Logo Bouwend Nederland
  1. Home
  2. Nieuws
  3. Samen sterk voor aanpak krapte in de infra

Samen sterk voor aanpak krapte in de infra 

Woensdag 10 juli 2024

We hebben als infrasector een grote uitdaging. Ons werk is voorwaardelijk voor de vele maatschappelijke uitdagingen waar we als land voor staan. Tegelijkertijd zijn er te weinig mensen om dat werk uit te voeren. De verwachting is dat die krapte tot minimaal 2040 mede door vergrijzing en ontgroening verder toeneemt. Het is tijd voor extra actie. De komende jaren maken we ons, samen met onze leden en relevante stakeholders, sterk voor een aanvullend pakket aan maatregelen om de krapte verder aan te pakken.  

We bouwen dit nieuwe meerjarenplan op drie pijlers om de (zij-)instroom te verbeteren, medewerkers te behouden en met minder mensen meer werk te kunnen doen. Zo zetten we in op het verbeteren van het imago van de infrasector en we ondersteunen onze leden in het blijven van een aantrekkelijke werkgever. Ook onderzoeken we de kansen die er zijn om de arbeidsproductiviteit door middel van innovatie te vergroten. Om de juiste dingen te doen voor onze leden en de krapte in de infra aan te pakken, richten we op basis van de input uit de 'Infradialogen' een klankbordgroep op. Deze groep komt na de bouwvak voor het eerst bij elkaar en zullen we actief betrekken bij de totale aanpak. 

Hieronder leggen we in drie punten uit wat we al doen en waar het aanvullende pakket uit bestaat: 

1. Onze naam en ons imago

Bestaand

Het imago van de infra is gelukkig niet slecht (bron: imago-onderzoek Bouwend Nederland 2021/2022). Tegelijkertijd weet de gemiddelde Nederlander niet wat 'de infra' precies inhoudt en geldt: onbekend maakt onbemind. Reden voor Bouwend Nederland om sinds 2023 in alle campagnes en activiteiten gericht op het Nederlands publiek meer aandacht te besteden aan de infra. Van het tv-programma 'De bouw maakt' het op RTL4 tot de grote social media-instroomcampagne 'Jij gaat het maken'. Van het themapark 'Wij bouwen de toekomst' tot de campagnes 'Civiele Helden' en 'Ik ga voor infra' die we samen met het onderwijs voeren. Die aanpak zetten we door. In overleg met de leden en het onderwijs willen we ons nog meer richten op de meest urgente krapteberoepen/opleidingen.  

De relatieve onbekendheid met wat infra inhoudt werkt in ons nadeel. Onze sector kent een grote variatie aan terminologieën en namen van opleidingen en bedrijven. Van grond, weg en waterbouw, tot civiele techniek, mobiliteit of duurzaam gebouwde omgeving. Bij het vergroten van onze bekendheid en imago zit ons dit in de weg. De komende periode gaan we samen met onze leden uitzoeken hoe we daar verbetering in kunnen aanbrengen. We gaan maatwerk in het opleiden en ontwikkelen van personeel nog meer stimuleren zodat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten.

Aanvullende acties:

  • In het najaar van 2024 gaan onze beleidsadviseurs onderwijs en arbeidsmarkt in gesprek met leden en belanghebbenden in de regio. Samen willen we bepalen hoe we de doelgroep beter kunnen bereiken en wat hen aantrekt tot onze sector. We willen ook kijken naar de activiteiten die werkgevers, kennispartners en opleidingsbedrijven al doen om ons imago te verbeteren en hoe we die kunnen versterken of aanvullen. 
  • Begin 2025 herhalen we het hiervoor genoemde imago-onderzoek, met een focus op verdiepende vragen over de infra. Daarnaast evalueren we het bereik van onze campagnes en intensiveren we de communicatie hierover richting onze leden. Stimuleren modern (en dus aantrekkelijk) werkgeverschap

2. Stimuleren modern (en dus aantrekkelijk) werkgeverschap 

Voorwaarde voor een succesvolle aanpak van de krapte in de infra is dat werkgevers hun huidige mensen behouden. Dat kan door te werken vanuit modern werkgeverschap. In een krappe arbeidsmarkt verwachten werknemers namelijk meer van een (nieuwe) werkgever. Daarnaast hebben nieuwe generaties op de arbeidsmarkt andere wensen en eisen. Werkgevers die daar niet in meegaan, dreigen hun huidige personeel te verliezen en ook hun aantrekkelijkheid voor mogelijke sollicitanten. Hiermee zetten ze hun toekomstbestendigheid op het spel.  

