en laadvoorzieningen uit heel Nederland huren en boeken. Met partners als Betuwewind, Ploegam en Van Oord is Dura Vermeer óók bezig om een landelijk dekkend netwerk van laadpleinen voor de bouw uit te rollen.

Vrijdag 24 mei 2024
Warmtemanifest: maak warmtenetten weer HOT

In de toekomst zal ongeveer een kwart tot dertig procent van de warmtevraag met duurzame collectieve warmtenetten worden ingevuld. Deze uitdagende stip aan de horizon kunnen we alléén bereiken, wanneer we constructief samenwerken aan dit gemeenschappelijke doel. Dat is de kernboodschap van het Warmtemanifest, dat gisteren op het Warmtenetwerk Jaarcongres werd overhandigd aan Caroline Kollau, Directeur Energiemarkt en plaatsvervangend DG Klimaat en Energie bij het ministerie van EZK. In het Warmtemanifest worden tien concrete voorstellen gedaan en een uitnodiging om deze samen met de warmtebedrijven, netbeheerders, de bouwsector en overige sectoren op te pakken.

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.