Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Reageer nu tussentijdse uitkomsten mki in raw

Reageer nu: tussentijdse uitkomsten MKI in RAW

Woensdag 19 juni 2024

In het plan van aanpak Verduurzamen van RAW is MKI als onderwerp aangemerkt waarvoor een verkenning nodig was voordat een RAW-groep ermee verder gaat. RAW-gebruikers en andere belanghebbenden kunnen nu reageren op de door de RAW-werkgroep gekozen richting. Reageren kan tot uiterlijk vrijdag 28 juni.

De werkgroep MKI in RAW is van plan om in het vervolg van de werkzaamheden te focussen op de productiefase (A1 tot en met A3) en de overige fases voor dit moment buiten beschouwing te laten.

Naar de toekomst toe staan ze ervoor open om meerdere levensfases toe te voegen in RAW. Praktische uitvoerbaarheid blijft het belangrijkste afwegingkader.

Ga voor meer informatie naar de website van het CROW.

 

Ron Wesseling
Verenigingsmanager vakgroep bitumineuze werken
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 10 juli 2024
Ook provincie Limburg hanteert ingroeimodel emissieloos bouwen

Najaar 2023 tekenden ruim 45 partijen het convenant Schoon en Emissieloos bouwen. Zo ook de provincie Limburg. De provincie sprak met een aantal grote Limburgse gemeenten af om de methode van gemeente Eindhoven te gebruiken, elk op een eigen ambitieniveau met het convenant SEB als minimumeis.

Vrijdag 5 juli 2024
Hoe klimaatmaatregelen eenvoudig omgezet worden tot commercieel voordeel

Het Klimaatakkoord of de Green Deal zorgen ervoor dat steeds meer bouw- & infrabedrijven moeten aantonen welke impact zij hebben op het klimaat. Ze worden verantwoordelijk gehouden de CO2-uitstoot verder te verlagen. Hiervoor is een accurate CO2-registratie noodzakelijk.

Vrijdag 5 juli 2024
Selecta Nederland focust op duurzaam transport om CO2-uitstoot verder terug te dringen

Pelican Rouge Group klimt naar hoogste sport van CO2-Prestatieladder