Logo Bouwend Nederland

Kansen pakken in Twente: verduurzaming bestaande woningen

Donderdag 24 augustus 2023

In de huidige markt biedt duurzame renovatie volop commerciële kansen voor jou als ondernemer. In de toekomst moeten alle woningen in Twente voldoen aan de Standaard voor Woningisolatie. Op donderdag 14 september om 16:00 organiseert Afdeling Regio Twente, op de Bouw Kampus in Rijssen, een praktische workshop over hoe je optimaal gebruik maakt van deze kansen bij verbouwingen en uitbreiding van woningen.

Nieuwe dakkapel? Dan ook dakisolatie. Als aannemer is het verstandig bewoners te wijzen op dergelijke kansen.
De klant staat dan niet in één keer voor een grote investering, maar kan stap voor stap te werk gaan.
Dat bespaart kosten en maakt het werk te overzien.

Kennis bijtanken?

De Standaard voor Woningisolatie is een nieuwe norm voor de warmtevraag in bestaande woningen.
Een woning die eraan voldoet, is geschikt voor duurzame verwarming zonder aardgas.
De norm biedt een duidelijk perspectief.
Je weet wanneer een woning klaar is voor de toekomst. Wat wordt er van jou als aannemer verwacht? En hoe maak je hier slim gebruik van?

In deze praktische workshop door Nieman Raadgevende Ingenieurs leer je in 1,5 uur meer over:
> Wat is de Standaard voor Woningisolatie?
> Checklist voor het verlagen van de warmtevraag
> Maatregelen per woningtype

Meld je nu aan ! 

Programma:
16.00 uur Ontvangst op de Bouw Kampus in Rijssen
16.15 uur Start workshop door Niemann raadgevers
17.45 uur Aanvang borrel
18.00 uur Einde bijeenkomst

Hierbij de aanmeldlink

Jorrit van Ommen
Verenigingsmanager Regio Oost
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 24 mei 2024
Warmtemanifest: maak warmtenetten weer HOT

In de toekomst zal ongeveer een kwart tot dertig procent van de warmtevraag met duurzame collectieve warmtenetten worden ingevuld. Deze uitdagende stip aan de horizon kunnen we alléén bereiken, wanneer we constructief samenwerken aan dit gemeenschappelijke doel. Dat is de kernboodschap van het Warmtemanifest, dat gisteren op het Warmtenetwerk Jaarcongres werd overhandigd aan Caroline Kollau, Directeur Energiemarkt en plaatsvervangend DG Klimaat en Energie bij het ministerie van EZK. In het Warmtemanifest worden tien concrete voorstellen gedaan en een uitnodiging om deze samen met de warmtebedrijven, netbeheerders, de bouwsector en overige sectoren op te pakken.

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.

Donderdag 16 mei 2024
Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.