Logo Bouwend Nederland

RDI geeft duidelijkheid in huisaansluitingen en zorgvuldig graven

Maandag 7 augustus 2023

Veel woningeigenaren vinden het niet fijn dat er in hun perceel wordt gegraven om bijvoorbeeld een glasvezelkabel aan te leggen. Er ontstaat schade aan beplanting of bestrating. Door middel van bijvoorbeeld een raketboring kan de kabel vanaf een hoofdnet, onder de tuin door, naar de woning worden aangelegd. Maar hoe bepaal je de precieze ligging van kabels en leidingen voordat je start met deze werkzaamheden? De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) geeft duidelijkheid over zorgvuldige aanleg van kabels en leidingen in de nabijheid van huisaansluitingen.

Memo: Huisaansluitingen en zorgvuldig graven

Raketboringen zijn graafwerkzaamheden in de zin van artikel 1 van de Wibon. Dat betekent dat deze werkzaamheden zorgvuldig moeten worden verricht. In dat verband moet tenminste onderzoek gedaan worden naar de precieze ligging van onderdelen van netten van de graaflocatie. Er is discussie ontstaan over de juiste wijze van lokaliseren van netten, met name op een particulier erf. De memo 'huisaansluitingen en zorgvuldig graven' geeft duiding van het wettelijke voorschrift van de wet Wibon.

Bepalen van de exacte ligging

Bij het uitvoeren van werkzaamheden buiten het zogenaamde risicogebied (en dat wil je vaak bij sleufloze technieken) moet eerst het risicogebied worden bepaald. Het risicogebied is (in de CROW500) vastgesteld op 1 meter links en rechts in het horizontale vlak van de gelokaliseerde leidingen. Dus om het risicogebied te bepalen moet de precieze ligging van aanwezige kabels en leidingen gelokaliseerd worden. Dit kan, afhankelijk van de lengte (max 5 meter) van te overbruggen afstand, op basis van de gebiedsinformatie (KLIC-melding), door ten minste:

  • Vanaf de straatkant waar het hoofd/distributienet ligt de aanwezige kabels en leidingen te lokaliseren die in de richting van het pand gaan. Let op: de kabels en leidingen moeten wel echt zichtbaar zijn;
  • Aan de kant van het pand/bebouwing, vanuit het pand de kabels en leidingen te lokaliseren en te bepalen hoe deze lopen naar het hoofd/distributienet. Let op: ook hier moeten de kabels en leidingen echt zichtbaar zijn;
  • Is het niet mogelijk om de kabels en leidingen vanuit het pand/bebouwing te lokaliseren, dan dienen de kabels en leidingen buiten aan de gevel middels een proefsleuf gelokaliseerd te worden.

Wil je werken in het risicogebied, dan moet de ligging nog beter bepaald worden. Dit kan door middel van een grondradar, kabelzoeker of andere technieken. Doel is om ervan overtuigd te zijn over de exacte ligging van het bestaande net, dus ook de huisaansluiting.

Toepassingsgebied memo

De memo geldt voor:

  • Iedereen die tussen een hoofdaansluiting/distributienet en een pand graafwerkzaamheden verricht;
  • alle disciplines, dus ook voor drinkwater, elektra, warmte, riool, en data;
  • alle uitvoeringsmethoden;
  • ongeacht de tuindiepte, waarbij bovenstaande is gebaseerd op een lengte van 5 meter.

De memo is een verduidelijking van de huidige wetgeving en is dus direct van toepassing voor de gehele graafketen. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) houdt toezicht op de inhoud van deze memo. Als grondroerder is het belangrijk om te handelen volgens deze memo én de opdrachtgever hier op te wijzen zodat deze kan zorgen voor voldoende tijd en geld om volgens de memo te werken.

Heb je toch nog vragen of wil je hulp bij zorgvuldig graven, neem contact op met Yvonne de Rijck.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Donderdag 21 maart 2024
Vakbonden staan met actie zwaarwerkregeling op bouwplaatsen aan verkeerde loket

Sinds 1 januari 2021 kent de cao Bouw & Infra een zwaarwerkregeling. Hierdoor kunnen werknemers in onze sector met een zwaar beroep drie jaar eerder stoppen met werken. In de nieuwe cao bouw en infra is afgesproken dat de huidige zwaarwerkregeling per 1-1-2026 voortgezet wordt met 5 jaar tot 1-1-2031. Vakbonden voeren op dit moment onder andere acties bij bouwplaatsen voor verlenging van deze regeling. Wat werkgevers betreft staan ze hier aan het verkeerde loket.

Maandag 18 december 2023
Hoe voorkom je verzuim door werkstress?

Als ondernemer in de bouw en infra heb je jouw medewerkers hard nodig om het bedrijf draaiende te houden. Zeker in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt, toenemende werkdruk en stijgend verzuim. Door te focussen op werkplezier en de juiste balans voor jouw medewerkers kun je verzuim door werkstress verlagen of voorkomen. Benieuwd hoe je dat doet? ArboDuo (onderdeel van ArboNed) geeft je tips en handvatten.

Maandag 30 oktober 2023
Podcast: De nieuwe generatie ondernemers over leiderschap

Zijn flexibele werktijden dé manier om personeel aan te trekken en te behouden? Welke cultuur werkt het beste om mensen in jouw bedrijf te laten groeien? Aan tafel bij presentator Iman de Vries zitten Sophia van Bakel, commercieel directeur bij Vermeulengroep en Artjan van Kooten, algemeen directeur van VKP. In aflevering 36 van ‘De bouw maakt het podcast’ vertellen zij over hun vernieuwende leiderschapsstijl en hoe zij er daarmee voor zorgen dat hun organisaties en mensen toekomstbestendig zijn.