Logo Bouwend Nederland

Schadevrij graven: uitleg over CROW 500 en praktische tips

Maandag 29 juni 2020

Het Kabel en Leiding Overleg (KLO) gaat van start met programma CROW 500. Wat houdt dit in? Daarnaast zetten we een aantal praktische tips onder elkaar om schadevrij te graven.

Met het programma 'Graafketen Nederland CROW 500 proof' zet de graafketen, vertegenwoordigd door het KLO met steun van de wetgever en de toezichthouder, in op een CROW 500 compliant graafketen. Dit wil zeggen dat in het hele proces wordt gehandeld conform de CROW 500. Na uitvoering van dit programma is de graafketen in Nederland uiterlijk 1 januari 2022 CROW 500-proof en adequaat voorbereid om alle graafwerkzaamheden, zoals voor energietransitie, klimaatadaptie en 5G, zorgvuldig uit te kunnen voeren. Het gezamenlijke doel is het voorkomen van alle vermijdbare graafschade.

Waar wordt op ingezet?

Met het programma wordt ingezet op twee sporen:

  • Het bereiken van de doelgroep, het verkrijgen van draagvlak en toewijding van en in de hele graafketen van initiatiefnemer tot daadwerkelijk graver. Er wordt voor gezorgd dat CROW 500 en de hieraan verbonden deadline van 1 januari 2022 bij alle partijen, van initiatiefnemer tot grondroerder, bekend is en leidt tot actie en resultaat.
  • Het bieden van een hulpmiddel/tool en ondersteuning om praktisch en aantoonbaar invulling te kunnen geven aan de richtlijn.

Beide sporen zijn aan elkaar verbonden, versterken elkaar en moeten leiden tot een aantoonbaar resultaat op 1 januari 2022.

Welke werkgroepen zijn er?

Om op beide stromen actie te zetten is er een projectorganisatie met werkgroepen neergezet. Er zijn vijf werkgroepen:

  • Werkgroep Monitoring: René Frinks (Heijmans) & namens Bouwend Nederland deelnemer KLO
  • Werkgroep Beheerders Openbare Ruimte: Berry Kok (GPKL)
  • Werkgroep Netbeheerders: Henk Geurts (Brabant Water)
  • Werkgroep Grondroerders: Yvonne de Rijck (Bouwend Nederland)
  • Werkgroep Communicatie: Wim van Grunderbeek (Gasunie)
  • Werkgroep Digitaal Samenwerken: Henk Geurts (Brabant Water)

In de werkgroep Grondroerders nemen deel:

Er is er contact gelegd met Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) en de Vereniging voor Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG). Voor meer informatie over de werkgroep of als je deelnemen, neem dan contact op met Yvonne de Rijck.

Praktijkstudie

Om de risico's en kosten zoveel mogelijk te beperken is ervoor gekozen als eerste fase in 2020 een praktijkstudie uit te voeren vanuit de werkgroep Digitaal Samenwerken. In de praktijkstudie wordt met een aantal organisaties uit de graafketen geëxperimenteerd met het digitaal delen van projectinformatie en op basis daarvan het gezamenlijk opzetten van een blauwdruk. Voor de aanpak en uitvoering zal KE-works dit ondersteunen. Op basis van de resultaten en succes van de praktijkstudie kan de volgende stap worden bepaald. Op basis van de samenstelling van de werkgroep Digitaal Samenwerken, kan het zijn dat de Werkgroep Grondroerders wordt uitgebreid. We zorgen er gezamenlijk voor dat er voldoende kennisoverdracht plaats vindt tussen de verschillende werkgroepen om het doel te behalen.

Ondertussen is er een online kick-off van het programma 'Graafketen Nederland CROW 500 proof' geweest voor alle deelnemers van de werkgroepen. Voor meer informatie over het programma C5P en de kick-off lees hier het verslag van de online bijeenkomst op 9 juni 2020 (kick-off) en 16 juni 2020 (introductie Digitaal Samenwerken) en de presentatie.

Werkgroep Grondroerders

In de Werkgroep Grondroerders worden aan de hand van praktijkcases tips benoemd voor de grondroerders:

WIBON Artikel 13a

Tijdens het Webinar: 'Hoe een recente uitspraak in een graafschade zaak grote gevolgen heeft  wordt gesproken over WIBON Artikel 13a. Als grondroerder is van dit artikel gebruik te maken als een kabel/leiding niet gevonden kan worden. Benader de desbetreffende netbeheerder voor meer inzicht in de juiste ligging. Wordt de kabel/leiding alsnog niet gevonden, is het dringende advies om als grondroerder contact op te nemen met de initiatiefnemer (opdrachtgever), met het verzoek aan deze om contact op te nemen met de desbetreffende netbeheerder, de situatie te bespreken en (nieuwe)afspraken te maken.

