Logo Bouwend Nederland

Reageer op de normontwerpen aansluitingen voor gas, NEN7244 deel 1 tot en met 5

Woensdag 23 augustus 2023

De nationale normserie NEN7244 ‘Gasvoorzieningsystemen – Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar’ is op basis van de Europese normen voor gasdistributieleidingen opgesteld. Delen 1 tot en met 5 zijn herzien en zijn als normontwerp gepubliceerd. Tot 1 oktober kan er online commentaar worden ingediend op de normontwerpen.

In de nieuwe edities zijn zowel inhoudelijke wijzigingen opgenomen als wijzigingen in relatie tot het verwijzen naar relevante normen. In de normontwerpen zijn, waar relevant en op basis van de huidige kennis ten aanzien van waterstof, aanpassingen en/of aanvullingen gedaan uitgaande van de distributie van een mengsel van waterstofgas (tot 20%) en aardgas of uitsluitend waterstofgas.

De normontwerpen NEN 7244-1 t/m 5:2023 vervangen voorgaande versies:

  • Deel 1: Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12007-1-Algemene functionele eisen
  • Deel 2: Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12007-2-Specifieke functionele eisen voor polyetheen (MOP tot en met 10 bar)
  • Deel 3: Nederlandse editie op basis van NEN-EN 12007-3- Specifieke functionele eisen voor staal
  • Deel 4: Specifieke functionele eisen voor nodulair gietijzeren leidingen (MOP tot en met 8 bar)
  • Deel 5: Specifieke functionele eisen voor slagvast PVC (MOP tot en met 200 mbar)

De normontwerpen dienen in onderlinge samenhang te worden gezien met de overige delen uit de NEN 7244-reeks. Uw commentaar kunt u indienen tot 1 oktober via deze site. Heeft het de voorkeur dat er vanuit Bouwend Nederland wordt gereageerd, neem contact op met Yvonne de Rijck.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 1 mei 2024
RWU-index 1991 stopt per 1 januari 2025

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project is in 1991 de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met de RWU-index 1991.

Woensdag 6 maart 2024
Ruimtelijk Voorstel Provincie zet woningbouw in Zuid-Holland verder klem

Het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie Zuid-Holland maakt bouwen van betaalbare woningen in Zuid-Holland verder onhaalbaar. Bouwend Nederland vindt het beleid onverstandig en onrealistisch.

Donderdag 29 februari 2024
Partners woningbouw: 'Uitvoering moet beter en sneller'

Nederland kampt met een woningcrisis. Om het enorme woningtekort in te lopen is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties. Twaalf partijen hebben onderling afspraken gemaakt over hoe dat doel versneld bereikt kan worden. Tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag vragen ze de politieke partijen om dit initiatief daadkrachtig te steunen en de grote woningnood gezamenlijk met meer urgentie aan te pakken.