Logo Bouwend Nederland

Projectenkalender Waterschapsmarkt 2021 biedt inzicht

Donderdag 26 augustus 2021

Recentelijk is door het EIB de Projectenkalender Waterschapsmarkt 2021 opgesteld, in opdracht van de stuurgroep Samenwerking WaterschapsWerken (SWW). Met de kalender krijgt de markt meer inzicht en wordt de dialoog tussen opdrachtnemer en opdrachtgever ondersteund.

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft van vrijwel alle waterschappen data ontvangen over projecten die de komende jaren worden voorbereid en aanbesteed. Op basis daarvan is een rapport gemaakt met de belangrijkste resultaten. Het rapport geeft een marktbeeld van maart 2021.

Betere samenwerking mogelijk

"De projectenkalender is belangrijk voor marktpartijen én waterschappen. Daarom ben ik blij dat er nu een vervolg is op de Projectenkalender Waterschapsmarkt 2019. Deze nieuwe projectenkalender is ook nog eens completer en gedetailleerder. Dat is mooi nieuws voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de waterschapssector. Zo kunnen waterschappen en marktpartijen nog beter samenwerken aan de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd." Dat zegt Toine Poppelaars, portefeuillehouder publiek opdrachtgeverschap in het bestuur van de Unie van Waterschappen.

'Inzicht in werkaanbod belangrijk'

De kalender van dit jaar laat zien dat tien waterschappen een gedetailleerd overzicht van hun projecten voor de komende tijd hebben toegevoegd. Maxime Verhagen, voorzitter Koninklijke Bouwend Nederland, zegt dat onze achterban blij is met deze nieuwe projectenkalender, die weer een stap vooruit is ten opzichte van de vorige. "Het is van groot belang om een zo goed en actueel mogelijk inzicht te hebben in het werkaanbod voor de komende jaren. Bouwers hebben grote behoefte aan inzicht in zowel kwantiteit al kwaliteit van het aanbod: toenemende complexiteit vraagt meer en meer om combinatievorming en niet in de laatste plaats is inzicht in het volume aan duurzame aanbestedingen nodig om investeringen in duurzaam bouwen mogelijk te maken zoals bijvoorbeeld in emissieloos materieel. Mooi om te zien dat steeds meer waterschappen meewerken aan deze belangrijke stap in de samenwerking!"

Bekijk de kalender

Vijf jaar geleden hebben de waterschappen en marktpartijen samen een visie op de waterschapsmarkt ontwikkeld. Die staat in dit document. De drie bouwstenen zijn het creëren van maximale maatschappelijke waarde waarbij de mens centraal staat en er gestreefd wordt naar een gezonde bouwkolom. De kalender draagt hieraan bij. De Projectenkalender vind je op deze pagina. Ook vind je hier de 'Compacte publieksversie Projectenkalender Waterschapsmarkt 2021' en hier het 'Overzicht op projectniveau van 10 waterschappen'.

Harry Wisse
Accountmanager Bouw & Infra Groot - Belangenbehartiging
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Dinsdag 14 mei 2024
Gemeente Breda en marktpartijen zoeken naar logistieke oplossingen

De stad Breda staat voor een enorme woningbouwopgave. Het inwoneraantal zal tot 2040 bijna verdubbelen. Die enorme opgave is óók een grote logistieke opgave. Want hoe bouw je efficiënt, met zo min mogelijk verkeershinder en weinig emissies. De gemeente ging hierover graag in gesprek met marktpartijen.

Dinsdag 23 april 2024
Opmars zij-instromers in de bouw en infra

Wist je dat er gemiddeld zo'n 50 kandidaten zich aan het oriënteren zijn voor een carrière in de bouw en infra in de regio Brabant en Limburg?

Donderdag 18 april 2024
Daar zijn ze weer ... de bouwplaatsbezoeken van Brabant Mid-West

Zoals voorgaande jaren organiseert Afdeling Brabant Mid-West kort voor de zomer bouwplaatsbezoeken op drie plekken in de afdeling om lokaal de mogelijkheid te bieden elkaar te blijven zien.