Eis Voorzorgmaatregel (EV)

Vanuit Agentschap Telecom hebben bedrijven een brief ontvangen over het (niet) afhandelen van een Eis Voorzorgmaatregel. Een Eis Voorzorgmaatregel moet altijd met de desbetreffende netbeheerder worden afgehandeld. De afspraken en afhandeling moeten schriftelijk door zowel de grondroerder als de netbeheerder administratief worden vastgelegd. Dit geldt ook als het gaat om een herhaalde graafmelding.

Schade-risico-inschatting

In de onderzoeksfase en met contact met de netbeheerders moet een risico inschatting gemaakt worden op het vlak van de aanwezige netten. Een nieuw (extra) hulpmiddel hierbij is de 'WIBON risicokaart'-app, voor meer informatie hierover lees het artikel hieronder. Een andere bron van informatie is het gesprek met de netbeheerder. Daar kunnen termen gebruikt worden als 'inferieure kwaliteit', 'gedateerd' of 'slecht'. Zulke termen bieden in de voorbereiding aanleiding om in gesprek te gaan met de netbeheerder. Daarnaast kan het zijn dat er geen (extra) risico is gesignaleerd op de aanwezige netten, echter in de praktijk treden schades op, op een zelfde soort net. Ga dan als uitvoerende partij zo snel mogelijk met de desbetreffende netbeheerder in gesprek vanuit verwachtingsmanagement. Betrek bij deze gesprekken ook de initiatiefnemer.

Schade–aansprakelijkheid

Een grondroerder wordt aansprakelijk gesteld voor een schade terwijl op de desbetreffende locatie geen werkzaamheden door deze zijn uitgevoerd. Vraag dan altijd om aan te tonen dat de desbetreffende schade verwijtbaar is.

Schade–afhandeling

Binnen KLO is er een werkgroep gestart om afspraken te maken over de afhandeling van schade. Het doel is om tussen netbeheerder en grondroerder randvoorwaarden op te stellen waarbij een schade tussen netbeheerder en grondroerder wordt afgehandeld en niet wordt afgehandeld door verzekeringspartijen. Als netbeheerders nemen Stedin, KPN en Enexis hieraan deel, vanuit de grondroerders Cumela, MKBInfra, Techniek Nederland en Bouwend Nederland vertegenwoordigd door René Frinks (Heijmans) en Yvonne de Rijck (Bouwend Nederland – Vakgroep ONG) hieraan deel.

WIBON risicokaart-app

Agentschap Telecom ontwikkelde de  WIBON risicokaart'-app. De app  biedt op laptop, tablet en telefoon een volledig overzicht van de gemelde graafschades van de afgelopen drie jaar. Hierdoor is voor iedere betrokkene in de graafketen altijd inzichtelijk waar verhoogde graafrisico’s kunnen zijn. Met dat inzicht kunnen verschillende maatregelen genomen worden om de kans op graafschade te verkleinen. Bijvoorbeeld door eerder in gesprek te gaan met een netbeheerder over risico’s ter plekke en op basis daarvan te kiezen voor een alternatieve graafmethode.

In de eerste versie van de app ziet de gebruiker informatie over de locatie, het soort net dat geraakt is en de oorzaak van de graafschade zoals die door de netbeheerder is aangegeven. Dit geeft de opdrachtgever (initiatiefnemer) een goede indicatie over eventuele risico's. En de grondroerder gebruikt de informatie om een goede werkinstructie aan het graafteam te geven. De app zal met de sector en KLO op basis van ervaringen worden doorontwikkeld.

Lees hier het hele artikel 'Veilig graven met de 'WIBON risicokaart'-app' in magazine 1 'Ontwikkelingen in de ether' van Agentschap Telecom onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Contact

Heb je suggesties ter verbetering van de 'WIBON risicokaart'-app? Heeft u vragen over de WIBON, CROW500, KLO of werkgroep Grondroerders? Neem contact op! Daarnaast nodigen wij je uit om via die link jouw ervaringen te delen over de EV-afhandeling.

Bronvermelding

Het COB onderzoekt in samenwerking met het KLO in het project Samen zonder schade het gedrag van de verschillende stakeholders met behulp van een serious game en een gedragsdeskundige. Afbeelding COB/Cartoon Blanche.

Yvonne de Rijck
Adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 1 mei 2024
RWU-index 1991 stopt per 1 januari 2025

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project is in 1991 de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met de RWU-index 1991.

Woensdag 6 maart 2024
Ruimtelijk Voorstel Provincie zet woningbouw in Zuid-Holland verder klem

Het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie Zuid-Holland maakt bouwen van betaalbare woningen in Zuid-Holland verder onhaalbaar. Bouwend Nederland vindt het beleid onverstandig en onrealistisch.

Donderdag 29 februari 2024
Partners woningbouw: 'Uitvoering moet beter en sneller'

Nederland kampt met een woningcrisis. Om het enorme woningtekort in te lopen is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties. Twaalf partijen hebben onderling afspraken gemaakt over hoe dat doel versneld bereikt kan worden. Tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag vragen ze de politieke partijen om dit initiatief daadkrachtig te steunen en de grote woningnood gezamenlijk met meer urgentie aan te pakken.