Logo Bouwend Nederland

Nieuwe vrijwillige NEN-norm 'Toegankelijkheid gebouwen' in ontwikkeling

Dinsdag 10 oktober 2023

Het NNI (Nederland Normalisatie Instituut) werkt aan het normontwerp voor 'NEN 9120 Toegankelijkheid van gebouwen'. Met deze ontwikkeling sluit Nederland aan bij de Europese norm (EN 17120) voor toegankelijke gebouwde omgeving. Deze NEN-norm wordt een vrijwillige norm.

Toegankelijkheid van gebouwen is een belangrijk onderwerp binnen het VN-verdrag Handicap. In Nederland is het actieprogramma 'Onbeperkt meedoen!' opgezet om invulling te geven aan het VN-verdrag. De normontwikkeling komt voort uit dit actieprogramma. De inzet is om tot een norm te komen die algemeen aanvaard wordt in Nederland, zodat alle partijen deze norm kunnen gebruiken bij het gehele bouwproces. Een eenduidige norm schept duidelijkheid voor opdrachtgevers, ontwerpers, bouwers en gebruikers en zorgt voor een gelijk speelveld tussen de partijen.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt bij de norm is dat iedereen een gebouw moet kunnen betreden en gebruiken. Dus mensen met en zonder beperkingen. Eenduidigheid is daarbij van groot belang. Gebouwgebruikers en bezoekers kunnen op die manier meteen duidelijk krijgen wat ze kunnen verwachten over de toegankelijkheid van een gebouw.

Richtlijnen

Op dit moment zijn er verschillende richtlijnen en andere documenten die gebruikt worden om de eisen, met betrekking tot toegankelijkheid, op te baseren. Deze zullen bij elkaar worden gevoegd om tot één praktisch bruikbaar document te komen. Naar verwachting zal de norm vanaf november 2023 voor commentaar ter inzage liggen. Wanneer je op de hoogte wil blijven van de voortgang en de terinzagelegging kun je een mail sturen aan dit e-mailadres.

Fenneken Lamaker
Beleidsadviseur Duurzaam inzetbaarheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 1 mei 2024
RWU-index 1991 stopt per 1 januari 2025

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project is in 1991 de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met de RWU-index 1991.

Woensdag 6 maart 2024
Ruimtelijk Voorstel Provincie zet woningbouw in Zuid-Holland verder klem

Het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie Zuid-Holland maakt bouwen van betaalbare woningen in Zuid-Holland verder onhaalbaar. Bouwend Nederland vindt het beleid onverstandig en onrealistisch.

Donderdag 29 februari 2024
Partners woningbouw: 'Uitvoering moet beter en sneller'

Nederland kampt met een woningcrisis. Om het enorme woningtekort in te lopen is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties. Twaalf partijen hebben onderling afspraken gemaakt over hoe dat doel versneld bereikt kan worden. Tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag vragen ze de politieke partijen om dit initiatief daadkrachtig te steunen en de grote woningnood gezamenlijk met meer urgentie aan te pakken.