Logo Bouwend Nederland

Nieuwe TNO bouwemissietool geeft snel en betrouwbaar inzicht in emissies

Dinsdag 2 april 2024

TNO heeft in opdracht van het ministerie van BZK een rekentool ontwikkeld die inzicht geeft in de NOx-, CO2 en fijnstofemissies van wegtransport en bouwmachines bij bouwprojecten. De tool kan ook het potentiële effect van verschillende maatregelen voor emissiereductie weergeven, zoals industriële bouwmethoden voor woningbouw, logistieke maatregelen (bijvoorbeeld) het gebruik van een bouwhub) en de inzet van schonere en emissieloze voertuigen en bouwmachines. Bouwend Nederland beveelt deze tool graag aan.

De tool is heel eenvoudig en snel in te vullen, mede omdat er ervaringscijfers als suggestie worden meegegeven. Je kan voor alle typen bouw de emissies op de bouwplaats berekenen door kenmerken en inzet van de machines en voertuigen in te vullen. Specifiek voor woningbouw-laagbouw (eengezinswoningen) is de tool geavanceerder met extra functionaliteiten.  

Drie leden van Bouwend Nederland hebben meegedacht en data aangeleverd: Plegt Vos, Visser & Smit Bouw en M.J. de Nijs en Zonen. Marcel Scheltinga, manager logistiek bij De Nijs: "De bouwemissietool helpt ons sneller inzicht te krijgen in verwachte emissies van projecten. Ook kan je makkelijk een aantal varianten doorreken om onderbouwd maatregelen te kiezen. Daarnaast zijn we blij dat deze gedegen tool voor iedereen kosteloos beschikbaar is. Hoe meer bedrijven de tool gebruiken, hoe beter we onze prestaties op emissieloos bouwen en vervoeren sectorbreed in kaart krijgen."

Voorbereiding op natuurvergunning of aanbestedingseisen

Het inzicht dat deze rekentool geeft, is een goede voorbereiding op een vergunningaanvraag of emissieloze aanbestedingseisen. Daarnaast is het slim om in het kader van de CSRD-verplichting – eerst voor grote bedrijven, vanaf 2026 ook voor mkb – de CO2-uitstoot van je materieelpark in kaart te brengen.

Vooralsnog blijft voor vergunningstrajecten óók een stikstofberekening op basis van het Aerius-model noodzakelijk. TNO onderzoekt de mogelijkheden om hun rekentool te koppelen aan Aerius. Andersom geeft Bouwend Nederland de bouwemissietool een plek in de training Stikstof berekenen.

Snel aan de slag

De rekentool is te vinden via Bouw emissie tool (bouwemissies.nl)

Willemijn Visscher
Coördinator meerjarenprogramma's
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 19 april 2024
digiDeal maakt van DICO dé standaard voor digitale gegevensuitwisseling

Aedes en OnderhoudNL gaan samen de inzet van de DICO standaard voor digitale gegevensuitwisseling stimuleren. Een digiDeal bezegelt de samenwerking met Ketenstandaard (eigenaar en beheerder van de DICO standaard) en digiGO (hét platform voor het versnellen van de digitale samenwerking in de ontwerp, bouw-, en technieksector). Voor bouwbedrijven die met corporaties samenwerken is dit een goede en belangrijke stap naar een efficiënte uitwisseling van gegevens.

Woensdag 17 april 2024
"In 2025 hebben alle fabrikanten emissieloos materieel beschikbaar"

Volvo is de eerste Europese leverancier waar zwaar elektrisch bouwmaterieel van de band rolt. Ben Möhlmann van Volvo-distributeur SMT Netherlands spreekt veel bouwbedrijven. Zo kan hij hun wensen goed vertalen naar de fabrikant. Hij houdt een pleidooi voor een subsidie voor opdrachtgevers, zodat aannemers de daadwerkelijke kosten van emissieloos werken kunnen berekenen. En opdrachtgevers: stop met boeteclausules, zoek vooral samen naar oplossingen.

Dinsdag 16 april 2024
BouwBite over netcongestie: meer nadruk op flexvermogen

Afdeling Oost Brabant en Brabant Mid-West organiseren vier keer per jaar een online BouwBite over een actueel thema. Deze keer ging het over netcongestie. Manager strategie Edwin Edelenbos van Netbeheer Nederland legde de ruim zestig deelnemers helder uit wat er speelt.