Logo Bouwend Nederland

Onderzoek naar kansen van waterstof voor de bouw en infra

Dinsdag 24 januari 2023

De waterstofeconomie biedt kansen voor de bouwsector. Zo moeten er fabrieken, zonne- en windparken voor duurzame opwek- en tankstations worden gebouwd. Er zijn aanpassingen nodig aan de ondergrondse infrastructuur én waterstof kan een belangrijke rol spelen in de elektrificatie van bouwplaatsen en de logistiek. Om de kansen voor de bouw- en infrasector scherper in beeld te krijgen, laat Bouwend Nederland samen met de gemeente Groningen een onderzoek uitvoeren. Jouw inbreng is van harte welkom.

Hoewel de technologie nog in zijn beginfase zit, zal groene waterstof naar verwachting een belangrijke rol gaan spelen in de energietransitie. Duurzame wind- en zonne-energie kan worden omgezet in waterstof en waterstof is geschikt om op te slaan, te transporteren of te gebruiken als CO2-vrije brandstof voor bijvoorbeeld de industrie. Maar duurzame waterstof is óók van belang voor het bereiken van Zero Emissie mobiliteit in 2050. Het kabinet heeft dan ook een aanzienlijk deel van het Klimaatfonds gereserveerd voor waterstof. Momenteel vinden diverse pilots en initiatieven plaats om groene waterstof in de praktijk te brengen.  

Onderzoek naar kansen en randvoorwaarden

Helaas is landelijk beleid en coördinatie nog in ontwikkeling en ontbreekt het aan voldoende stimulerende maatregelen. Van bredere opschaling is dan ook nog beperkt sprake. Dat maakt het lastig om te bepalen wat waterstof voor de bouw- en infrasector kan betekenen. Bouwend Nederland laat bureau Berenschot nu een onderzoek uitvoeren om de kansen en toepassingen in kaart te brengen en welke randvoorwaarden nodig zijn. Daarbij kijken we naar huidige en toekomstige toepassingen van waterstof in: de gebouwde omgeving, materieel, logistiek, de bouw van productiefaciliteiten en de aanleg van ondergrondse netwerken.

We voeren dit onderzoek uit in samenwerking met de gemeente Groningen om óók in te zoomen op de waterstof ontwikkelingen en de kansen van ondernemers in de noordelijke provincies.

Ook jouw inbreng is van harte welkom!

Houdt jouw bedrijf zich bijvoorbeeld bezig met het aanleggen van waterstofleidingen, bouw je gebouwen die waterstof als energiebron hebben, produceer je zelf waterstof of investeer je in materieel met waterstof? Dan is jouw inbreng voor het onderzoek zeer waardevol. Je kan je ervaringen en inzichten aan ons laten weten via Edgar van Niekerk.

Edgar van Niekerk
Beleidsadviseur Duurzaamheid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 24 mei 2024
Warmtemanifest: maak warmtenetten weer HOT

In de toekomst zal ongeveer een kwart tot dertig procent van de warmtevraag met duurzame collectieve warmtenetten worden ingevuld. Deze uitdagende stip aan de horizon kunnen we alléén bereiken, wanneer we constructief samenwerken aan dit gemeenschappelijke doel. Dat is de kernboodschap van het Warmtemanifest, dat gisteren op het Warmtenetwerk Jaarcongres werd overhandigd aan Caroline Kollau, Directeur Energiemarkt en plaatsvervangend DG Klimaat en Energie bij het ministerie van EZK. In het Warmtemanifest worden tien concrete voorstellen gedaan en een uitnodiging om deze samen met de warmtebedrijven, netbeheerders, de bouwsector en overige sectoren op te pakken.

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.

Donderdag 16 mei 2024
Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.