Logo Bouwend Nederland

Prefab meterkast in ruwbouwfase is nieuwe aansluitwijze voor nieuwbouw

Woensdag 1 mei 2024

Sinds 1 mei hebben bouwers van nieuwbouwwoningen (laagbouw) in Groningen, Drenthe en Overijssel te maken met de vernieuwde standaard-aansluitwijze. De prefab meterkast in de ruwbouwfase is de nieuwe standaard. Nog voordat de wanden van de nieuwbouwwoning staan, wordt de definitieve meterkast al geplaatst.

De prefab meterkast wordt in de beginfase van de bouw aangesloten waardoor aansluitingen voor elektriciteit, water en media direct beschikbaar zijn. Zo kunnen netbeheerders eerder én sneller aansluiten. We spraken Xander Evers, financieel directeur Marquette Bouw en Jacob Meerkerk, uitvoerder bij Dura Vermeer, over hun ervaringen.

Controle op de planning

Xander: "Voor ons bedrijf is het belangrijk om de opdrachtgever volledig te ontzorgen. Van oudsher leidde het aansluiten op de nutsvoorzieningen nogal eens tot uitloop. Want het tracé moet voor aansluiten wel écht vrij zijn, en dat is in de drukke afbouwfase vaak lastig". Ook leidde het aansluiten in de laatste fase soms tot schade. Al met al was de keuze voor Xander snel gemaakt: "Ik kies graag voor meer controle op de planning, een sneller bouwproces en minder risico".

Winst door een beter planbaar proces

Jacob Meerkerk sluit zich hierbij aan. "Als bouwer heb je nou eenmaal met veel partijen te maken in de eindfase van een bouwproject. En ook aan de kant van de aansluitende aannemer kan een planning verschuiven. Daardoor heb je bij traditioneel aansluiten vaak veel afstemming nodig om het juiste aansluitmoment te bepalen." Jacob legt uit dat de prefab meterkast hem veel winst oplevert doordat zijn proces beter planbaar is. "Die controle op de planning is voor ons van groot belang. Daarnaast is er ook een positief effect op de veiligheid, want er zijn minder bouwplaats-kabels nodig dus is er onder andere minder struikelgevaar." Als extra bonus noemt Jacob de zekerheid van in iedere woning water en stroom.

Nieuwe standaard aansluitwijze in Groningen, Drenthe, Overijssel

Dat de prefab meterkast in ruwbouwfase nu in drie provincies de nieuwe standaard aansluitwijze is, is voor Xander en Jacob een logische stap. Beiden zien voor de hele bouwsector veel voordelen, maar willen daarbij wel graag meegeven dat het écht een andere manier van bouwen is. Even wennen dus. Jacob vat het mooi samen: "Wanneer er een innovatie uitgebreid getest is, meer controle op je planning geeft, veiliger is én zekerheid biedt, dan moet je dat als bouwer gewoon direct doen. Het is even wennen, maar daarna wil je niet meer anders!".

In heel Nederland kun je gebruikmaken van de prefab meterkast. In Groningen, Drenthe en Overijssel is de prefab meterkast sinds 1 mei dit jaar de nieuwe standaard aansluitwijze bij nieuwbouwwoningen (laagbouw). Hou hier rekening mee in je planning, want omdat de prefab meterkast al wordt geplaatst zodra de begane grondvloer gereed is, heb je deze vroeg in het proces nodig.

  • Zorg dat je de prefab meterkast op tijd bestelt bij één van de Kiwa-gecertificeerde leveranciers.
  • Zorg dat je je aanvraag voor nutsvoorzieningen op tijd doet via Mijnaansluiting.nl.

Meer weten? Antwoord op al je vragen vind je op de website van Mijnaansluiting.nl.

Jan van der Meer

Gerelateerd nieuws

Donderdag 16 mei 2024
Podcast: Wat komt er kijken bij een publiek warmtebedrijf?

In 2050 moeten alle woningen en gebouwen aardgasvrij zijn en over op andere vormen van warmte. Als tussenstap moeten in 2030 een half miljoen woningen aangesloten zijn op een warmtenet. Publieke warmtebedrijven spelen hierin een belangrijke rol. Maar hoe werkt dat nou precies? Je hoort het in de podcastserie Expeditie Energie.

Woensdag 8 mei 2024
CROW-richtlijn Warm Mix Asfalt ligt nu ter visie

Vanaf 1 januari 2025 is Warm Mix Asfalt het nieuwe standaard asfaltmengsel. Met het doel om de duurzaamheid van asfaltwegverhardingen te verbeteren en schadelijke emissies te verminderen. Om deze transitie te begeleiden heeft CROW de Richtlijn Warm Mix Asfalt opgesteld. Het gaat om een op zichzelf staande CROW-richtlijn. De richtlijn ligt nu ter visie. Reageren kan tot en met 15 juni.

Woensdag 8 mei 2024
Verzeker je van lage stabiele energieprijzen via Bouwend Nederland partner Atlas Power and Gas

Binnen de energiemarkt heerst er veel onzekerheid. De onrust in landen waaruit wij een belangrijk deel van onze energie halen baart veel energiebedrijven zorgen. Dit zorgt voor sterk wisselende energietarieven en dure lange termijn contracten.