Logo Bouwend Nederland

opstellen-van-ils-vanaf-2023-veel-makkelijker

Donderdag 8 december 2022

Welke informatie heb jij van mij nodig en wat vraag ik van jou? Het opstellen en beoordelen van een informatieleveringsspecificatie is nu vaak een ingewikkeld en tijdrovend proces. Daarom ontwikkelt digiGO BIM Loket – samen met 130 meedenkers uit de hele bouwketen - een ILS-configurator: een online hulpmiddel om snel en eenvoudig tot een ILS te komen op basis van actuele richtlijnen en standaarden. Niels Groot is daar nauw bij betrokken; Oeds de Meer zit in de beheercommissie ILS O&E.

In een informatieleveringsspecificatie (ILS) maken projectpartners afspraken over informatielevering tijdens een bouwproject, zodat alle partners hun werk goed kunnen uitvoeren. In een ILS wordt vastgelegd welke bouwwerkinformatie door wie wordt aangeleverd, waar deze informatie te vinden is en wanneer ze beschikbaar is. De huidige ILS’en zjin niet makkelijk projectspecifiek te maken, vertelt BIM-manager Niels Groot van bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen. “Er zijn veel verschillende formats en er is overlap tussen ILS’en. Hierdoor is werken met een ILS op dit moment tijdrovend, ingewikkeld en dus foutgevoelig. Dat staat een bredere adoptie van de ILS’en in de weg.”  

Van Excel naar webapplicatie

Oeds de Meer, proces- en informatiemanager bij SBB Ontwikkelen en Bouwen, werkte drie jaar geleden mee aan de ILS Ontwerp & Engineering. Net als Groot houdt hij zich al langere tijd bezig met informatie-uitwisseling. De Meer: “Misschien waren de afspraken voor tekeningen duidelijker. Je dacht wel goed na voordat je met een pen van bepaalde dikte een streep op het papier zette. Nu we digitaal werken, moeten we de set met regels opnieuw ontdekken. De ILS-configurator maakt het makkelijk om een ILS op te stellen, doordat je sjablonen kunt kiezen. Partners in het project nodig je via een mail uit om mee te kijken en opmerkingen te maken. Dat is het voordeel van een webapplicatie.”

Minder interpretatieverschillen

Zowel De Nijs als SBB zijn ontwikkelende aannemers. Groot: “Informatie uitvragen met een ILS helpt om belangen en behoeftes te leren begrijpen. Het is belangrijk om de behoefte per fase en per discipline scherp te krijgen. Dat versterkt de samenwerking in de keten.” De Meer vult aan: “We staan allemaal voor dezelfde grote maatschappelijke uitdagingen. Juist daarom wil je het samen goed regelen. Mijn ambitie is om binnen de context van een project alle mogelijkheden te gebruiken om onduidelijkheid te voorkomen. Daarbij zou het helpen om de informatie-uitvraag straks ook visueel te maken. Van een eerste schets bij het begin van het project naar in detail getekende elementen naarmate het ontwerp vordert.”

Digitale samenwerking in de hele keten

Inmiddels is er een klikbaar prototype van de ILS-configurator en wordt de eerste hand gelegd aan het daadwerkelijk ontwikkelen van functionaliteiten voor het MVP (minimum viable product). In het komende jaar kunnen partijen dus aan de slag met de configurator. “Iedereen die informatie uitvraagt of aanlevert, kan de ILS-configurator gebruiken, dus ook je onderaannemers”, vertelt Groot. “Gemiddeld besteed je tot wel 80% van het werk uit, dus het loont om je partners te helpen bij het zetten van digitale stappen”, vult De Meer aan, “Zo heb ik ooit een van onze partners geholpen om een productbibliotheek op te zetten. Het zou mooi zijn als we de digitale samenwerking in de hele keten stimuleren.”

Enthousiast om kennis te delen

De Meer en Groot krijgen tijd om mee te werken aan sectorbrede ontwikkelingen. Groot: “Je werkt samen met een heel diverse groep mensen; van adviesbureaus, architecten en (software)leveranciers tot opdrachtgevers en techniekbedrijven. De initiatieven zijn vaak ontstaan uit enthousiasme en het geloof dat het slimmer of beter kan. Iedereen staat ervoor open om kennis te delen, zodat je altijd nieuwe inzichten en ideeën opdoet.” De Meer: “Ook studenten brengen veel kennis mee. Voorheen werd nog gezegd dat je het werk pas leerde als je eenmaal bij een bedrijf aan boord was. Nu is de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven veel beter. Studenten van nu zijn gewend om problemen tot op het bot uit te zoeken en hebben daar ook hun netwerken voor.”  


Meer weten?

Op de website van digiGO BIM Loket vind je een video over het prototype van de ILS configurator.

Dennis Mollet
beleidsadviseur digitalisering
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 23 mei 2024
Standaarden en unieke innovaties besproken - contactgroep Digitalisering

Dinsdag 14 mei kwamen weer zo’n 25 leden van Zeeland en Brabant Mid-West samen om ervaringen over digitalisering uit te wisselen. Er waren dit keer een aantal sprekers uitgenodigd.

Dinsdag 21 mei 2024
Haalbaarheidsonderzoek IT-blauwdruk bouwcombinaties positief

Bouwbedrijven die vaak samenwerken in bouwcombinaties hebben behoefte aan een generieke, voorspelbare aanpak voor de inrichting van de ICT-omgeving. Zij hebben hiervoor contact gezocht met Bouwend Nederland. Zo kan de blauwdruk sectorbreed worden ontwikkeld. Het haalbaarheidsonderzoek is nu afgerond. Kenan Tupkovic van BAM en Martin Mouton van TBI vertellen er meer over, ook namens Dura Vermeer, Heijmans, Van Oord en VolkerWessels.

Vrijdag 10 mei 2024
Met DICO naar een bijna ‘onbemande’ administratie

Lithos en PHB Bouw maken deel uit van Aan de Stegge Verenigde Bedrijven (ASVB). Waar de 50 medewerkers van Lithos zich vooral richten op nieuwbouw, houden de 100 medewerkers van PHB zich bezig met nieuwbouw, renovatie én restauratie. Beide bedrijven streven naar zo min mogelijk administratieve rompslomp, en daarin zijn ze met de DICO standaard goed geslaagd.