Logo Bouwend Nederland

Jaarlijkse miljardeninvestering in energienetten positief maar zorgen blijven

Woensdag 1 november 2023

Netbeheer Nederland heeft vandaag aangekondigd dat de netbeheerders tot en met 2026 jaarlijks tot ruim €8 miljard investeren in de Nederlandse gas- en elektriciteitsnetten. Samen met Techniek Nederland reageren wij positief op die investeringen. Met deze investeringsplannen kunnen de netbeheerders de noodzakelijke uitbreiding en verzwaring van de energienetten realiseren. Zo wordt ingespeeld op de stijgende elektriciteitsbehoefte van bewoners, bedrijven en elektrische mobiliteit.

Lees hier het nieuwsbericht van Netbeheer Nederland

 

De brancheorganisaties maken zich wél grote zorgen om de aankondiging dat de komende drie jaar maar aan 75% van de aanvragen voor transportcapaciteit kan worden voldaan. Hierdoor is niet gegarandeerd dat opgeleverde woningen, gebouwen en infrawerken tijdig kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet.

Samenwerking met ketenpartners

Techniek Nederland en Bouwend Nederland onderschrijven daarom de oproep van de netbeheerders om samen met ketenpartners te komen tot slimmere, efficiëntere uitvoering van werkzaamheden. Zo is het mogelijk om met de beschikbare capaciteit aan technische vakmensen tóch zo veel en snel mogelijk aansluitingen te realiseren. We zijn daarover met Techniek Nederland en Netbeheer Nederland al intensief met elkaar in gesprek en werken aan concrete acties. Daarnaast werken we in het programma 'Sneller aan de slag' samen met de ketenpartners aan het werven en opleiden van voldoende en voldoende gekwalificeerd personeel. Ook is het essentieel dat de Rijksoverheid, provincies en gemeenten voldoende ruimte vrijmaken voor de noodzakelijke energie-infrastructuur en de vergunningsprocedures vereenvoudigen, verkorten en stroomlijnen.

Congestiemanagement

Het komt er volgens de brancheorganisaties op aan om landelijk en regionaal goede afspraken te maken over congestiemanagement. Daarbij gaat het om prioriteren, flexibiliseren en benutten van een netonafhankelijke laadinfrastructuur. Techniek Nederland en Bouwend Nederland dringen bij de Autoriteit Consument & Markt en in het kader van de provinciale Meerjaren Investeringsplannen Energie en Klimaat aan op prioriteit voor woningbouw en maatschappelijk vastgoed. De brancheorganisaties zoeken daarnaast in het kader van het programma Schoon en Emissieloos Bouwen naar mogelijkheden om de elektrificatie van het materieel zo veel mogelijk te versnellen.

Maatregelen achter de meter zijn óók nodig

We vinden het belangrijk dat ook maatregelen die 'achter de meter' worden genomen aandacht krijgen naast het verzwaren en uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk. We bepleiten dan ook de toepassing van energiehubs, slimme aanstuurbare apparatuur, energiemanagementsystemen, isolatie en hybride warmtepompen als onderdeel van de aanpak om netcongestie tegen te gaan. Net als Techniek Nederland vinden we dat maatregelen 'achter de meter' de piekbelasting van het elektriciteitsnetwerk met 25% kan verminderen.

Richard Massar
Manager communicatie
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 27 mei 2024
Emission-0 telt al ruim 400 emissievrije materieelstukken

Hoe mooi zou het zijn als we elektrisch materieel gaan delen zodat emissievrij werken voor iedereen betaalbaar is, dacht innovatiemanager Anne Koudstaal van Dura Vermeer. Inmiddels is deelplatform Emission-0 een feit. Hier kan je emissieloos bouw-, transportmaterieel en laadvoorzieningen uit heel Nederland huren en boeken. Met partners als Betuwewind, Ploegam en Van Oord is Dura Vermeer óók bezig om een landelijk dekkend netwerk van laadpleinen voor de bouw uit te rollen.

Vrijdag 24 mei 2024
Warmtemanifest: maak warmtenetten weer HOT

In de toekomst zal ongeveer een kwart tot dertig procent van de warmtevraag met duurzame collectieve warmtenetten worden ingevuld. Deze uitdagende stip aan de horizon kunnen we alléén bereiken, wanneer we constructief samenwerken aan dit gemeenschappelijke doel. Dat is de kernboodschap van het Warmtemanifest, dat gisteren op het Warmtenetwerk Jaarcongres werd overhandigd aan Caroline Kollau, Directeur Energiemarkt en plaatsvervangend DG Klimaat en Energie bij het ministerie van EZK. In het Warmtemanifest worden tien concrete voorstellen gedaan en een uitnodiging om deze samen met de warmtebedrijven, netbeheerders, de bouwsector en overige sectoren op te pakken.

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.