Logo Bouwend Nederland

Lancering webtool constructieve veiligheid: Borgr

Dinsdag 7 mei 2024

Tijdens het symposium van Kennisportaal Constructieve Veiligheid (KPCV) op 2 mei in Utrecht werd de nieuwe webtool Borgr met groot enthousiasme gelanceerd. Dura Vermeer heeft aan de wieg gestaan van dit product, dat zijn oorsprong heeft in het ongeval met het instorten van het tribunedak in aanbouw van stadion Grolsch Veste in 2011.

Borgr is een online tool die constructieve veiligheid borgt in het gehele ontwikkelproces. De tool neemt je van begin tot eind van een bouwtraject aan de hand mee door je vragen te stellen over constructieve veiligheid. Alle leden van het projectteam moeten meedoen in het beantwoorden van de vragen. Constructieve veiligheid is immers een ketenverantwoordelijkheid! Alleen “ja” of “nee” antwoorden is niet voldoende; ieder antwoord moet worden gemotiveerd. Het is géén afvinklijstje!

Bij het afsluiten van een fase beoordeelt degene die in die fase eindverantwoordelijk is voor constructieve veiligheid of deze voldoende is geborgd. Ook de verantwoordelijke voor de volgende fase moet het resultaat kunnen accepteren, zodat hij of zij met zijn of haar team dóór kan. Zo niet, dan is er nog huiswerk te doen door het team van de voorgaande fase.

Zo is deze tool is een belangrijke stap voorwaarts in de missie van KPCV om maximale aandacht te geven aan constructieve veiligheid in alle fasen van elk bouwproject.

Samenwerking voor een veiliger bouwproces

Borgr is tot stand gekomen naar een idee van Dura Vermeer. De ontwikkeling van Borgr is een gezamenlijk initiatief van KPCV en haar partners. Tijdens de lancering riepen sprekers, waaronder Job Dura (CEO Dura Vermeer), Joost Nelis (COO BAM Nederland), Paul Hooijschuur (partner Pieters Bouwtechniek), Jeroen Lammertse (directeur Aboma) en Dick Stoelhorst (voorzitter KPCV), alle ketenpartners in de bouw op om gebruik te maken van deze nieuwe webtool.

Eerste ervaringen met Borgr

Tijdens het symposium gaven Dik Spekkink (contentmanager KPCV), Ronald de Groot en René Sterken (hoofd cluster Ontwerp & Engineering bij BAM Advies & Engineering) een toelichting op de werking van Borgr en deelden ze hun eerste ervaringen met de tool. De reacties waren unaniem positief: Borgr wordt gezien als een gebruiksvriendelijke en praktische tool die een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het borgen van constructieve veiligheid in de bouw.

Christel Peppelenbos
Beleidsadviseur veiligheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 13 mei 2024
Van harte welkom bij de KAM-bijeenkomsten in jouw regio

Houd jij je bezig met veiligheid en arbozaken en wil je graag op een laagdrempelige manier kennis opdoen en bovendien vakgenoten ontmoeten? Kom dan vooral eens naar een van de KAM-bijeenkomsten in jouw regio. Tijdens deze bijeenkomsten komen inhoudsdeskundigen een presentatie geven of een praktische workshop geven, zoals dit jaar over verbindend adviseren.

Vrijdag 26 april 2024
Op weg naar ViA: eis trede drie SCL per 1 juli 2026

Eerder vertelden we al dat de verzwaring van de ViA-eis naar trede 3 van de Safety Culture Ladder (SCL) is uitgesteld naar 1 juli 2026. Voordat dit wordt ingevoerd, zal de Governance Code voor de Bouw (GCVB) een aantal zaken nader onderzoeken en uitwerken.

Woensdag 24 april 2024
Inspectie bij isolatiebranche: breng je arbozorg op tijd in orde

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat de komende tijd controleren of werkgevers in de isolatiebranche voldoen aan de Arbowetgeving. Ze controleren in het bijzonder of je voldoet aan een aantal basisverplichtingen. Dit zijn het hebben van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), een plan van aanpak om arbeidsrisico’s te beheersen en een basiscontract met een arbodienst. Bouwend Nederland onderschrijft het doel van deze inspectie: een betere beheersing van risico’s bij vooral kleinere bedrijven. Daar gebeuren namelijk relatief vaker ernstige ongevallen.