Logo Bouwend Nederland

Succesverhalen zetten de toon bij Bouwplatform Brabant

Vrijdag 10 februari 2023

Geen bezoek aan een bouwproject dit keer voor de deelnemers aan het Bouwplatform Brabant. Bij het halfjaarlijkse overleg over wat er speelt op het gebied van de woningbouw, kwamen donderdag 9 februari maar liefst zes projecten aan bod. Stuk voor stuk met inspirerende verhalen over een succesvolle aanpak.

Natuurlijk is het belangrijk om te praten over wat er niet goed gaat bij het oplossen van de woningbouwopgave en dat het beter en sneller moet. Maar minstens zo belangrijk is het, om het te hebben over hoe het beter kan, en te horen dat dat ook daadwerkelijk al gebeurt. Bij het eerste Bouwplatform Brabant van dit jaar werd dan ook op oplossingen gefocust. Tijdens de eerste twintig minuten van de bijeenkomst kon iedereen nog wel even kwijt hoe groot de uitdagingen zijn en welke obstakels ze tegenkomen. Ondermeer betaalbaarheid van woningen, veel te lange procedures en gebrekkig consumentenvertrouwen passeerden de revue. Aansluitend vertelde een aantal deelnemers over projecten waar deze en andere hindernissen met succes zijn genomen. Achtereenvolgens kwamen Mireille Knape (ontwikkelmanager bij BPD), Pieter Huijbregts (initiatiefnemer bij Stichting Vrije Volkshuisvesting), Marja Hulsebos (Woonbedrijf) met Clemens Hoedjes (Adjunct Directeur Heijmans Vastgoed), Gaby van den Waardenburg (wethouder in de gemeente Helmond), Jef van Loon (directeur vastgoedontwikkeling bij Lands Heeren) en Pierre Hobbelen (directeur-bestuurder van woningcorporatie Thuisvester) aan het woord. 

Rode draad 

Interessant was dat bij alle zes de pitches het formeren van een goed team een belangrijke succesfactor bleek. Wanneer opdrachtgever en opdrachtnemer vooraf veel tijd en energie stoppen in elkaar goed leren kennen, voorkomt dat namelijk veel problemen in het verloop van het proces, is de ervaring. Een van de projecten waarbij dat duidelijk naar voren was gekomen, is de ketensamenwerking op het gebied van nieuwbouw die Woonbedrijf en Heijmans Vastgoed voor meerdere jaren zijn aangegaan. De meeste partijen vinden het spannend, zo’n samenwerkingsrelatie voor langere duur, want wat gebeurt er als de markt op z’n kop wordt gezet door bijvoorbeeld onvoorziene en forse prijsstijgingen? "Juist doordat je vooraf veel hebt geïnvesteerd in elkaar leren kennen, kun je goed met elkaar in gesprek gaan over zoiets", gaven Marja Hulsebos van Woonbedrijf en Clemens Hoedjes van Heijmans Vastgoed de aanwezigen mee. En uiteindelijk is het natuurlijk ook zo dat, wanneer je zo’n lange relatie met elkaar aangaat, je niet telkens opnieuw tijd hoeft te steken in ontdekken wat individuele en wat gemeenschappelijke belangen zijn, wat bedrijfsculturen zijn en hoe mensen graag met elkaar samenwerken. Dan blijft er tijd over om te doen waar het omgaat, en voor Heijmans en Woonbedrijf (en een aantal andere ketenpartners) is dat zorgen dat er de komende 7 tot 10 jaar maar liefst 450 tot 600 woningen worden gebouwd.

