Logo Bouwend Nederland

Luistertip energietransitie: podcastserie Expeditie Energie

Donderdag 25 april 2024

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen van het aardgas af en op een andere manier verwarmd worden. Gemeenten hebben hierin de regie en spelen dus een belangrijke rol. Ook bedrijven en burgers moeten aan de slag. In de nieuwe podcastserie Expeditie Energie wordt telkens een ander onderwerp belicht.

In de eerste podcastaflevering spreekt presentator Brecht van Hulten met Teun Bokhoven (voorzitter Uitvoeringsoverleg Klimaatbeleid Gebouwde omgeving) en Jan van Beuningen (directeur Bouwen en Energie bij het ministerie van BZK). Zij vertellen over de doelen voor de energietransitie, waar Nederland staat, wat het beleid is en welke stappen er gezet kunnen worden. Diederik Samson schuift ook aan en reflecteert op wat goed gaat en welke uitdagingen er nog liggen.

In de volgende twee podcasts

  • Een publiek warmtebedrijf, wat komt daar allemaal bij kijken?
    In de tweede aflevering bespreken Tjalling de Vries (ministerie van BZK) en Robert Crabbendam (publiek warmtebedrijf HVC) de vragen die wethouder Michel Klijmij-van der Laan (gemeente Gouda) hen voorlegt. Deze gaan over de financiële en organisatorische gevolgen van de warmtetransitie, de rol van de gemeente en het behartigen van alle belangen.

  • Verduurzamen van je Vereniging van Eigenaren, hoe doe je dat?
    Annemarie Küppers (ministerie van BZK) en Laetitia Ouillet (gemeente Schiedam) praten in de derde aflevering over de verduurzaming van verschillende soorten Verenigingen voor Eigenaren (VvE’s). Ook deelt ervaringsdeskundige en VvE-bestuurslid Marcel van Loon zijn kennis.

De podcast verschijnt elke 3 weken en is beschikbaar op Apple Podcasts en Spotify.

Waarom deze podcast

Deze podcastserie is gemaakt om kennis en informatie over de energietransitie in de gebouwde omgeving te delen. Vanuit het Uitvoeringsoverleg Klimaatbeleid Gebouwde Omgeving werkt Bouwend Nederland hieraan mee, net als: ministerie van BZK, Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Aedes, Techniek Nederland en Energie Nederland.

Edgar van Niekerk
Beleidsadviseur Duurzaamheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 27 mei 2024
Emission-0 telt al ruim 400 emissievrije materieelstukken

Hoe mooi zou het zijn als we elektrisch materieel gaan delen zodat emissievrij werken voor iedereen betaalbaar is, dacht innovatiemanager Anne Koudstaal van Dura Vermeer. Inmiddels is deelplatform Emission-0 een feit. Hier kan je emissieloos bouw-, transportmaterieel en laadvoorzieningen uit heel Nederland huren en boeken. Met partners als Betuwewind, Ploegam en Van Oord is Dura Vermeer óók bezig om een landelijk dekkend netwerk van laadpleinen voor de bouw uit te rollen.

Vrijdag 24 mei 2024
Warmtemanifest: maak warmtenetten weer HOT

In de toekomst zal ongeveer een kwart tot dertig procent van de warmtevraag met duurzame collectieve warmtenetten worden ingevuld. Deze uitdagende stip aan de horizon kunnen we alléén bereiken, wanneer we constructief samenwerken aan dit gemeenschappelijke doel. Dat is de kernboodschap van het Warmtemanifest, dat gisteren op het Warmtenetwerk Jaarcongres werd overhandigd aan Caroline Kollau, Directeur Energiemarkt en plaatsvervangend DG Klimaat en Energie bij het ministerie van EZK. In het Warmtemanifest worden tien concrete voorstellen gedaan en een uitnodiging om deze samen met de warmtebedrijven, netbeheerders, de bouwsector en overige sectoren op te pakken.

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.