Modern werkgeverschap is overigens iets anders dan goed werkgeverschap. Goed werkgeverschap gaat over een goed salaris, aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, een (sociaal) veilige werkomgeving en prettige omgangsvormen. Modern werkgeverschap bestaat uit 5 hoofdlijnen: een mensgerichte aanpak, transparantie over de organisatie, openheid over verwachtingen en doelstellingen, ruimte voor ontwikkeling en perspectief en tot slot betekenisvol werk waar in medewerkers zich herkennen. 

Aanvullende acties: 

  • Bouwend Nederland helpt haar leden met handvatten om, binnen de mogelijkheden die er zijn voor onze sector, een modern werkgever te zijn. We delen praktische voorbeelden van collega-ondernemers, zoals de podcast over het werken met Generation Z.
  • En vanaf het najaar 2024 zullen in de regio’s trainingen aangeboden worden over de aanpak van krapte waarin aantrekkelijk werkgeverschap ook terugkomt.

3. Vergroten arbeidsproductiviteit door middel van innovatie 

Samen met TKI Bouw en Techniek werken we aan een programma met leden rondom innovatie en kennisdeling. Ook al proberen we zoveel mogelijk mensen te laten instromen en te behouden voor onze sector: er zijn simpelweg niet voldoende mensen. De geboortecijfers van 2023 t.o.v. 2000 laten een daling zien van ruim 20%. Dit betekent minder potentiële nieuwe instromers in de sector terwijl de vraag naar personeel eerder stijgt dan afneemt.  
 
We nemen de vraagkant dus ook onder de loep en onderzoeken hoe we met minder mensen hetzelfde werk kunnen doen en de arbeidsproductiviteit kunnen verhogen. We zoeken naar mogelijkheden om (tijd-)winst te behalen door processen anders in te richten en bepalen waar menselijk talent en vakmanschap onmisbaar zijn. Mensgerichte technologieën en nieuwe werkprocessen zijn hierbij belangrijk, zoals robotisering, digitalisering, industrialisering, ketensamenwerking, sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid.

Aanvullende actie:

  • We zijn in gesprek met onder andere TKI Bouw en Techniek over hoe we deze vorm van innovatie kunnen stimuleren.

Conclusie 

We hebben vertrouwen dat deze gezamenlijke drieledige aanpak een waardevolle aanvulling is op onze bestaande inspanningen en een extra verschil maakt. De nieuwe klankbordgroep denkt met ons mee. We delen de vorderingen en resultaten met de infraleden en passen waar nodig op basis van hun feedback het programma aan.

Meer informatie 

Heb je vragen of wil je meedenken? Neem dan contact op met de programmamanager, Manue Azoulay: m.azoulay@bouwendnederland.nl

Manue Azoulay
Beleidsadviseur Arbeidsmarkt

Gerelateerd nieuws

Vrijdag 7 juni 2024
Duizenden leerlingen kijken achter de bouwhekdoeken op Onderwijsdag van de Bouw

Op vrijdag 7 juni, de dag voor de landelijke Dag van de bouw, hebben duizenden leerlingen door het heel het land op verschillende manieren kennis gemaakt met de bouw en infra. Van Breda tot Eelde, van het Binnenhof naar Zwolle. En van Hoofddorp naar Ede. In heel het land zijn bouwplaatsen opengesteld en mochten leerlingen zelf aan de slag.

Dinsdag 4 juni 2024
Aannemers en scholen uit Zwolle organiseren samen Onderwijsdag van de Bouw

Vrijdag 7 juni presenteren bouw- en infra aannemers uit Zwolle en omgeving zich gezamenlijk op het bouwterrein van dijkversterkingsproject Stadsdijken Zwolle. Leerlingen van leerjaar 1 van het VSO, Praktijkonderwijs, VMBO, MAVO, HAVO, VWO, Atheneum en Gymnasium in Zwolle gaan een leuke en leerzame dag beleven en maken kennis met de bouw- en infrasector.

Maandag 27 mei 2024
Kinderen enthousiast maken voor de bouw en infra?

Dat kan vanaf nu met ‘De bouw maakt het op school’! Bouwend Nederland ontwikkelde met doelgroepexperts, kinderen en leden een set aan materialen waarmee bouw- en infrabedrijven op een leuke en gemakkelijke manier aan kinderen op de basisschool kunnen vertellen over hun mooie werk. Bouw- en infrabedrijven krijgen vaak de vraag om iets over hun werk te komen vertellen op een basisschool. Of zij zijn aan het werk aan (of vlakbij) een school en willen zelf laten zien wat er allemaal bij de bouw en infra komt kijken. Vanaf nu kan dat met het materiaal van ‘De bouw maakt het op school’.