Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Samen bouwen aan digitale vooruitgang

'Samen bouwen aan digitale vooruitgang'

Maandag 8 juli 2024

Het aanbod van ons om deel te nemen aan een onderzoek naar de invloed van BIM op functies in de bouw, kwam voor Maas-Jacobs op het juiste moment. Vanaf volgend jaar gaan ze de ontwerpfase van alle projecten in 3D uitvoeren. Wat betekent dat voor de taken van medewerkers, en hoe ervaren zij deze taken? Het onderzoek leverde waardevolle inzichten op, vertelt BIM-manager Patrick van Dongen.

Bouwen gaat steeds vaker gepaard met grote informatiestromen tussen samenwerkende partijen. Om deze informatiestromen in juiste banen te leiden, kan je BIM gebruiken. Daarin wordt alle relevante data van een bouwwerk gedurende de hele levenscyclus opslagen, gebruikt en beheerd. Volgens BIM-manager Patrick van Dongen van Maas-Jacobs is BIM vooral een communicatiemiddel: "Een virtueel model helpt om alle werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen, en om vroegtijdig samen oplossingen te zoeken voor knelpunten. Dat spreekt me zo aan in deze manier van werken." Binnen Maas-Jacobs kijkt hij naar de (toekomstige) toepassingen van BIM voor de drie BV’s: Bouwbedrijf, Vastgoed en Kunststof Kozijnen.

BIM kent vele toepassingen

De toegevoegde waarde van BIM verschilt per bedrijf. Zo maakt Maas-Jacobs Vastgoed dankbaar gebruik van de 3D-beelden. Daarnaast halen ze vooral kengetallen op, bijvoorbeeld: hoeveel appartementen hebben een bruto vloeroppervlakte van x vierkante meter. Het Bouwbedrijf is ermee geholpen dat dankzij BIM alle bouwelementen naadloos in elkaar passen. Daartoe controleren zij in de werkvoorbereiding de modellen van de ontwerpers (architect, constructeur) en leveranciers. Voor Kunststof Kozijnen geldt dat zij zelf modellen ter goedkeuring aanleveren bij leveranciers en aannemers. Van Dongen: "Onze ambitie is om vanaf 2025 de ontwerpfase van alle projecten in BIM uit te voeren, en daarna telkens het niveau te verhogen."

Welke taken veranderen door BIM en AI?

Als lid van de contactgroep digitalisering, hoorde Van Dongen over de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan het onderzoek Taken van de toekomst. "Dit onderzoek verkent de impact van BIM en AI op taken van medewerkers. Welke taken blijven hetzelfde, welke veranderen, verdwijnen of komen er juist bij en wat doet dat met het werkplezier van medewerkers. Mooie vragen waarop we graag een antwoord wilden." Eerst was er een voorgesprek met directie, HR en IT. In dat gesprek vertelden de onderzoekers welke resultaten ze sectorbreed hadden verzameld, en toetsten ze de verwachtingen. Daarna volgde een bijeenkomst met werkvoorbereiders, projectleiders, calculators, uitvoerders en planvoorbereiders.

Digitaal werken is prettiger samenwerken

De collega’s stapten vrij nuchter de bijeenkomst in, aldus Van Dongen. Ze vulden een vragenlijst in over hun taken, hoe leuk ze die vinden en of ze denken dat deze taak zal veranderen door BIM. "Daarna kwam het gesprek los. Alle medewerkers zeiden energie te krijgen van training en opleiding op het vlak van digitalisering. We zijn natuurlijk blij met deze uitkomst. Over het opstellen van offertes waren de meningen verdeeld; ongeveer de helft vindt het prima als BIM en AI hierbij ondersteunen. Administratieve taken zijn bij niemand echt favoriet. Verder verwachten mijn collega’s meer en fijner samen te werken dankzij digitalisering. Daarmee wijken we positief af van het sectorbrede beeld."  

Motivatie voor de digitale organisatieambitie

Volgens Van Dongen waardeerden collega’s de bijeenkomst. "Zo’n onderzoek nodigt medewerkers uit om na te denken over de invulling van hun functie in de toekomst, en wat ze daarvan vinden. Vooral onze werkvoorbereiders vragen zich af in hoeverre hun werkzaamheden gaan veranderen. Gelukkig zijn er binnen onze organisatie volop mogelijkheden om te leren en ontwikkelen. En als je echt niet meer op je plek bent, door BIM of anderszins, dan zijn er nog heel veel andere leuke functies." Zijn tip aan andere bedrijven: "Ga in gesprek met je collega’s over waar ze gelukkig van worden, en hoe ze aankijken tegen verdergaande digitalisering. Zo krijg je inzicht in wat hen motiveert om de digitale organisatieambitie mee waar te maken." 

Arjan Walinga
Beleidsadviseur ketensamenwerking
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 28 juni 2024
Slimmer samenwerken met het digitaal bouwwerkdossier

Vorige week is het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) gelanceerd. Het DSGO kent negen belangrijke bouwstenen, waaronder standaarden, uitwisselingsprotocollen en zaken als identificatie en autorisatie. Joppe Duindam, manager brancheontwikkeling en verenigingszaken: “Beter digitaal samenwerken is cruciaal om een groot aantal maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Het recent door Ketenstandaard gepubliceerde whitepaper over het digitaal bouwwerkdossier beschrijft hoe deze digitale samenwerking goed kan werken voor onze sector.”

Maandag 17 juni 2024
Lancering Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving

Het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) is klaar voor gebruik: op 18 juni wordt versie 1.0 van het afsprakenstelsel gelanceerd en officieel overgedragen aan de markt. Met DSGO is een veilige, betrouwbare en gecontroleerde toegang tot digitale informatie vanuit de hele keten in de ontwerp-, bouw- en technieksector een flinke stap dichterbij.

Donderdag 6 juni 2024
Contactgroep Digitalisering leert verander-tips en tricks

Veranderingen doorvoeren in een bedrijf is lastig. Ook, of misschien wel vooral, als het om digitalisering gaat. Hoe je dat het beste aanpakt werd uitvoerig besproken tijdens de bijeenkomst van de contactgroep Digitalisering Regio Randstad Noord van maandag 3 juni bij Van der Valk Oostzaan.