Logo Bouwend Nederland

Praktische handreiking: zo kun je al bouwen met een MPG van 0,5 of lager

Donderdag 12 oktober 2023

Hoe kan je bouwen met een Milieuprestatie Gebouwen (MPG) van 0,5 of lager? In een nieuwe handreiking, gepubliceerd door de deelnemers van het Lente-akkoord 2.0, laten grote woningbouwers zien welke maatregelen kunnen worden genomen. De handreiking geeft een helder inzicht in wat gekozen maatregelen kunnen opleveren voor de MPG-score.

Samen met NEPROM, Aedes, IVBN en WoningbouwersNL werken we in het Lente-akkoord 2.0 aan het vergroten van de praktische haalbaarheid en opschaalbaarheid van circulair industrieel bouwen. Daarom haalden we ervaringen op bij bouwers en bundelden maatregelen die genomen kunnen worden om te bouwen met een MPG van 0,5 of lager. Met deze quick wins kunnen ontwikkelaars en bouwers vandaag al aan de slag. 

Download hier de handreiking.

Minister wil aanscherping vanaf 2025

In een brief aan de Tweede Kamer gaf minister De Jonge aan per 01-01-2025 de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) aan te willen scherpen naar 0,5. Deze aanscherping stelt de bouwsector voor een flinke uitdaging. Het Lente-akkoord Circulair Industrieel Bouwen onderzocht welke maatregelen bouwbedrijven al treffen in hun projecten om tot een lage MPG-score te komen. Wij bundelden deze maatregelen in een praktisch overzicht en geven je hiermee handvatten om zelf aan de slag te gaan.

Inzicht in de impact van verduurzamingsstrategieën

Belangrijkste uitkomst van het onderzoek is het inzicht wat de globale impact is van bepaalde strategieën. Deze percentages zijn bijeen gebracht in een grafiek waarin duidelijk te zien is dat het toepassen van materialen met een lage milieu-impact (waaronder biobased producten) veel effect heeft op de uitkomst van de MPG-berekening. Dat onderstreept het belang om op korte termijn meer kaarten van deze producten in de NMD te krijgen.

Helen Visser
beleidsadviseur duurzaamheid

Gerelateerd nieuws

Maandag 27 mei 2024
Emission-0 telt al ruim 400 emissievrije materieelstukken

Hoe mooi zou het zijn als we elektrisch materieel gaan delen zodat emissievrij werken voor iedereen betaalbaar is, dacht innovatiemanager Anne Koudstaal van Dura Vermeer. Inmiddels is deelplatform Emission-0 een feit. Hier kan je emissieloos bouw-, transportmaterieel en laadvoorzieningen uit heel Nederland huren en boeken. Met partners als Betuwewind, Ploegam en Van Oord is Dura Vermeer óók bezig om een landelijk dekkend netwerk van laadpleinen voor de bouw uit te rollen.

Vrijdag 24 mei 2024
Warmtemanifest: maak warmtenetten weer HOT

In de toekomst zal ongeveer een kwart tot dertig procent van de warmtevraag met duurzame collectieve warmtenetten worden ingevuld. Deze uitdagende stip aan de horizon kunnen we alléén bereiken, wanneer we constructief samenwerken aan dit gemeenschappelijke doel. Dat is de kernboodschap van het Warmtemanifest, dat gisteren op het Warmtenetwerk Jaarcongres werd overhandigd aan Caroline Kollau, Directeur Energiemarkt en plaatsvervangend DG Klimaat en Energie bij het ministerie van EZK. In het Warmtemanifest worden tien concrete voorstellen gedaan en een uitnodiging om deze samen met de warmtebedrijven, netbeheerders, de bouwsector en overige sectoren op te pakken.

Maandag 20 mei 2024
“Kom bewoners tegemoet bij aanleg warmtenetten”

Warmtenetten zijn in dichtbebouwde gebieden 30% goedkoper dan individuele warmtepompen als je naar de maatschappelijke kosten kijkt. Bovendien wordt het elektriciteitsnet met een warmtenet significant minder zwaar belast. Alleen komt het financiële voordeel momenteel niet bij huishoudens terecht. Dat blijkt uit onderzoek van Berenschot naar de situatie in Den Haag. NVDE, Stedin, Energiebeheer Nederland en Bouwend Nederland pleiten ervoor dat bewoners meer worden ondersteund.