Logo Bouwend Nederland

Netcongestie: een wezenlijk probleem, ook voor de Zeeuwse bouwer

Dinsdag 10 oktober 2023

Op 28 september kwamen de leden van Bouwend Zeeland bij elkaar, om van Stedin en Impuls Zeeland meer te horen over 'netcongestie'.

In de afgelopen maanden is in Zeeland 'netcongestie' afgekondigd. Dat wil zeggen dat de (toekomstige) vraag naar elektriciteit groter is dan de beschikbaarheid. Dit leek in eerste instantie voor de bouw niet zo een groot probleem, maar inmiddels is duidelijk dat dit ook onze sector raakt.

Verduidelijking Stedin

Danny Pyfferoen, gebiedsregisseur Zeeland van Stedin, nam ons mee in 'waar komt netcongestie nu eigenlijk vandaan?' Duidelijk is dat het elektriciteitsnet in toenemende mate overbelast wordt. Conventionele netverzwaring is, vanwege diverse oorzaken, niet eenvoudig.

Er is nog steeds ruimte voor nieuwe kleinverbruik aansluitingen. Bv woningen/laadpalen. Maar, er is tijdelijk geen ruimte voor nieuwe grootverbruikers. Bijvoorbeeld bedrijven, scholen, ziekenhuizen, grote warmtepompen, grootschalige duurzame opwerk etc. Aanvragen hiervoor komen op een wachtlijst.

Tot en met 2023 wordt er voor bijna 1 miljard geïnvesteerd door Stedin aan netuitbreidingen in Zeeland. 

Flexibele oplossingen

Een aantal mogelijkheden zijn: cable pooling, achter de meter aansluiten en een directe lijn. Het initiatief hiervoor ligt bij de klant van Stedin. Een gezamenlijk initiatief is congestiemanagement, tijdgebonden transportcapaciteit, netbewust laden, energieopslag en energiehubs. Het initiatief ligt bij Stedin als het gaat om het inzetten van reservecapaciteit, structurele uitbreiding en E-houses.

Vragen aan Stedin?

Ga naar Congestie management (tennet.eu) of mail naar congestiemanagement@tennet.eu of ga naar Congestie in Tholen en Schouwen-Duiveland voor opgewekte energie | Stedin

Tips van Impuls Zeeland

De volgende tips werden gegeven door Carola Helmendach van Impuls:

Overleg zo snel mogelijk met Stedin over je gecontracteerd vermogen, sluit zo mogelijk een ander soort contact af, zet (met de buren) een eigen stroomnetwerk op, smart energy hubs en fors energie besparen (maak gebruik van het expertplatform van de regionale energiestrategie).

Ondersteuning van Impuls

In bijna iedere Zeeuwse gemeente bezig met verkennen van slimme energie-inzet. Aan de slag op verzoek van bedrijven en gemeenten. Geen kant en klare oplossing, wel zoeken naar wat wel mogelijk is. Meld problemen zsm bij het meldpunt: Meldpunt netcongestie Zeeuwse ondernemers - Impuls Zeeland helpt jou als ondernemer met innoveren, investeren en internationaliseren

Conclusie

Het is duidelijk, netcongestie raakt ook ons als bouwers. Lees hier de sheets van de presentaties van Danny en Carola en onderneem actie via de gegeven tips.

Jos Lukasse
Verenigingsmanager afdeling Zeeland
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 27 mei 2024
Emission-0 telt al ruim 400 emissievrije materieelstukken

Hoe mooi zou het zijn als we elektrisch materieel gaan delen zodat emissievrij werken voor iedereen betaalbaar is, dacht innovatiemanager Anne Koudstaal van Dura Vermeer. Inmiddels is deelplatform Emission-0 een feit. Hier kan je emissieloos bouw-, transportmaterieel en laadvoorzieningen uit heel Nederland huren en boeken. Met partners als Betuwewind, Ploegam en Van Oord is Dura Vermeer óók bezig om een landelijk dekkend netwerk van laadpleinen voor de bouw uit te rollen.

Vrijdag 24 mei 2024
Warmtemanifest: maak warmtenetten weer HOT

In de toekomst zal ongeveer een kwart tot dertig procent van de warmtevraag met duurzame collectieve warmtenetten worden ingevuld. Deze uitdagende stip aan de horizon kunnen we alléén bereiken, wanneer we constructief samenwerken aan dit gemeenschappelijke doel. Dat is de kernboodschap van het Warmtemanifest, dat gisteren op het Warmtenetwerk Jaarcongres werd overhandigd aan Caroline Kollau, Directeur Energiemarkt en plaatsvervangend DG Klimaat en Energie bij het ministerie van EZK. In het Warmtemanifest worden tien concrete voorstellen gedaan en een uitnodiging om deze samen met de warmtebedrijven, netbeheerders, de bouwsector en overige sectoren op te pakken.

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.