De Caai scoort fraai

Een ander inspirerend succesverhaal vertelde Mireille Knape van BPD. De ontwikkelaar heeft in Eindhoven op het voormalige Campina fabrieksterrein vijf woontorens gerealiseerd. Waar dit soort ontwikkelingen doorgaans 7 jaar voorbereiding en 2 jaar bouwtijd kost, zat hier slechts twee jaar tussen het tekenen van de anterieure overeenkomst en de start van de bouw. De belangrijkste succesfactoren, aldus Knape: "We hebben van de gemeente vooraf heel heldere kaders gekregen over onder meer hoeveel er gebouwd moest worden; dat lag vast, daar kon niet meer aan getornd worden. Wel hebben we afgesproken dat alle partijen zich flexibel en coöperatief zouden opstellen om, als dat echt nodig zou zijn, tijdig de strategie te kunnen bijstellen. Verder hebben we heel duidelijk keuzes gemaakt in het risicomanagement." En ook voor dit project werd er veel tijd en energie gestoken in het samenstellen van een top team samen; een groep vertegenwoordigers van gemeente, ontwikkelaar en bouwers die elkaar goed kent en open en eerlijk met elkaar communiceert. Mooie successen van dit project is dat de vijf woontorens van De Caai in plaats van de gevraagde 25% maar liefst 80% betaalbare woningen bevatten, en dat alle vijf de torens weliswaar van binnen identiek zijn, maar er aan de buitenkant compleet verschillend uitzien.

Integrale aanpak en mandaat

Twee andere succesverhalen gingen vooral over versnelling van het voortraject. Zo vertelde de Helmondse wethouder Gaby van den Waardenburg over de Omgevingstafel waar bouwplannen een snelle integrale aanpak krijgen. Alle betrokken afdelingen bij de gemeente kijken gezamenlijk naar zo’n plan zodat het niet de tijdverslindende route langs alle loketten afzonderlijk hoeft af te leggen.
Jef van Loon van Lands Heeren lichtte de 100 dagen aanpak toe die de gemeente Veldhoven voor nieuwe plannen hanteert. Ook daar gaat het om versnelling; binnen 100 dagen moet duidelijk zijn of een ontwikkel-/bouwplan kan doorgaan of niet. Cruciaal hiervoor is volgens Van Loon mandaat; degenen bij de gemeenten die bij zo’n project betrokken zijn, moeten ook daadwerkelijk kunnen beslissen.

Successen breed delen

De deelnemers waren erg enthousiast over de bijeenkomst en de zeer positieve insteek ervan, ze willen dolgraag leren van elkaar en van de voorbeeldprojecten. Bouwend Nederland en de provincie buigen zich over het verzamelen van meer goede voorbeelden en hoe deze breder te delen dan alleen met de Bouwtafel. De opgave van de Brabantse woondeal is immers ongelooflijk groot en om de klus te klaren, zijn veel meer partijen nodig. Wordt dus vervolgd!

Hanneke van Eijndhoven
Regiomanager regio Zuid
E-mailadres

Gerelateerd nieuws

Woensdag 1 mei 2024
RWU-index 1991 stopt per 1 januari 2025

Voor het verrekenen van prijswijzigingen tijdens de uitvoering van een project is in 1991 de Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw 1991 (RWU 1991) opgesteld. De Commissie Risicoregeling Woning- en Utiliteitsbouw heeft besloten om per 2025 te stoppen met de RWU-index 1991.

Woensdag 6 maart 2024
Ruimtelijk Voorstel Provincie zet woningbouw in Zuid-Holland verder klem

Het Ruimtelijk Voorstel van de Provincie Zuid-Holland maakt bouwen van betaalbare woningen in Zuid-Holland verder onhaalbaar. Bouwend Nederland vindt het beleid onverstandig en onrealistisch.

Donderdag 29 februari 2024
Partners woningbouw: 'Uitvoering moet beter en sneller'

Nederland kampt met een woningcrisis. Om het enorme woningtekort in te lopen is het nodig dat er jaarlijks minstens 100.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Dat zeggen provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties. Twaalf partijen hebben onderling afspraken gemaakt over hoe dat doel versneld bereikt kan worden. Tijdens de landelijke Woontop op 29 februari in Den Haag vragen ze de politieke partijen om dit initiatief daadkrachtig te steunen en de grote woningnood gezamenlijk met meer urgentie aan te pakken.