Logo Bouwend Nederland

Kom naar de InfraMarathon over de toekomst van de infra- en GWW-sector: 22 tot en met 24 mei 2024 in Kerkrade

Donderdag 18 januari 2024

Meer dan 49 uur non-stop praten over de toekomst van onze infra- en GWW-sector met huidige en toekomstige leiders, vrijdenkers, wetenschappers en ondernemers? Dat kan tussen 22 en 24 mei op de InfraMarathon in Kerkrade.

Het Bestuurdersnetwerk Infra, bestaande uit 35 partijen, heeft als doel onze infrastructuur te renoveren en vervangen waarbij de kosten en overlast voor de maatschappij zo laag mogelijk zijn. De komende jaren komt er namelijk ontzettend veel werk voor de infra om bruggen, sluizen en kademuren te vervangen en renoveren.

Programma

Op de InfraMarathon wordt uitgebreid gesproken over de volgende thema's:

  • Mensen maken de sector, toch? Hoe kunnen we elkaar helpen door middel van uitwisseling en gezamenlijke bijdragen aan opleidingsprogramma's, etc.?
  • Hoe organiseren we de grote VenR opgave die er aankomt? Hoe leren we van elkaar? Hoe gaan we de ontbrekende data en (nieuwe) kennis op een efficiënte en duurzame manier verzamelen en ontwikkelen?
  • Oogsten en opschalen: hoe geslaagde voorbeelden x10 x100 x1000? Na de infra5daagse van Terschelling in 2022 zijn in een aantal werkgroepen plannen verder uitgewerkt. Hoe kunnen we de olievlek daarvan vergroten en nieuwe initiatieven op een vergelijkbare wijze verder brengen?
  • Duurzaam en circulair. Opdrachtgevers vragen vandaag duurzaamheid uit en morgen niet. De onrendabele top op investeringen staat op die manier onder druk. Hoe kunnen we elkaar helpen om duurzaamheid en circulariteit een onlosmakelijk deel van ons werk te laten zijn?
  • Industrialiseren en standaarden: van handwerk naar...? Handwerk zal in geëigende gevallen noodzakelijk blijven. De vraag: hoe gaan we de knip aanbrengen en hoe komen we van projectgebondenheid naar procesgestuurd werken?
  • Welke randvoorwaarden spreken we met elkaar af? Niets zo lastig om vandaag A en morgen B uit te vragen. Kunnen we met elkaar (OG en ON) een set van afspraken maken over kaders die we algemeen geldend verklaren?
  • Strategie: hoofdlijnen infra en GWW 2030. Welke hoofdlijnen herkennen we voor de komende jaren, kunnen we elkaar helpen om rode draden te verkennen, prioriteiten te benoemen aan de hand van de eerder afgesproken kaders?

 

Bekijk het het blokkenschema.

Waar en wanneer?

Het event begint op 22 mei 2024 met een ontvangst tussen 10.00 en 12.00 en eindigt op 24 mei tussen 14.00 en 15.00 met een feestelijke afsluiting. De InfraMarathon wordt georganiseerd in het Abdij Hotel Rolduc in Kerkrade. Via deze link kan je je aanmelden en lees je meer over de kosten. 

Willemijn Visscher
Coördinator meerjarenprogramma's
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 1 mei 2024
RWU-index 1991 stopt per 1 januari 2025

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project is in 1991 de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met de RWU-index 1991.

Woensdag 6 maart 2024
Ruimtelijk Voorstel Provincie zet woningbouw in Zuid-Holland verder klem

Het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie Zuid-Holland maakt bouwen van betaalbare woningen in Zuid-Holland verder onhaalbaar. Bouwend Nederland vindt het beleid onverstandig en onrealistisch.

Donderdag 29 februari 2024
Partners woningbouw: 'Uitvoering moet beter en sneller'

Nederland kampt met een woningcrisis. Om het enorme woningtekort in te lopen is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties. Twaalf partijen hebben onderling afspraken gemaakt over hoe dat doel versneld bereikt kan worden. Tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag vragen ze de politieke partijen om dit initiatief daadkrachtig te steunen en de grote woningnood gezamenlijk met meer urgentie aan te pakken.