Logo Bouwend Nederland

Meer dan 50% duurzame gunningen bij openbare aanbestedingen van infrawerken

Vrijdag 3 november 2023

We maken ieder jaar een analyse duurzaamheid in openbaar aanbesteden en een top 25 waarin de meest duurzaam gunnende publieke opdrachtgevers in de bouw en infra in het zonnetje worden gezet. In de aanloop naar de bekendmaking van de nieuwe top 25 op 7 november aanstaande staan we stil bij het heugelijke feit dat de sector infrawerken als eerste meer dan 50% duurzaam gegunde opdrachten telde. Ook bij de infradiensten wordt de 50% mijlpaal genaderd.

Via deze link bekijk je de analyse 2023 met cijfers van 2022. Bekijk hier de top 25 van dit jaar.

De duurzame gunningscriteria zijn ondergebracht in drie categorieën: Uitvoering, Resultaat en CO2-Prestatieladder. Als het gunningscriterium onvoldoende is beschreven komt deze terecht in de categorie 'Niet concreet'. De drie sectoren laten een duidelijk verschillend beeld zien.

Bij de infradiensten waren bijna twee op de drie duurzame gunningen gericht op de duurzame uitvoering. Ook in de sectoren B&U en Infrawerken werd frequent gevraagd om een plan van aanpak of de inzet van emissievrije of -arme voertuigen, materieel en gereedschappen.

Aandeel CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder wordt het meest gevraagd bij de infrawerken (31%). In de sector B&U is de animo voor dit certificaat laag. Daar ligt de focus meer op het duurzame resultaat, bijvoorbeeld een energielabel. In de sector B&U werd bij 20% van de geregistreerde aanbestedingen gevraagd om een duurzaam resultaat. Dit speelt in het bijzonder een rol bij projectontwikkeling (51%). Bij slechts 13% van de aanbestedingen van maatschappelijk vastgoed was duurzaam resultaat een gunningscriterium. Duurzame prestaties kunnen ook in het ontwerp van het werk zijn vastgelegd. Dan is er op een vroeger moment op duurzaamheid gestuurd. Dat is echter niet zichtbaar, omdat het overgrote deel van de B&U-opdrachten niet-openbaar worden aanbesteed.

Aanzienlijke stijging gunning duurzame uitvoering

Bij infrawerken werd in 2022 iets minder vaak gegund op duurzaam resultaat, maar steeg het aantal gunningen op duurzame uitvoering aanzienlijk. Vooral bij asfaltwerken wordt duurzaam resultaat gevraagd. Meestal gaat het dan om MKI. De Rijksdiensten en de provincies maken het meest gebruik van dit gunningscriterium.

Duurzame uitvoering belangrijker bij gemeenten

De gemeenten leggen meer focus op het duurzaam uitvoeren van de opdracht. In 2022 gebeurde dat bij 29% van de gemeentelijke opdrachten voor infrawerken en bij 39% van de aanbesteedde infradiensten. In 2020 lagen die percentages op 17% bij de infrawerken en 32% bij infradiensten. Ook bij B&U-opdrachten wordt vaker gevraagd om duurzame uitvoering. Dat gebeurde in 2020 nog bij 10% van de gemeentelijke aanbestedingen en in 2022 is dat 20%. De waterschappen laten zich hierin ook niet onbetuigd. Zij gunden in 2022 op duurzame uitvoering bij 40% van hun infrawerken.

Positieve tendens ook zichtbaar in top 25

Deze positieve tendens zal in de binnenkort te verschijnen nieuwe top 25 duurzame aanbesteders zichtbaar zijn. De scores op de infrawerken liggen over de gehele linie hoger en dragen bij aan een wederom beter totaal resultaat.

Jos van Alphen
Adviseur aanbestedingsrecht
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 16 mei 2024
Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.

Woensdag 8 mei 2024
CROW-richtlijn Warm Mix Asfalt ligt nu ter visie

Vanaf 1 januari 2025 is Warm Mix Asfalt het nieuwe standaard asfaltmengsel. Met het doel om de duurzaamheid van asfaltwegverhardingen te verbeteren en schadelijke emissies te verminderen. Om deze transitie te begeleiden heeft CROW de Richtlijn Warm Mix Asfalt opgesteld. Het gaat om een op zichzelf staande CROW-richtlijn. De richtlijn ligt nu ter visie. Reageren kan tot en met 15 juni.

Woensdag 8 mei 2024
Verzeker je van lage stabiele energieprijzen via Bouwend Nederland partner Atlas Power and Gas

Binnen de energiemarkt heerst er veel onzekerheid. De onrust in landen waaruit wij een belangrijk deel van onze energie halen baart veel energiebedrijven zorgen. Dit zorgt voor sterk wisselende energietarieven en dure lange termijn contracten.