Logo Bouwend Nederland

Milieuzone Haarlem voor vrachtwagens vanaf 2022

Dinsdag 4 mei 2021

Haarlem vindt een gezonde stad en schone lucht belangrijk. Daarom voert de gemeente op 1 januari 2022 een milieuzone in voor vrachtwagens. Ben je transportondernemer en heb je een vrachtwagen met emissieklasse 5 of lager? Houd er dan rekening mee dat vanaf dan alleen dieselvrachtwagens met emmissieklasse 6 of hoger de milieuzone in mogen.

Op 25 maart 2021 heeft de Haarlemse gemeenteraad besloten om per 1 januari 2022 de milieuzone in te voeren voor vrachtverkeer in het centrum en omliggende wijken. Het invoeren van de milieuzone is een stap naar de 0-emmissiezone in 2025 met meer maatregelen voor schone lucht. Om de milieuzone formeel te regelen, heeft het college van B&W op 20 april 2021 een concept-verkeersbesluit en een concept-beleidsregel vastgesteld voor het geven van ontheffingen. Op basis daarvan kan de gemeente bijvoorbeeld dagontheffingen geven voor vrachtwagens die een enkele keer in de milieuzone moeten zijn of ontheffingen voor meerdere maanden wanneer een vervangende vrachtwagens is besteld, maar nog moet worden geleverd. Beide concepten liggen tot en met 21 mei 2021 ter inzage voor reacties.

Op RDW kentekencheck kun je op basis van kenteken controleren aan welke klasse je vrachtwagen voldoet. Meer informatie over de Milieuzone, het concept-verkeersbesluit en een concept-beleidsregel kun je hier vinden.

Lydia de Wit
Verenigingsmanager Regio Randstad Noord
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 27 mei 2024
Emission-0 telt al ruim 400 emissievrije materieelstukken

Hoe mooi zou het zijn als we elektrisch materieel gaan delen zodat emissievrij werken voor iedereen betaalbaar is, dacht innovatiemanager Anne Koudstaal van Dura Vermeer. Inmiddels is deelplatform Emission-0 een feit. Hier kan je emissieloos bouw-, transportmaterieel en laadvoorzieningen uit heel Nederland huren en boeken. Met partners als Betuwewind, Ploegam en Van Oord is Dura Vermeer óók bezig om een landelijk dekkend netwerk van laadpleinen voor de bouw uit te rollen.

Vrijdag 24 mei 2024
Warmtemanifest: maak warmtenetten weer HOT

In de toekomst zal ongeveer een kwart tot dertig procent van de warmtevraag met duurzame collectieve warmtenetten worden ingevuld. Deze uitdagende stip aan de horizon kunnen we alléén bereiken, wanneer we constructief samenwerken aan dit gemeenschappelijke doel. Dat is de kernboodschap van het Warmtemanifest, dat gisteren op het Warmtenetwerk Jaarcongres werd overhandigd aan Caroline Kollau, Directeur Energiemarkt en plaatsvervangend DG Klimaat en Energie bij het ministerie van EZK. In het Warmtemanifest worden tien concrete voorstellen gedaan en een uitnodiging om deze samen met de warmtebedrijven, netbeheerders, de bouwsector en overige sectoren op te pakken.

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.