Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Richtlijn veilige inzet elektrisch materieel nu beschikbaar

Richtlijn veilige inzet elektrisch materieel nu beschikbaar

Maandag 3 juni 2024

Het is onvermijdelijk dat we in de toekomst in Nederland 100% emissieloos bouwen. Bouw- en infrabedrijven zijn dan ook volop bezig om hun materieel te elektrificeren. Omdat duidelijke regelgeving nog ontbreekt, heeft Bouwend Nederland de richtlijn Veilige inzet elektrisch materieel opgesteld. Met deze richtlijn kunnen bedrijven en opdrachtgevers onnodige risico’s uitsluiten en goede afspraken maken over de beheersmaatregelen.

We staan in Nederland voor een grote klimaatopgave. Het overheidsdoel is: in 2030 60% minder stikstof en 0,4 Megaton CO2-reductie. Deze ambitieuze doelstelling vraagt onder meer om een grootschalige verduurzaming van de bouw- en infrasector. Veel ondernemers zijn dus bezig met het vervangen van hun wagenpark en materieel door elektrische alternatieven. De overheid stimuleert deze transitie met subsidies en wetgeving.

Elektrisch materieel is schoner en gezonder, maar kan ook tot veiligheidsrisico’s leiden. Het materieel is natuurlijk relatief nieuw voor degenen die ermee werken. Ook wordt de bouwplaats veel complexer, zodat extra opleiding en instructie nodig zijn. De nieuwe richtlijn kent vier belangrijke hoofdstukken: werking en gebruik van elektrisch materieel, aankoop en onderhoud, veiligheidsinstructies en training, en rollen en verantwoordelijkheden.

Voorzitter Harry Hertsenberg van de KOMAT: "Ik ben ontzettend trots dat we samen met Green Fellows en betrokken stakeholders de sector nu een heldere richtlijn geven om elektrisch materieel veilig in te zetten. We staan aan het begin van de transitie naar emissieloos werken. Dat betekent dat we deze richtlijn zullen actualiseren aan de hand van nieuwe ervaringen en inzichten."  

Richtlijn downloaden

Richtlijn Veilig inzet elektrisch materieel.

Pascal Kregting
Adviseur vakgroep bitumineuze werken en secretaris adviesgroep KOMAT
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 12 juni 2024
Uitvoeringsakkoord voor versnelling in verzwaring lokale netten

Het is voor de Nederlandse samenleving en economie van cruciaal belang om het elektriciteitsnet fors uit te breiden. Dat is nodig om alle woningen, bedrijven en bouwlocaties ook in de toekomst te kunnen aansluiten. Netbeheer Nederland, Bouwend Nederland en Techniek Nederland slaan de handen ineen om de uitvoering te versnellen. De drie partijen ondertekenden daartoe gisteren het Uitvoeringsakkoord voor de verzwaring van laag- en middenspanningsnetten. Michel Heijdra, directeur-generaal Klimaat en Energie van EZK, nam het akkoord in ontvangst.

Maandag 3 juni 2024
Alle sprekers bekend Lente-akkoord Congres 2024

Het Lente-akkoord congres is hét event voor marktpartijen, corporaties en beleidsmakers die bezig zijn met duurzaam bouwen. Op 19 juni kun je luisteren en meepraten over alle belangrijke actuele ontwikkelingen op het vlak van circulair industrieel bouwen. Het complete programma staat nu online.

Vrijdag 31 mei 2024
Indrukwekkend bezoek gebiedsontwikkeling Plan G Deventer

Op de plek waar ooit eens ziekenbedden stonden, verrijst nu een groen en gezond woongebied. Koopmans Bouwgroep, een van onze leden, leidt de transformatie van het voormalige ziekenhuis tot “Geertruiden nxt.” Dit karakteristieke project omvat 142 nieuwbouwwoningen en 82 appartementen en stadsvilla’s in het monumentale SMCD-gebouw. Het bouwbezoek gaf een exclusief kijkje achter de schermen en werd afgesloten met een algemene ledenvergadering waar de resultaten werden gerapporteerd en de piketpalen voor de komende jaren zijn uitgezet.