Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Nieuwe tno bouwemissietool geeft snel en betrouwbaar inzicht in emissies

Nieuwe TNO bouwemissietool geeft snel en betrouwbaar inzicht in emissies

Dinsdag 2 april 2024

TNO heeft in opdracht van het ministerie van BZK een rekentool ontwikkeld die inzicht geeft in de NOx-, CO2 en fijnstofemissies van wegtransport en bouwmachines bij bouwprojecten. De tool kan ook het potentiële effect van verschillende maatregelen voor emissiereductie weergeven, zoals industriële bouwmethoden voor woningbouw, logistieke maatregelen (bijvoorbeeld) het gebruik van een bouwhub) en de inzet van schonere en emissieloze voertuigen en bouwmachines. Bouwend Nederland beveelt deze tool graag aan.

De tool is heel eenvoudig en snel in te vullen, mede omdat er ervaringscijfers als suggestie worden meegegeven. Je kan voor alle typen bouw de emissies op de bouwplaats berekenen door kenmerken en inzet van de machines en voertuigen in te vullen. Specifiek voor woningbouw-laagbouw (eengezinswoningen) is de tool geavanceerder met extra functionaliteiten.  

Drie leden van Bouwend Nederland hebben meegedacht en data aangeleverd: Plegt Vos, Visser & Smit Bouw en M.J. de Nijs en Zonen. Marcel Scheltinga, manager logistiek bij De Nijs: "De bouwemissietool helpt ons sneller inzicht te krijgen in verwachte emissies van projecten. Ook kan je makkelijk een aantal varianten doorreken om onderbouwd maatregelen te kiezen. Daarnaast zijn we blij dat deze gedegen tool voor iedereen kosteloos beschikbaar is. Hoe meer bedrijven de tool gebruiken, hoe beter we onze prestaties op emissieloos bouwen en vervoeren sectorbreed in kaart krijgen."

Voorbereiding op natuurvergunning of aanbestedingseisen

Het inzicht dat deze rekentool geeft, is een goede voorbereiding op een vergunningaanvraag of emissieloze aanbestedingseisen. Daarnaast is het slim om in het kader van de CSRD-verplichting – eerst voor grote bedrijven, vanaf 2026 ook voor mkb – de CO2-uitstoot van je materieelpark in kaart te brengen.

Vooralsnog blijft voor vergunningstrajecten óók een stikstofberekening op basis van het Aerius-model noodzakelijk. TNO onderzoekt de mogelijkheden om hun rekentool te koppelen aan Aerius. Andersom geeft Bouwend Nederland de bouwemissietool een plek in de training Stikstof berekenen.

Snel aan de slag

De rekentool is te vinden via Bouw emissie tool (bouwemissies.nl)

Willemijn Visscher
Coördinator meerjarenprogramma's
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Maandag 15 juli 2024
Rekentool extra voorwaarden TOjuli beschikbaar

Sinds deze maand gelden er strengere voorwaarden bij de TOjuli-eis. Je kan niet meer volstaan met het vinkje ‘actieve koeling’ binnen de BENG berekeningen. Er gelden enkele aanvullende voorwaarden. Via de website van RVO kan je een rekentool aanvragen voor de vereenvoudigde berekening van de koelcapaciteit.

Woensdag 10 juli 2024
Ook provincie Limburg hanteert ingroeimodel emissieloos bouwen

Najaar 2023 tekenden ruim 45 partijen het convenant Schoon en Emissieloos bouwen. Zo ook de provincie Limburg. De provincie sprak met een aantal grote Limburgse gemeenten af om de methode van gemeente Eindhoven te gebruiken, elk op een eigen ambitieniveau met het convenant SEB als minimumeis.

Maandag 8 juli 2024
'Samen bouwen aan digitale vooruitgang'

Het aanbod van ons om deel te nemen aan een onderzoek naar de invloed van BIM op functies in de bouw, kwam voor Maas-Jacobs op het juiste moment. Vanaf volgend jaar gaan ze de ontwerpfase van alle projecten in 3D uitvoeren. Wat betekent dat voor de taken van medewerkers, en hoe ervaren zij deze taken? Het onderzoek leverde waardevolle inzichten op, vertelt BIM-manager Patrick van Dongen.